Tin mới

Quy định về điều kiện về chủ thể đăng ký kinh doanh – Kế toán Đức Minh.
Thế nào là chủ thể đăng ký kinh doanh? Quy định về điều kiện về chủ thể đăng ký kinh doanh hiện nay như thế nào? Cùng...
Nộp thuế nhân công xây dựng như thế nào?
Nộp thuế công nhân xây dựng là một vấn đề rất được quan tâm hiện nay, nhất là khi xã hội càng phát triển thì nhu cầu về...
Làm thẻ Căn cước cho trẻ em để làm gì?
Nếu bạn vẫn chưa biết làm thẻ Căn cước cho trẻ em để làm gì, hãy theo dõi bài viết này để được giải thích cụ thể lý do...
Có giảm trừ gia cảnh cho con trên 18 tuổi được không?
Giảm trừ gia cảnh là vấn đề được nhiều người quan tâm đặc biệt là những người có nguồn thu nhập phải nộp thuế theo quy...
Làm sao biết sổ BHXH đã được chốt hay chưa?
Sổ BHXH là giấy tờ quan trọng đối với người lao động, trong đó ghi nhận quá trình tham gia bảo hiểm của họ. Sau khi...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Mẫu theo dõi tình hình Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

17/12/2016 12:41

Kế toán Đức Minh xin giới thiệu cho các bạn mẫu theo dõi các khoản giảm trừ doanh thu tại một doanh nghiệp cụ thể

Mẫu theo dõi tình hình Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại và các khoản thuế không được hoàn lại như: Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

Tại công ty TNHH Máy tính xyz không áp dụng chính sách chiết khấu thương mại và cũng không tồn tại các khoản thuế không được hoàn lại nên các khoản giảm trừ chỉ bao gồm giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại.

- Kế toán hàng bán bị trả lại

Khi hàng đã giao cho khách hàng, được khách hàng chấp nhận nhưng hàng bị sai quy cách, chủng loại…nên khách hàng sẽ xuất hoá đơn và trả lại số hàng đó cho công ty. Căn cứ vào hoá đơn chứng từ, kế toán của công ty đồng thời ghi giảm giá vốn và phản ánh doanh thu của số hàng bị trả lại.

                   Nợ TK156

                             Có TK632

                  Nợ TK531

                  Nợ TK3331

                             Có TK111, 112, 131

 

Biểu mẫu 2.7:

Công ty CP Sản xuất thương mại và dịch vụ abc

 

 

 

      Công ty CP Sản xuất thương mại và dịch vụ abc

        Số 14 – ngõ xyz– abc- Đống Đa – Hà Nội

 

 Sổ chi tiết

      Tên tài khoản: Hàng bán bị trả lại

Số hiệu: 531

Tháng 12/2009

                                                                                                               Đơn vị tính: VNĐ

    Chứng từ

              Diễn giải

TK đối

   ứng

          Số phát sinh

SH

NT

       Nợ

       Có

  1

   2

                   3

     4

       5

        6

110

01/12

Nhập lại HDD Seagate

131

     809,520

 

111

04/12

Nhập lại Main Arock

131

     990,763

 

112

04/12

Nhập lại DVDRW Asus

131

     795,386

 

 

 

……………………………

 

 

 

121

16/12

Nhập lạiDVD LG

111

  3,229,230

 

122

18/12

Nhập lại Cartirigde

131

     866,430

 

 

 

…………………………..

 

 

 

132

21/12

Nhập lại USB 2G

111

     353,100

 

133

22/12

Nhập lại DVDRWAS

111

     690,580

 

134

22/12

Nhập lại CPU và nguồn

111

     947,540

 

 

 

…………………………..

 

 

 

 

 

Tổng phát sinh trong tháng 12

 

32,238,192

 

                                                                                     Ngày 31 tháng 12 năm 2009

             Người ghi sổ                                                               Kế toán trưởng                               

  (ký, họ tên)                                                                ( (ký, họ tên)        

 

        

Biểu mẫu 2.8:

Công ty CP Sản xuất thương mại và dịch vụ abc

 

 

 

 Số 14 – ngõ xyz– abc- Đống Đa – Hà Nội

                                                          Sổ cái

Tên tài khoản: Hàng bán bị trả lại

                 Số hiệu: 531

                                                          Tháng 12/2009

                                                                                                               Đơn vị tính: VNĐ

NT

ghi

 sổ

Chứng từ

 

 

             Diễn giải

Nhật ký chung

TK

đối

ứng

 

            Số phát sinh

SH

NT

Trang

 sổ

STT

dòng

      Nợ

          Có

   1

  2

   3

                   4

   5

  6

  7

       8

          9

 

 

 

Số dư đầu tháng

 

 

 

 

 

31/12

110

01/12

Nhập lại HDD Seagate

 

 

131

      809,520

 

31/12

111

04/12

Nhập lại Main Arock

 

 

131

      990,763

 

31/12

112

04/12

Nhập lại DVDRW Asus

 

 

131

      795,386

 

 

 

 

……………………………

 

 

 

 

 

31/12

121

16/12

Nhập lạiDVD LG

 

 

111

   3,229,230

 

31/12

122

18/12

Nhập lại Cartirigde

 

 

131

      866,430

 

 

 

 

…………………………..

 

 

 

 

 

31/12

132

21/12

Nhập lại USB 2G

 

 

111

     353,100

 

31/12

133

22/12

Nhập lại DVDRWAS

 

 

111

     690,580

 

31/12

134

22/12

Nhập lại CPU và nguồn

 

 

111

     947,540

 

31/12

 

31/12

Kết chuyển hàng bán bị trả lại

 

 

511

 

32,238,192

 

 

 

…………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng phát sinh

 

 

 

32,238,192

32,238,192

 

 

 

Số dư cuối tháng

 

 

 

       x

        x

                                                                                           Ngày 31 tháng 12 năm 2009

          Người ghi sổ                        Kế toán trưởng                            Giám đốc

            (Ký, họ tên)                             ( (ký, họ tên)                 (ký, họ tên, đóng dấu) 

 

 

- Kế toán giảm giá hàng bán

Nợ TK 532

Nợ TK 3331

Có TK 111, 112, 131

Biểu mẫu 2.9:

 Công ty Sản xuất thương mại và dịch vụ abc

 

 

 

       Số 14 – ngõ 6 Phố xyz- abc- Đống Đa – Hà Nội

                                                       Sổ chi tiết

     Tên tài khoản: Giảm giá hàng bán

                       Số hiệu: 532

Tháng 12/2009

                                                                                                               Đơn vị tính: VNĐ

    Chứng từ

              Diễn giải

TK đối

ứng

          Số phát sinh

SH

NT

       Nợ

       Có

1

2

3

4

5

6

90

04/12

Giảm giá dây mạng DS300C

131

    9,634,800 

 

92

04/12

Giảm giá Main Ga GCMX

131

    1,959,076

 

94

04/12

Giảm giá Main GC tháng 11 cho Siêu Việt

131

    3,324,834

 

1790

06/12

Chi tiền Rabate máy bộ

111

       399,894  

 

 

 

…………………………………

 

 

 

1812

10/12

Chi tiền Rabate NB

111

      960,000

 

 

 

…………………………….

 

 

 

1957

15/12

Giảm giá Key + Main

131

    2,957,855

 

 

 

…………………………..

 

 

 

 

 

Tổng phát sinh trong tháng 12

 

115,418,754

 

                                                                                    Ngày 31 tháng 12 năm 2009

             Người ghi sổ                                                               Kế toán trưởng                               

  (ký, họ tên)                                                                ( (ký, họ tên)        

 

 

Biểu mẫu 2.10:

Công ty CP Sản xuất thương mại và dịch vụ abc

 

 

 

         Số 14 – ngõ 6 xyz- abc- Đống Đa – Hà Nội

Sổ cái

   Tên tài khoản: Giảm giá hàng bán

                    Số hiệu: 532

Tháng 12/2009

                                                                                                               Đơn vị tính: VNĐ

NT

ghi

 sổ

Chứng từ

 

 

             Diễn giải

Nhật ký chung

TK

đối

ứng

 

            Số phát sinh

SH

NT

Trang

 sổ

STT

dòng

      Nợ

          Có

   1

  2

   3

                   4

   5

  6

  7

       8

9

 

 

 

Số dư đầu tháng

 

 

 

 

 

31/12

90

04/12

Giảm giá dây mạng DS300C

 

 

131

    9,634,800

 

31/12

92

04/12

Giảm giá Main Ga GCMX

 

 

131

    1,959,076

 

31/12

94

04/12

Giảm giá Main GC tháng 11

cho Siêu Việt

 

 

131

    3,324,834

 

31/12

1790

06/12

Chi tiền Rabate máy bộ

 

 

111

       399,894 

 

 

 

 

………………………

 

 

 

 

 

31/12

1812

10/12

Chi tiền Rabate NB

 

 

111

       960,000

 

 

 

 

………………………

 

 

 

 

 

31/12

1957

15/12

Giảm giá Key + Main

 

 

131

    2,957,855

 

 

 

 

…………….

 

 

 

 

 

31/12

 

31/12

Kết chuyển giảm giá hàng bán

 

 

511

 

115,418,754

 

 

 

Cộng phát sinh

 

 

 

115,418,754

115,418,754

 

 

 

Số dư cuối tháng

 

 

 

 X

X

Ngày 31 tháng 12 năm 2009

            Người ghi sổ                        Kế toán trưởng                            Giám đốc

            (Ký, họ tên)                             ( (ký, họ tên)                 (ký, họ tên, đóng dấu) 

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Phòng 2516, tầng 25, tòa nhà SDU số 143 Trần Phú, Hà Đông,HN (ngay điểm ga tàu điện Văn Quán) - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN