Tin mới

Dự kiến: Danh mục 35 bệnh nghề nghiệp sẽ được hưởng Bảo hiểm xã hội
Tại dự thảo Thông tư quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội, Bộ Y tế đã đề xuất 35 bệnh nghề nghiệp sẽ...
Con học văn bằng 2 có được giảm trừ gia cảnh không?
Văn bằng 2 là văn bằng cấp cho người đã có ít nhất 01 bằng tốt nghiệp đại học/cao đẳng/trung cấp. Trường hợp người nộp...
Cơ quan quản lý thuế trực tiếp bao gồm những cơ quan nào? Trách nhiệm ra sao?
Khi thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế, người nộp thuế thường làm việc với cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Vậy,...
Đề xuất: Đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 12 năm được hưởng thêm quyền lợi gì?
Vừa qua, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất quyền lợi khi đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 12 năm dành cho người...
Tài khoản thanh toán là gì? Tìm hiểu ưu nhược điểm của tài khoản thanh toán
Tài khoản thanh toán là một trong những loại tài khoản ngân hàng, đa dạng các chức năng và tiện ích giúp người sử dụng...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Bài tập trắc nghiệm kế toán thương mại dịch vụ

14/10/2016 03:42

Hôm này kế toán Đức Minh có bài tập trắc nghiệm kế toán thương mại dịch vụ để bạn đọc có thể khảo nhé!!!

Bài tập trắc nghiệm kế toán thương mại dịch vụ

Câu 1: Trong doanh nghiệp thương mại, hàng hóa được coi là hàng mua không cần thỏa mãn điều kiện nào?

     a. Phải thông qua phương thức mua bán và thanh toán tiền hàng nhất định

     b Đã nắm được quyền sở hữu về hàng hóa và mất quyền sở hữu về tiền hay một loại hàng hóa tương ứng

     c. Hàng hóa mua về là nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất sản phẩm

     d. Phải thông qua phương thức mua bán và thanh toán tiền hàng nhất định; doanh nghiệp đã nắm được quyền sở hữu về hàng hóa và mất quyền sở hữu về tiền hay một loại hàng hóa tương ứng. Hàng hóa mua về là NVL phục vụ cho sản xuất sản phẩm

Câu 2: Trong doanh nghiệp thương mại, hàng hóa được coi là hàng mua khi thỏa mãn điều kiện nào?

    a. Phải thông qua phương thức mua, bán và thanh toán tiền hàng nhất định

    b. Doanh nghiệp đã nắm được quyền sở hữu về hàng hóa

    c. Hàng mua về là để bán ra hoặc qua gia công chế biến để bán ra

    d. Phải thông qua các phương thức mua bán và thanh toán tiền hàng nhất định. Doanh nghiệp đã nắm được quyền sở hữu, hàng mua về là để bán ra hoặc gia công chế biến để bán ra

Trắc nghiệm

Câu 3: Trường hợp mua hàng có bao bì đi kèm có tính giá riêng, khi doanh nghiệp có ứng trước tiền hàng cho người bán, kế toán ghi:

                              a. Nợ TK 331                                    b. Nợ TK 131

                                   Có TK 141                                         Có TK 141

                              c. Nợ TK 331                                    d. Nợ TK 131

                                   Có TK 111, 112,...                              Có TK 111, 112,…

Câu 4: Công ty C kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, mua 1 lô hàng có giá mua không bao thuế GTGT là 100trđ, thuế GTGT 10%. Do thanh toán sớm tiền hàng nên được hưởng chiết khấu 2% tính trên giá trị của lô hàng. Hãy xác định giá trị mua thực tế của lô hàng

                   a. 110trđ                         b. 100trđ                               c. 90trđ                                         d. 98trđ        

Câu 5: Công ty X kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Mua một 1 lô hàng có trị giá mua bao gồm thuế GTGT là 110trđ, thuế GTGT 10%. Do lô hàng có chất lượng không đúng với hợp đồng, người bán đồng ý giảm giá 10% cho lô hàng nói trên. Hãy xác định giá mua thực tế của lô hàng

                   a. 110trđ                         b. 100trđ                                 c. 95trđ                                     d. 90trđ

Câu 6: Trường hợp bán buôn qua kho, bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng, thời điểm được ghi nhận doanh thu là thời điểm nào

     a. Bên mua đã nhận được hàng và trả tiền

     b. Bên mua đã nhận được hàng và chấp nhận nợ, chưa trả tiền

     c. Chỉ có phương án "a" đúng

     d. Cả 2 phương án "a" và "b" đều đúng

Câu 7: Trường hợp bán lẻ hàng hóa, thời điểm được ghi nhận doanh thu là thời điểm nào?

    a. Doanh nghiệp nhận được báo cáo bán hàng của nhân viên bán hàng

    b. Hàng hóa đã xuất khỏi quầy và người mua đã trả tiền

    c. Không có thời điểm nào

    d. Cả 2 thời điểm "a" và "b"

trắc nghiệm

Câu 8: Khi phản ánh giá trị mua của hàng xuất bán, kế toán ghi:

               a. Nợ TK 632                                                      b. Nợ TK 632

                    Có TK 511                                                           Có TK 157

               c. Nợ TK 632                                                      d. Nợ TK 632

                    Có TK 1561                                                         Có TK 1562                                       
 Câu 9: Trường hợp bán lẻ hàng hóa, căn cứ bảng kê bán hàng, kế toán phản ánh doanh thu và ghi sổ như sau:

              a. Nợ TK 111, 112, 113                                        b. Nợ TK 111, 112, 113

                   Có TK 1561                                                          Có TK 5111

                   Có TK 3331                                                          Có TK 1331

             c. Nợ TK 111, 112, 131                                        d. Nợ TK 111, 112, 113

                  Có TK 5111                                                           Có TK 1561

                  Có TK 3331                                                           Có TK 1331

Câu 10: Cuối kỳ kết chuyển chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại để giảm trừ doanh thu, kế toán ghi:

            a. Nợ TK 5111                                                    b. Nợ TK 521, 531, 532

                 Có TK 152, 531, 532                                           Có TK 5111

                 Có TK 3331

          c. Nợ TK 5111                                                       d. Nợ TK 5112

                Có TK 521, 531, 532                                             Có TK 152, 521, 532

Câu 11: Trường hợp bán lẻ, khi nhân viên bán hàng nộp thừa tiền hàng so với bảng kê bán hàng, kế toán ghi:

          a. Nợ TK 111, 112, 131                                         b. Nợ TK 111, 112, 131

                Có TK 5111                                                           Có TK 5111

                Có TK 3388                                                           Có TK 3381

                Có TK 3331                                                           Có TK 3331

         c. Nợ TK 111, 112, 113                                       d. Nợ TK 111, 112, 113

                Có TK 5111                                                         Có TK 5112

                Có TK 3381                                                         Có TK 3381

                Có TK 3331                                                         Có TK 3331
Câu 12: Định kỳ khi người mua trả tiền tiếp cho số tiền hàng mua trả chậm, trả góp, kế toán ghiCâu 11: Trường hợp bán lẻ, khi nhân viên bán hàng nộp thừa tiền hàng so với bảng kê bán hàng, kế toán ghi:

         a. Nợ TK 111, 112, 113                                        b. Nợ TK 111, 112, 131

               Có TK 3387                                                          Có TK 5111

         c. Nợ TK 111, 112, 113                                       d. Nợ TK 111, 112, 131

              Có TK 131                                                           Có TK 156 (1561 chi tiết tiền hàng)

Câu 13: Sau khi ghi sổ kế toán, người mua trả tiếp, kế toán phản ánh và kết chuyển doanh thu của số lãi trả chậm, trả góp theo định kỳ, kế toán ghi:

           a. Nợ TK 3387                                                   b. Nợ TK 1311

                 Có TK 5111                                                        Có TK 515

           c. Nợ TK 131                                                     d. Nợ TK 3387

                 Có TK 5111                                                        Có TK 515
Câu 14: Khi xuất NVL phục vụ cho việc bán hàng, kế toán ghi:

            a. Nợ TK 6411                                                    b. Nợ TK 6412

                   Có TK 156                                                         Có TK 152

            c. Nợ TK 6411                                                     d. Nợ TK 6412

                  Có TK 152                                                          Có TK 153

Câu 15: Khi xuất CCDC cho bộ phận QLDN, loại phân bổ bổ 1 lần ở DN kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, kế toán ghi:

            a. Nợ TK 641                                                       b. Nợ TK 6423

                 Có TK 153                                                            Có TK 153

            c. Nợ TK 6423                                                     d. Nợ TK 6423

                 Có TK 111, 112                                                     Có TK 153

Câu 16: Cuối kỳ, để xác định kết quả kinh doanh cần kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính

           a. Nợ TK 515                                                       b. Nợ TK 635

                 Có TK 632                                                           Có TK 911

          c. Nợ TK 515                                                        d. Nợ TK 515

                Có TK 911                                                             Có TK 511

trắc nghiệm

 Câu 17: Cuối kỳ cần xác định KQKD, cần kết chuyển chi phí tài chính, kế toán ghi:

        a. Nợ TK 911                                                          b. Nợ TK 632

              Có TK 635                                                              Có TK 635

        c. Nợ TK 515                                                           d. Nợ TK 642

              Có TK 635                                                               Có TK 635

Câu 18: Cuối kỳ, để xác định KQKD, khi kết chuyển chi phí khác, kế toán ghi:

           a. Nợ TK 811                                                           b. Nợ TK 811

                 Có TK 111                                                                Có TK 632

           c. Nợ TK 911                                                            d. Nợ TK 911

                  Có TK 811                                                               Có TK 711

Câu 19: Cuối kỳ để xác định KQKD, khi kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính, kế toán ghi:

             a. Nợ TK 515                                                          b. Nợ TK 515

                   Có TK 511                                                               Có TK 632

             c. Nợ TK 515                                                          d. Nợ TK 515

                   Có TK 911                                                               Có TK 711

Câu 20: Số dư đầu ngày 01/03/N có TK 1112 là 16.000.000, của TK 007 là 1000 USD. Ngày 02/03/N, đơn vị mua nhập quỹ tiền mặt ngoại tệ số tiền 5000 USD. Tỷ giá thanh toán (tỷ giá mua)  là 16.020 VNĐ/USD. Ngày 05/03, xuất quỹ tiền mặt ngoại tệ 6000 USD để trả cho người bán. Tỷ giá giao dịch (tỷ giá thực tế) 16.000 VNĐ/USD. Bằng phương pháp nhập sau xuất trước, kế toán tính số tiền mặt hàng bằng đồng Việt Nam xuất quỹ như sau

                   a. 96.000.000           b. 96.120.000           c. 96.100.000               d. 96.060.000

Câu 21: Đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, khi xuất quỹ tiền mặt để mua NVL, hàng hóa thuộc diện chịu thuế GTGT , kế toán ghi:

              a. Nợ TK 152, 156                                                             b. Nợ TK 152, 156

                     Có TK 111                                                                          Có TK 111

                                                                                                                 Có TK 3331

              c. Nợ TK 152, 156                                                              d. Nợ TK 152, 156

                 Nợ TK 3331                                                                         Nợ TK 1331

                     Có TK 111                                                                           Có TK 111

Câu 22: Khi bán sản phẩm, hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, đơn vị tính thuế theo phương pháp khấu trừ và thu bằng tiền mặt, kế toán ghi:

           a. Nợ TK 111                                                                           b. Nợ TK 111

               Nợ TK 1331                                                                               Có TK 511

                   Có TK 511                                                                              Có TK 1331

           c. Nợ TK 111                                                                             d. Nợ TK 111

                  Có TK 511                                                                              Nợ TK 3331

                  Có TK 3331                                                                               Có TK 511

Câu 23: Khi xuất quỹ tiền mặt mua một TSCĐ HH dùng cho sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, kế toán ghi:

              a. Nợ TK 211                                                                              b. Nợ TK 211

                  Nợ TK 3331                                                                                  Có TK 111

                    Có TK 111                                                                                   Có TK 3331  

                c. Nợ TK 211                                                                             d. Nợ TK 211

                       Có TK 111                                                                              Nợ TK 1332

                       Có TK 1331                                                                               Có TK 111

Câu 24: Đơn vị xuất bán 1 lô hàng cho người mua, tổng giá thanh toán là 110.000, thuế suất, thuế GTGT là 10%, người mua đã chấp nhận trả

              a. Nợ TK 131 110.000                                                               b. Nợ TK 111 110.000                  

                     Có TK 511.1 110.000                                                                 Có TK 156 (1) 100.000

                                                                                                                         Có TK 333 (1) 10.000

             c. Nợ TK 131 100.000                                                                d. Nợ TK 131 110.000

                    Có TK 133 10.000                                                                       Có TK 511 (1) 100.000

                    Có TK 511 (1) 110.000                                                                Có TK 133 (1) 10.000

trắc nghiệm

Câu 25: Theo hợp đồng của công ty X mua 1 lô hàng tổng trị giá là 100.000 của công ty Y. Công ty X đã ứng trước cho công ty Y số tiền là 10.000. Kế toán định khoản như sau:

             a. Nợ TK 156 (1) 100.000                                                            b. Nợ TK 141 10.000

                   Có TK 331 100.000                                                                      Có TK 111 10.000

              c. Nợ TK 131 10.000                                                                    d. Nợ TK 331 (Y) 10.000

                     Có TK 111 10.000                                                                        Có TK 111 10.000

Câu 26: Trường hợp kế toán bán hàng đại lý, tại bên giao dịch đại lý, khi xuất kho hàng hóa chuyển cho bên nhận đại lý , kế toán ghi

              a. Nợ TK 131 (chi tiết đại lý)                                                           b. Nợ TK 632

                    Có TK 156                                                                                      Có TK 156.1

              c. Nợ TK 131 (chi tiết đại lý)                                                            d. Nợ TK 167

                     Có TK 511.1                                                                                  Có TK 156.1

Câu 27: Khi bên đại lý thông báo nhận được hàng và chấp nhận nợ, kế toán phải phản ánh trị giá mua của hàng bán ra và ghi

               a. Nợ TK 632                                                                                 b. Nợ TK 632

                     Có TK 511.1                                                                                   Có TK 156.1 (chi tiết quầy)

               c. Nợ TK 632                                                                                  d. Nợ TK 632

                      Có TK 157                                                                                     Có TK 131

Câu 28: Khi xác định được hoa hồng trả cho đại lý, kế toán ghi:

               a. Nợ TK 642                                                                                  b. Nợ TK 641

                     Có TK 131                                                                                       Có TK 331

                c. Nợ TK 641                                                                                  d. Nợ TK 641

                      Có TK 131                                                                                      Có TK 111, 112

Câu 29: Khi bên đị lý phải trả tiền cho bên giao đại lý, ký toán ghi:

                a. Nợ TK 131                                                                                    b. Nợ TK 331

                      Có TK 111, 112                                                                                Có TK 131

                c. Nợ TK 331                                                                                     d. Nợ TK 331

                     Có TK 111, 112                                                                                  Có TK 511.1

Câu 30: Gía thực tế (giá gốc) của hàng mua ngoài không bao gồm yếu tố nào trong các yếu tố dưới đây
     a. Gía mua hàng hóa

     b. Chi phí phát sinh trong quá trình mua

     c. Chiết khấu thương mại được giảm giá hàng mua

     d. Các khoản thuế không được hoàn lại

>>>Dạy kế toán tổng hợp

>>>Khóa học kế toán thương mại tại Hà Nội

>>>Danh mục kiến thức kế toán thực tế

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Tầng 2, Nhà số 2, Ngõ 4 - Đường Nguyễn Khuyến - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN