Tin mới

Tính thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng cổ phần thế nào?
Chuyển nhượng cổ phần là hoạt động được diễn ra thường xuyên tại loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần. Vậy hiện nay,...
Quy định về điều kiện về chủ thể đăng ký kinh doanh – Kế toán Đức Minh.
Thế nào là chủ thể đăng ký kinh doanh? Quy định về điều kiện về chủ thể đăng ký kinh doanh hiện nay như thế nào? Cùng...
Nộp thuế nhân công xây dựng như thế nào?
Nộp thuế công nhân xây dựng là một vấn đề rất được quan tâm hiện nay, nhất là khi xã hội càng phát triển thì nhu cầu về...
Làm thẻ Căn cước cho trẻ em để làm gì?
Nếu bạn vẫn chưa biết làm thẻ Căn cước cho trẻ em để làm gì, hãy theo dõi bài viết này để được giải thích cụ thể lý do...
Có giảm trừ gia cảnh cho con trên 18 tuổi được không?
Giảm trừ gia cảnh là vấn đề được nhiều người quan tâm đặc biệt là những người có nguồn thu nhập phải nộp thuế theo quy...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Tổng hợp các văn bản pháp luật, thông tư, nghị định của thuế

13/01/2016 03:46

Đây là các văn bản pháp lý có hiệu lực ban hành tới thời điểm hiện tại. Các doanh nghiệp tham khảo để áp dụng với đơn vị mình cho phù hợp, tránh được những vi phạm.

Tổng hợp các văn bản pháp luật, thông tư, nghị định của thuế

>> Làm thế nào để cập nhật các thông tư nghị định mới nhất về Luật Thuế?

Văn bản về quản lý thuế, đăng ký thuế áp dụng kỳ thuế năm 2015

1. Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11

2. Luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung 21/2012/QH13

3. Nghị định 83/2013/NĐ-CP : Quy định chi tiết luật quản lý thuế

4. Nghị định 91/2014/NĐ-CP : Sửa đổi bổ sung một số điều các nghị định về thuế

5. Nghị định 12/2015/NĐ-CP : Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi bổ sung

6. Thông tư 80/2012/TT-BTC : Hướng dẫn luật quản lý thuế về đăng ký thuế

7. Thông tư 156/2013/TT-BTC : Hướng dẫn luật quản lý thuế và nghị định 83/2013/NĐ-CP

8. Thông tư 119/2014/TT-BTC : Sửa đổi bổ sung các thông tư 156/2013/TT-BTC, TT219/2013/TT-BTC, TT111/2013/TT-BTC, TT78/2014/TT-BTC, TT39/2014/TT-BTC...

9. Thông tư 151/2014/TT-BTC : Hướng dẫn nghị định 91/2014/NĐ-CP

10. Thông tư 26/2015/TT-BTC : Hướng dẫn thuế GTGT và luật quản lý thuế , hóa đơn

11. Thông tư 110/2015/TT-BTC : Hướng dẫn về giao dịch điện tử thay thế thông tư 80/2012/TT-BTC

Thuế TNDN

1. Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12

2. Luật thuế TNDN sủa đổi số 32/2013/QH13

3. Nghị định 218/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN

4. Nghị định 91/2014/NĐ-CP : Sửa đổi bổ sung một số điều các nghị định về thuế

5. Nghị định 12/2015/NĐ-CP : Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi bổ sung

6. Thông tư 179/2012/TT-BTC về chênh lệch tỷ giá

7. Thông tư 228/2009/TT-BTC về các khoản dự phòng

8. Thông tư 89/2013/TT-BTC sửa đổi bổ sung TT228/2009/TT-BTC

9. Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn về sử dụng quản lý , trích khấu hao TSCĐ

10. Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định và luật thuế TNDN

11. Thông tư 119/2014/TT-BTC : Sửa đổi bổ sung các thông tư 156/2013/TT-BTC, TT219/2013/TT-BTC, TT111/2013/TT-BTC, TT78/2014/TT-BTC, TT39/2014/TT-BTC...

12. Thông tư 151/2014/TT-BTC : Hướng dẫn nghị định 91/2014/NĐ-CP13. Thông tư 96/2015/TT-BTC : sửa đổi bổ sung thông tư 78/2014/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC

Thuế TNCN

1. Luật thuế TNCN 04/2007/QH12

2. Luật thuế TNCN sửa đổi bổ sung 26/2012/QH13

3 Nghị định 65/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều 2 luật trên

4. Nghị định 91/2014/NĐ-CP : Sửa đổi bổ sung một số điều các nghị định về thuế

5. Nghị định 12/2015/NĐ-CP : Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi bổ sung

6. Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn nghị định và luật thuế TNCN

7. Thông tư 119/2014/TT-BTC : Sửa đổi bổ sung các thông tư 156/2013/TT-BTC, TT219/2013/TT-BTC, TT111/2013/TT-BTC, TT78/2014/TT-BTC, TT39/2014/TT-BTC...

8. Thông tư 151/2014/TT-BTC : Hướng dẫn nghị định 91/2014/NĐ-CP

9. Thông tư 92/2015/TT-BTC : Sửa đổi bổ sung về thuế TNCN và thuế khoán đối với cá nhân kinh doanh

Thuế GTGT

1. Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12

2. Luật thuế GTGT sửa đổi số 31/2013/QH13

3. Nghị định 209/2013/NĐ-CP

4. Nghị định 91/2014/NĐ-CP : Sửa đổi bổ sung một số điều các nghị định về thuế

5. Nghị định 12/2015/NĐ-CP : Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi bổ sung

6. Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn nghị định và luật thuế GTGT

7. Thông tư 119/2014/TT-BTC : Sửa đổi bổ sung các thông tư 156/2013/TT-BTC, TT219/2013/TT-BTC, TT111/2013/TT-BTC, TT78/2014/TT-BTC, TT39/2014/TT-BTC...

8. Thông tư 151/2014/TT-BTC : Hướng dẫn nghị định 91/2014/NĐ-CP

9. Thông tư 26/2015/TT-BTC : Hướng dẫn thuế GTGT và luật quản lý thuế , hóa đơn

 

Hóa đơn

1. Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ

2. Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nghị định 51/2010/NĐ-CP

3. Thông tư 39/2014/TT-BTC : hướng dẫn về hóa đơn chứng từ

4. Thông tư 119/2014/TT-BTC : Sửa đổi bổ sung các thông tư 156/2013/TT-BTC, TT219/2013/TT-BTC, TT111/2013/TT-BTC, TT78/2014/TT-BTC, TT39/2014/TT-BTC...

5. Thông tư 26/2015/TT-BTC : Hướng dẫn thuế GTGT và luật quản lý thuế , hóa đơn

6. Số: 10/2014/TT-BTC: HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN

Bảo hiểm

Luật số: 58/2014/QH13   Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014: Luật Bảo hiểm xã hội

Nghị định Số: 115/2015/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC

Nghị quyết số: 93/2015/QH13   Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015: VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tổng hợp các trang web tra cứu

I/ TRA CỨU HÓA ĐƠN http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tc1hd.do

II/ TRA CỨU THÔNG TIN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN NỘP THUẾ.

1.Bố cáo điện tử thuộc Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia https://bocaodientu.dkkd.gov.vn/…/DefaultAnnouncements.aspx… .

2. Tra cứu thông tin người nộp Thuế_THUẾ VN http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp .

3. Tra cứu MST TNCN Website Thu nhập cá nhân Online https://www.tncnonline.com.vn/Pages/TracuuMST.aspx .

4. Cổng thông tin điện tử - Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội http://tthc.hapi.gov.vn/… .

5. Website tra cứu thông tin doanh nghiệp toàn quốc, cập nhật thông tin doanh nghiệp mới thành lập nhanh nhất http://doanhnghiepmoi.vn/ . 6/ Tra cứu TÊN DOANH NGHIỆP https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/…/checkexistname.as… .

III. HẢI QUAN - XUẤT NHẬP KHẨU .

1. Tra cứu thông tin chung và tài khoản thu nộp ngân sách của các đơn vị HẢI QUAN http://www.customs.gov.vn/…/TraCuuTaiKhoanKhoBacCuaCacChiCu… .

2. Thủ tụ hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS http://www.customs.gov.vn/ChuyenMuc/VNACCS_VCIS/Default.aspx  3. Tra cứu biểu thuế nhập khẩu tổng hợp http://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx .

4.Tra cứu biểu thuế nhập khẩu tuyệt đối http://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx… .

 5. Tra cứu biểu thuế xuất khẩu http://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx… .

6.Tra cứu biểu thuế xuất khẩu tuyệt đối http://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx… .

7. Tra cứu biểu thuế TTĐB http://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx… .

8. Tra cứu diễn biến nộp thuế của tờ khai hải quan http://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNopThue.aspx .

9. Tra cứu thông tin phân loại hàng hóa http://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx… .

10. Tra cứu thông tin nợ thuế http://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx .

III/ TRA CỨU BHXH

1.TRA CỨU QUÁ TRÌNH ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC NĂM 2013;2014 http://bhxhhn.com.vn/tracucdichvucongtructuy…/…/Default.aspx

2. Tra cứu tình hình giải quyết hồ sơ BHXH Hà Nội. http://bhxhhn.com.vn/tcqtdongbh…/…/TopMenuId/-1/Default.aspx

3. kết quả đóng BHXH, BHTN TP.HCM. http://c13.bhxhtphcm.gov.vn/

4. Tra cứu quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN Đồng Nai. http://tracuu.bhxhdongnai.gov.vn/

5. Tra cứu BHXH Đà Nẵng http://www.bhxhdanang.gov.vn/C13.aspx . 6. Tra cứu BHXH Khánh Hòa. http://c13.bhxhkhanhhoa.gov.vn

7. Tra cứu BHXH Nghệ An. http://bhxhnghean.gov.vn/qtd/1_qua_trinh_tham_gia_bhxh.aspx

8. Tra cứu tại Hải Dương

8.1 Tra cứu BHXH http://bhxhhaiduong.gov.vn/TracuuBHXH.aspx?id=122

8.2 Tra cứu ngạch bậc lương. http://bhxhhaiduong.gov.vn/Ngachbac.aspx?id=13

8.3 Tra cứu hệ số khu vực Hải Dương. http://bhxhhaiduong.gov.vn/HesoKV.aspx?id=16

8.4 Tra cứu cơ sở khám chữa bệnh Hải Dương. http://bhxhhaiduong.gov.vn/CosoKCB.aspx?id=14

8.5 Tra cứu giải quyết chế độ Hải Dương. http://bhxhhaiduong.gov.vn/Chedo.aspx?id=15

9. Tra cứu BHXH Bà Rịa Vũng Tàu http://c13.bhxhbrvt.gov.vn:3001

10.Tra cứu BHXH Hà Giang. http://bhxhhagiang.gov.vn/tracuu/

11. Tra cứu BHXH Bắc Ninh. http://bhxhbacninh.gov.vn/Trangchu/TracuuketquaC13.aspx

12. Tra cứu BHXH Cần Thơ.

IV LƯƠNG. 1. Tra cứu ngạch bậc lương. http://bhxhhaiduong.gov.vn/Ngachbac.aspx?id=13

 

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Phòng 2516, tầng 25, tòa nhà SDU số 143 Trần Phú, Hà Đông,HN (ngay điểm ga tàu điện Văn Quán) - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN