Tin mới

8 kỹ năng giao tiếp giúp bạn thành công trong cuộc sống và sự nghiệp
Kỹ năng giao tiếp là một trong những kỹ năng được yêu cầu phổ biến nhất trong các tin tuyển dụng. Cải thiện và thể hiện...
Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ là gì? Phân biệt thế nào?
Khi lập BCTC riêng, các khoản đầu tư vào Công ty con được ghi nhận theo phương pháp vốn gốc, còn khi hợp nhất, nó được...
Đề xuất trường hợp vay vốn ngân hàng không phải giao dịch liên kết
Cùng tìm hiểu các trường hợp vay vốn ngân hàng không phải giao dịch liên kết ở bài viết sau. Hiện nay, điểm d khoản 2...
Hóa đơn xăng dầu có bắt buộc ghi biển số xe không?
Thời gian gần đây có thông tin về việc hóa đơn xăng dầu phải ghi biển số xe. Vậy theo quy định, hóa đơn xăng dầu có bắt...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Những lưu ý cần thiết cho quyết toán thuế  thu nhập cá nhân 2016

23/02/2017 04:28

Bạn là người tham gia lao động và có thu nhập. Bạn phải thực hiện quyền và nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân cho Nhà nước. Bạn là người mới và còn băn khoăn một vài điều về vấn đề cũng như các bước quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016. Vậy bạn hãy dành chút thời gian để đọc những thông tin sau mà Kế toán Đức Minh cung cấp để biết được những vấn đề mà bạn còn lúng túng nhé

Những lưu ý cần thiết cho quyết toán thuế  thu nhập cá nhân 2016

 

1. Các đối tượng phải quyết toán thuế TNCN và không cần phải quyết toán thuế TNCN

1.1. Các đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

 

Các đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Các đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

- Là các cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm và nghĩa vụ quyết toán thuế TNCN nếu số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa có nhu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế sau.

- Ngoài những cá nhân như đã nếu trên thì đối vơi những cá nhân cư trú khác nếu có thu nhập trong năm, nhưng không phải nộp thêm thuế TNCN, hoặc không muốn đề nghị hoàn, hoặc bù trừ thuế vào năm khai thuế tiếp theo thì không cần phải quyết toán thuế TNCN

1.2. Những cá nhân  không cần phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

 

 Những cá nhân  không cần phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Những cá nhân  không cần phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

-  Là các cá nhân không phát sinh số thuế phải nộp thêm

- Các cá nhân có số thuế nộp thừa nhưng không có nhu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.

- Đối với các cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh đã nộp thuế TNCN theo hình thức khoán và nộp theo từng lần phát sinh thì không phải quyết toán thuế đối với thu nhập từ kinh doanh.

1.3. Những cá nhân nào được phép ủy quyền cho tổ chức quyết toán thay?

 

Những cá nhân nào được phép ủy quyền cho tổ chức quyết toán thay?

Những cá nhân nào được phép ủy quyền cho tổ chức quyết toán thay?

- Các cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán thuế (kể cả khi không làm đủ 12 tháng trong năm), kể cả trường hợp cá nhân đồng thời có thu nhập từ bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà đã khấu trừ thuế TNCN 10%.

- Các cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% và không có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai. Nếu cá nhân có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì sẽ phải trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.

1.4. Những cá nhân nào phải tự thực hiện quyết toán với cơ quan thuế?

 

Những cá nhân nào phải tự thực hiện quyết toán với cơ quan thuế?

Những cá nhân nào phải tự thực hiện quyết toán với cơ quan thuế?

- Các cá nhân thuộc các trường hợp được ủy quyền cho tổ chức quyết toán thay nhưng đã được cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN (trừ trường hợp chứng từ khấu trừ thuế đã bị thu hồi và hủy).

- Các cá nhân không thuộc trường hợp được ủy quyền cho tổ chức quyết toán thay, bao gồm:

+ Cá nhân chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%.

+ Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) từ 3 tháng trở lên tại một người sử dụng lao động (NSDLĐ), đồng thời có thu nhập vãng lai trên 10 triệu đồng/tháng hoặc chưa khấu trừ thuế (bao gồm trường hợp chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khấu trừ nhưng không khấu trừ).

+ Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên tại 2 đơn vị trở lên trong năm.

Lưu ý: Trường hợp cá nhân xác định không phải nộp thêm thuế TNCN khi quyết toán hoặc có số thuế nộp thừa nhưng không có nhu cầu hoàn lại thì không cần phải thực hiện quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế.

1.5. Nếu trong năm cá nhân có chuyển cơ quan làm việc thì có phải tự quyết toán không?

 

Nếu trong năm cá nhân có chuyển cơ quan làm việc thì có phải tự quyết toán không?

Nếu trong năm cá nhân có chuyển cơ quan làm việc thì có phải tự quyết toán không?

- Trường hợp tổ chức trả thu nhập thực hiện việc tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi) và người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới (tổ chức được hình thành sau khi tổ chức lại doanh nghiệp), nếu trong năm người lao động không có thêm thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi nào khác thì vẫn được uỷ quyền quyết toán cho tổ chức mới.

- Trường hợp điều chuyển người lao động giữa các tổ chức trong cùng một hệ thống như: Tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con, trụ sở chính và chi nhánh (VD: từ xăng dầu Quảng Ninh chuyển về xăng dầu Hà Nội) thì cũng được ủy quyền quyết toán thuế.

- Trường hợp cá nhân trong năm làm ở 2 cơ quan khác nhau không thuộc 2 trường hợp nêu trên thì phải tự thực hiện quyết toán với cơ quan thuế.

2. Thời hạn nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNCN 2016

 

Thời hạn nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNCN 2016 như sau:

Thời hạn nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNCN 2016 

* Thời hạn nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNCN 2016 như sau:

- Đối với trường hợp có phát sinh thêm số thuế phải nộp:

+ Thời hạn nộp hồ sơ muộn nhất là ngày 31/3/2017.

+ Lưu ý: để tránh tình trạng quá tải, dồn dập đi nộp hồ sơ vào những ngày sát thời hạn nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNCN nên các cá nhân chủ động đi nộp hồ sơ sớm ngay sau khi hoàn thiện xong hồ sơ ( có thể nộp sớm bắt đầu từ khoảng tháng 2 cho đến hạn nộp muộn nhất)

- Đối với trường hợp có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn:

+ Cá nhân có thể nộp hồ sơ bất cứ thời điểm nào trong năm (kể cả sau ngày Quyết toán thuế TNCN 2016 là 31/3/2017) mà không bị phạt.

+ Do tính chất không bắt buộc và giới hạn thời gian nộp và để tránh tình trạng mất thời gian và quá tải trong mùa quyết toán nên các cá nhân cá nhân nên nộp sau tháng 3

3. Hồ sơ quyết toán thuế TNCN 2016

3.1. Hồ sơ Quyết toán thuế TNCN 2016 bao gồm

 

Hồ sơ Quyết toán thuế TNCN 2016

Hồ sơ Quyết toán thuế TNCN 2016

- Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN, Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN nếu có đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh (Mẫu theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC).

- Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Các cá nhân phải  cam kết chịu trách nhiệm về độ tin cậy cũng như tính  xác thực của các thông tin trên bản chụp đó.

- Bản chụp các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

- Trong trường hợp các cá nhân nhận có hoạt động thu nhập từ các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có đầy đủ các tài liệu chứng minh về số tiền mà minhg được các đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài.

- Hồ sơ Quyết toán thuế TNCN bao gồm File dữ liệu QTT và Hồ sơ QTT bản giấy có ký tên.

3.2. Trường hợp cá nhân không có chứng từ khấu trừ thuế TNCN

rường hợp cá nhân không có chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Trường hợp cá nhân không có chứng từ khấu trừ thuế TNCN

- Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế sẽ xem xét xử lý hồ sơ mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.

- Trường hợp, theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có thể nộp bản chụp Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế.

- Trường hợp người nộp thuế bị mất chứng từ khấu trừ thuế (liên giao cho người nộp thuế) thì người nộp thuế có thể sử dụng bản chụp chứng từ khấu trừ thuế (liên lưu tại tổ chức chi trả thu nhập).

4. Các bước nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN 2016

 

Các bước nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN 2016

Các bước nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN 2016

- Bước1: Truy cập trang web www.gdt.gov.vn hoặc www.tncnonline.com.vn để tải phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK hoặc ứng dụng Hỗ trợ QTT TNCN.

- Bước 2: Nhập dữ liệu vào tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN , Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN Thông tư số 92/2015/TT-BTC trên ứng dụng hoặc phần mềm.

- Bước 3: Sau khi kiểm tra số liệu, kết xuất dữ liệu ra file xml để gửi qua trang web www.tncnonline.com.vn hoặc kết xuất file xml, copy vào USB và gửi trực tiếp tại Bộ phận một cửa cơ quan thuế.

- Bước 4: In tờ khai và phụ lục, ký tên nộp kèm với hồ sơ chứng từ bản giấy tại cơ quan thuế. File dữ liệu phải gửi đến trước hoặc đồng thời với bản giấy.

5. Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN 2016

 

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN 2016

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN 2016

- Nộp tại cơ quan thuế quản lý tổ chức trả thu nhập (Cục thuế hoặc chi cục thuế):

+ Các cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập đó.

+ Trường hợp cá nhân trong năm có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức trả thu nhập cuối cùng (vẫn đang làm tại thời điểm quyết toán) có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý tổ chức trả thu nhập cuối cùng.

+ Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cục thuế nơi cá nhân đã nộp hồ sơ khai thuế trong năm.

- Nộp tại chi cục thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú):

+ Cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất kỳ tổ chức trả thu nhập nào

+ Cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10%

+ Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức trả thu nhập nào

+ Cá nhân trong năm có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân

- Trường hợp cá nhân cư trú tại nhiều nơi và thuộc diện quyết toán thuế tại cơ quan Thuế nơi cá nhân cư trú thì cá nhân được lựa chọn một nơi cư trú để quyết toán thuế.


Để biết thêm thật nhiều thông tin hữu ích về quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016 cũng như các quyết toán các loại thuế khác mời bạn truy cập vào website: Kế toán Đức Minh

- Ngọc Anh –

>>> Những điều mà kế toán cần phải lưu ý trong mùa quyết toán thuế 2016

>>> Cần chuẩn bị những gì cho quyết toán thuế cuối năm

>>> Hướng dẫn cách quyết toán thuế TNCN với lao động thời vụ trên phần mềm HTKK

>>> Quyết toán thuế TNCN với cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trở lên

 

Thông tin thêm về các khóa học tại Kế toán Đức Minh mời các bạn tham khảo:

>>> Trung tâm kế toán

>>> Khóa kế toán ngắn hạn

>>> Học phần mềm misa ở đâu

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Tầng 2, Nhà số 2, Ngõ 4 - Đường Nguyễn Khuyến - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN