Tin mới

Nghỉ thai sản có phải đóng đảng phí không? Kế toán Đức Minh.
Đối với đảng viên trong thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản sẽ không tham gia sinh hoạt Đảng. Vậy thời gian nghỉ thai...
Tài sản hình thành trong tương lai có cầm cố được không?
Cầm cố tài sản hình thành trong tương lai có được không? Tài sản cầm cố là vật có nguy cơ bị mất giá trị thì bên nhận...
Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với triệt sản nam bao gồm những gì? Kế toán Đức Minh
Chế độ thai sản là điều mà bất kì người lao động nào cũng cần tìm hiểu bởi nó liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích...
Khi nào được công khai thông tin của người nộp thuế?
Thông tin của người nộp thuế được bảo mật theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, các...
Trường hợp nào ký hợp đồng đào tạo nghề?
Việc đào tạo nghề là một trong những vấn đề liên quan đến người lao động thường nhận được sự quan tâm. Theo quy định...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn GTGT

17/04/2016 05:16

Viết hóa đơn là công việc thường ngày của một kế toán, đó là một công việc đòi hỏi tính chính xác và tỉ mỉ nên rất dễ xảy ra lỗi sai. Sau đây Kế toán Đức Minh xin được trình bày về cách xử lí các trường hợp viết sai hóa đơn

Cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn GTGT

 

1. Hóa đơn viết sai nhưng chưa xé giao khách hàng:

- Trường hợp này chúng ra chỉ cần gạch chéo các liên hóa đơn và lưu giữ hóa đơn viết sai đó. Sau đó xuất lại hóa đơn khác cho khách hàng

 

2. Hóa đơn viết sai đã xé khỏi cuống giao khách hàng nhưng chưa kê khai thuế

- Cách xử lí :  Hai bên lập biên bản thu hồi hóa đơn.

- Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---oOo---

BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN ĐÃ LẬP
Số 012/BBTHHĐ

Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/20140 của chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP

Hôm nay, ngày …15/03/2014, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A ..................CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN ĐỨC MINH......

Địa chỉ : ………Nhà G1, TT HV ngân hàng ngõ 82 Nhạm Ngọc Thạch Đống Đa Hà Nội...

Điện thoại: ……0972711886.... MST: ……0105759274………..…….......……............

Do Ông (Bà) : …….NGuyễn Văn A...... Chức vụ : ………Giám đốc.........……......………

BÊN B : …………CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH...........................................................

Địa chỉ : …………275 Nguyễn Tuân, Q. Thanh Xuân., Hà Nội.......

Điện thoại : .........0973890031..................... MST: ………0106755307……...…….........

Do:................Nguyễn Văn B....…….......Chức vụ : ...........Giám đốc..…….......................

Hai bên công ty thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/13P số …0001546… ngày  15/03/2014. để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/13P số …0001547….. ngày …15/03/2014……………………

Lý do thu hồi : ……Hóa đơn viết sai tên số lượng hàng........................................................

Chúng tôi xin cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 1 bản

ĐẠI DIỆN BÊN A  

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

Các bạn kẹp biên bản này với hóa đơn thu hồi để lưu trữ nhé

+ Tiến hành xuất hóa đơn khác cho khách hàng.

 

3. Hóa đơn viết sai đã xé và đã kê khai thuế

3.1. Trường hợp chỉ tên công ty đia chỉ, mã số thuế ghi đúng

- Cách xử lí: Đối với trường hợp này căn cứ điểm b, khoản 7, điều 3 thông tư 26/2015/TT-BTC quy định “hóa đơn có sai xót địa chỉ, tên công ty nhưng mã số thuế ghi đúng thì chỉ cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn"

- Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Số:……/BBĐCHĐ

- Căn cứ điểm b, Khoản 7, Điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày ……01/04/2014..., đại diện hai bên gồm có:

 

BÊN A :   …………CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN ĐỨC MINH……………

Địa chỉ :  …………Nhà G1, TT HV ngân hàng ngõ 82 Nhạm Ngọc Thạch Đống Đa Hà Nội.

Điện thoại : ………0972711886                        MST: ………0105759274……

Do Ông (Bà) : ……NGuyễn Văn A……………        Chức vụ : …Giám đốc…………………….

 

BÊN B :  ………CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH……………………………..…………..

Địa chỉ :  ………275 Nguyễn Tuân, Q. Thanh Xuân., Hà Nội………………………………

Điện thoại : ………0973890031…. ………..MST: ………0106755307………………

Do:………………Nguyễn Văn B…………………Chức vụ : ……Giám đốc…………………………

Hai bên xin thống nhất thoả thuận điều chỉnh hoá đơn GTGT ký hiệu: …AA/13P…, mẫu số: …01GTKT3/001, số …0001487…., ngày 31… tháng .. 03.. năm ..2014… như sau:

 

 Nội dung ghi sai: Viết sai tên công ty TNHH hoàng anh


- Nội Dung điều chỉnh ghi đúng: Sửa tên công ty là CÔNG TY TNHH TMDV HOÀNG ANH

Biên bản được lập thành 02 mỗi bên giữ 1 bản

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

3.2. Trường hợp viết sai mã số thuế

Cách xử lí:

Trường hợp này bên bán sẽ xuất hóa đơn điều chỉnh cho bên mua.

- Cách lập hóa đơn điều chỉnh trong trường hợp này:

+  phần hàng hóa dịch vụ ghi rõ điều chỉnh từ mst nào sang mst nào

+ Phần số lượng, giá, thành tiền, cộng tiền hàng tiền thuế gạch chéo

+ Khi kê khai thì chi tiêu tiền hàng và tiền thuế ghi bằng 0

3.3 Trường hợp viết sai tiền hàng, tiền thuế

- Cách xử lí:

Theo điều 20 của thông tư 39/2014/TT-BTC đối với trường hợp này các bạn vẫn phải lập hóa đơn điều chỉnh

- Cách lập hóa đơn trong trường hợp này:

+ Trong hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm

+ Ở phần tên hàng hóa dịch vụ ghĩ rõ điều chỉnh tăng giảm số lượng, đơn giá, thành tiền, hoặc thuế suất và của hóa đơn nào xuất ngày bao nhiêu

+ Phần số lượng ghi rõ số lượng tăng giảm

+ Phần giá ghi rõ tăng giảm giá bán

+ Phần thành tiền ghi rõ thành tiền tăng giảm

+ Khi kê khai thuế thì sẽ kê khai hóa đơn điều chỉnh vào kì xuất hóa đó. Bên bán kê vào phụ lục 01-1/GTGT. Phần tiền hàng tiền thuế ghi âm với trường hợp điều chỉnh giảm, và ghi dương với trường hợp điều chỉnh tăng. Bên mua kê vào PL01-2/GTGT

 

 

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Phòng 2516, tầng 25, tòa nhà SDU số 143 Trần Phú, Hà Đông,HN (ngay điểm ga tàu điện Văn Quán) - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN