Tin mới

Địa điểm kinh doanh có bắt buộc đăng ký mã số thuế không? Kế toán Đức Minh.
Mã số thuế là một mã số định danh duy nhất được cấp cho doanh nghiệp, bao gồm cả địa điểm kinh doanh, để xác định và...
Doanh nghiệp có cần có 02 mã số thuế hay không? Kế toán Đức Minh.
Quy định về việc cấp mã số thuế cho doanh nghiệp có thể phức tạp và đa dạng, và điều này thường phụ thuộc vào loại hình...
Nghĩa vụ phải hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế? Kế toán Đức Minh.
Nghĩa vụ phải hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế? Để có nghĩa vụ phải hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu...
4 chính sách mới quan trọng về thuế dự kiến sắp ban hành
Sắp tới đây, sẽ có tới 04 chính sách mới quan trọng về thuế dự kiến sắp ban hành. Vậy đó cụ thể gồm những chính sách...
Trường hợp nào thuế phong tỏa tài khoản ngân hàng? Quy trình ra sao?
Hiện nay, để đảm bảo tiền thuế được nộp vào ngân sách nhà nước đúng và đầy đủ, cơ quan thuế có thể áp dụng biện pháp...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Yêu cầu và sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.

11/11/2016 12:25

Để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và công tác quản lý tốt hơn thì cần chú ý đến những yêu cầu dù là nhỏ nhất rất quan trọng. Bài viết sau đây, Kế toán Đức Minh sẽ nói về yêu cầu và sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động bán hàng.

Yêu cầu và sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.

 

Hiện nay, cơ chế thị trường đã mang lại sự bình đẳng cho tất cả các thành phần kinh tế, nhưng cũng đồng thời tạo ra một môi trường cạnh tranh gay gắt bắt buộc các doanh nghiệp phải độc lập, tự chủ trong quá trình hoạt động. Muốn tồn tại và phát triển được trong một môi trường đầy khó khăn và phức tạp như vậy đòi hỏi các doanh nghiệp luôn phải cố gắng tổ chức tốt hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Đồng thời nắm bắt được các quy luật kinh tế thi trường như quy luật cung cầu, quy luật giá trị,… để phục vụ cũng như đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, mà hơn hết là nhằm đạt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Muốn vậy, các nhà quản lý phải nắm bắt và sử dụng đồng thời nhiều công cụ quản lý khác nhau sao cho hợp lý nhất.

         Kế toán là một công cụ quản lý kinh tế, tài chính, nó không chỉ đơn thuần là công việc ghi chép, tính toán về vốn và sự vận động của vốn trong quá trình kinh doanh của đơn vị mà còn là bộ phận chủ yếu trong hệ thống thông tin kinh tế xã hội , là công cụ thiết yếu để quản lý tài chính, giúp cho các nhà quản lý có thể phân tích, nắm bắt được các hoạt động kinh tế đưa ra các quyết định đúng đắnn kịp thời, có hiệu quả. Ta thấy, tiêu thụ sản phẩm là một khâu có vai trò quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Việc tiêu thụ diễn ra càng nhanh thì vốn được thu hồi cành nhanh, từ đó có thể tạo điều kiện tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng. Kế toán bán hàng là một công cụ không thể thiếu trong hệ thống công cụ quản lý kinh tế của một doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp thương mại. Nó là bộ phận cung cấp thông tin về công tác bán hàng và kết quả tiêu thụ, giúp nhà quản lý đánh giá được các điểm mạnh trong hoạt động kinh doanh. Vì vậy, hoàn thiện công tác kế toán nói chung và công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động bán hàng nói riêng là vấn đề cần thiết đối với bất kỳ doanh nghiệp nào.

         Yếu tố thị trường và cơ chế quản lý ảnh hưởng rất lớn tới tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp, do vậy để hoàn thiện tốt công tác kế toán, đáp ứng được các yêu cầu của nhà quản lý doanh nghiệp mà thực tiễn đặt ra, cần nắm rõ được những yếu tố bên trong cũng như bên ngoài ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng không những là việc nâng cao hiệu quả công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng mà nó còn giúp hiệu quả của công tác kế toán nói chung của công ty được nâng cao. Để đảm bảo tính chính xác, tính khoa học, việc hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng cần phải đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Phải tuân thủ theo đúng chế độ tài chính và chế độ kế toán hiện hành.

         Hoạt động trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải chịu sự quản lý, điều hành, kiểm soát của Nhà nước bằng pháp luật, các biện pháp hành chính và các công cụ quản lý kinh tế. Vì vậy, các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán phải dựa trên chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán hiện hành. Việc tuân thủ chế độ kế toán hiện hành thể hiện từ việc tuân thủ các tài khoản sử dụng, chuẩn mực, phương pháp và trình tự kế toán đến việc sử dụng hệ thống sổ sách kế toán hay lập báo cáo.

công tác hoàn thiện kế toán bán hàng

2.  Phải phù hợp với đặc điểm kinh doanh, hệ thống quản lý của công ty.

         Một doanh nghiệp thuộc một loại hình cụ thể, mang những đặc điểm hoạt động quản lý, tổ chức kinh tế riêng và có những yêu cầu quản lý riêng nên khi vận dụng chế độ kế toán phải đảm bảo sao cho phù hợp với chế độ kế toán hiện hành đồng thời cũng phải phù hợp với chính bản thân doanh nghiệp. Các quy định chính sách của Nhà nước là hướng dẫn chung cho tất cả các doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp phải biết vận dụng một cách phù hợp với đặc điểm cụ thể của công ty về các mặt như: tổ chức quản lý sản xuất, quản lý kinh doanh và đặc điểm của tổ chức bộ máy kế toán, cơ sở trình độ của đội ngũ kế toán viên hiện có,… Việc vận dụng phù hợp cũng cần phải đảm bảo sự thống nhất về phương pháp đánh giá, về việc sử dụng chứng từ, tài khoản cũng như hệ thống sổ sách kế toán, báo cáo.

3. Phải đáp ứng việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác.

         Công tác kế toán thực tế có nhiệm vụ cơ bản là cung cấp các thông tin kinh tế cho các nhà lãnh đạo để từ đó có thể ra các quyết định cho sự hoạt động và phát triển của DN. Chính vì vậy, thông tin cung cấp không những phải hợp lý, rõ ràng, dễ hiểu, đảm bảo luân chuyển số liệu giữa các phần hành của kế toán có sự liên kết, dễ dàng, tiện lợi cho việc kiểm tra mà còn đòi hỏi phải có trình độ chính xác cao, có tính cập nhật, nhanh chóng, kịp thời phục vụ tốt cho muc đích quản lý công tác kế toán trong công ty. Đặc biệt là trong điều kiện hiện nay khi nền kinh tế với sự bùng nổ thông tin và sự cạnh tranh gay gắt thì yêu cầu này ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

4. Tổ chức công tác kế toán phải đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả.

         Tối đa hóa giá trị vốn chủ sở hữu là mục tiêu cuối cùng của các doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp khi bỏ vốn ra kinh doanh, hoạt động  đều mong muốn sẽ thu được hiệu quả cao nhất bằng việc sử dụng đồng vốn một cách tiết kiệm nhất, đạt được lợi nhuận cao nhất và chi phí là thấp nhất. Vì vậy không thể thực hiện một phương pháp nào mà không tính đến tính khả thi và hiệu quả do nó mang lại. Hoàn thiện công  tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng cũng không nằm ngoài mục đích đó. Việc hoàn thiện phải cung cấp thông tin một các hữu ích nhất với thời gian và tiết kiệm chi phí nhất, giảm thiểu các phần việc phức tạp, rườm rà, không cần thiết gây ảnh hưởng đến công tác hạch toán.

         Nhìn chung, muốn nâng cao hiệu quả hoạt động của mình thì kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng cần đánh giá đúng đắn tình hình thực tế của doanh nghiệp, phát huy những mặt mạnh, khắc phục những mặt chưa được tốt, đồng thời phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, kịp thời, từ đó có những đóng góp có ích cho doanh nghiệp, tạo điểu kiện cho doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn.

Huyen Babi

 

 

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Phòng 2516, tầng 25, tòa nhà SDU số 143 Trần Phú, Hà Đông,HN (ngay điểm ga tàu điện Văn Quán) - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN