Tin mới

Nộp thuế nhân công xây dựng như thế nào?
Nộp thuế công nhân xây dựng là một vấn đề rất được quan tâm hiện nay, nhất là khi xã hội càng phát triển thì nhu cầu về...
Làm thẻ Căn cước cho trẻ em để làm gì?
Nếu bạn vẫn chưa biết làm thẻ Căn cước cho trẻ em để làm gì, hãy theo dõi bài viết này để được giải thích cụ thể lý do...
Có giảm trừ gia cảnh cho con trên 18 tuổi được không?
Giảm trừ gia cảnh là vấn đề được nhiều người quan tâm đặc biệt là những người có nguồn thu nhập phải nộp thuế theo quy...
Làm sao biết sổ BHXH đã được chốt hay chưa?
Sổ BHXH là giấy tờ quan trọng đối với người lao động, trong đó ghi nhận quá trình tham gia bảo hiểm của họ. Sau khi...
Tổng hợp các loại thuế kê khai theo tháng hiện nay 2024
Theo quy định hiện hành, người nộp thuế cần phải thực hiện kê khai các loại thuế theo tháng, quý, năm hoặc theo từng...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Điều kiện nộp Mẫu 06 năm 2015: Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT

10/12/2015 11:30

Ngày 20/12/2015 là thời hạn cuối cùng để các doanh nghiệp có thể nộp mẫu 06/GTGT để đăng ký phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuộc các trường hợp như sau:

Điều kiện nộp Mẫu 06  năm 2015: Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT

Có thể bạn quan tâm:

 

- Căn cứ Khoản 7, Điều 11, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

- Căn cứ khoản 2, Điều 12, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng;

- Căn cứ Khoản 3, Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 08 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3, 4, Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013;

- Căn cứ công văn số 1097/TCT-KK ngày 30/03/2015 của Tổng cục Thuế về việc tiếp nhận mẫu 06/GTGT

Chi cục Thuế hướng dẫn các TH cụ thể nộp mẫu 06/GTGT (đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT) như sau:

Trường hợp 1: Đối với các DN, HTX thành lập từ ngày 31/12/2013 trở về trước có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT chưa đến một tỷ đồng (theo cách xác định doanh thu tại khoản 2, điều 12, thông tư 219/2013/TT-BTC) đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ,  nếu DN, HTX đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/GTGT theo thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20/12/2015 và được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế cho 2 năm 2016, 2017.

Trường hợp 2: Những DN thành lập trong quý IV năm 2014

a. Trường hợp DN, HTX mới thành lập đang áp dụng phương pháp tính trực tiếp:

- Nếu DN, HTX có doanh thu năm 2015 từ 1 tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ thì DN, HTX  nộp mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20/12/2015 để được chuyển đổi phương pháp tính thuế và được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế cho 2 năm 2016, 2017.

- Nếu DN, HTX có doanh thu năm 2015 chưa đến 1 tỷ đồng và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì DN, HTX thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừNếu DN, HTX đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì nộp mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếptrước ngày 20/12/2015 và được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế cho 2 năm 2016, 2017.

b. Trường hợp DN, HTX đang áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:

- Nếu DN, HTX có doanh thu năm 2015 từ 1 tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ thì DN, HTX tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế hai năm 2016, 2017.

- Nếu DN, HTX có doanh thu năm 2015 chưa đến 1 tỷ đồng nhưng vẫn thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì được đăng ký tự nguyện tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Nếu DN, HTX đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếptrước ngày 20/12/2015 và được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế cho 2 năm 2016, 2017.

Trường hợp 3: Những DN thành lập từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/09/2015:

a. Trường hợp DN, HTX mới thành lập đang áp dụng phương pháp tính trực tiếp:

- Nếu DN, HTX có doanh thu năm 2015 từ 1 tỷ đồng trở lên  và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ thì DN, HTX  nộp mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20/12/2015 để được chuyển đổi phương pháp tính thuế và được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế cho 2 năm 2016, 2017.

- Nếu DN, HTX có doanh thu năm 2015 chưa đến 1 tỷ đồng và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì DN, HTX thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừNếu DN, HTX đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì nộp mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếptrước ngày 20/12/2015 và được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế cho 2 năm 2016, 2017.

b. Trường hợp DN, HTX đang áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:

- Nếu DN, HTX có doanh thu năm 2015 từ 1 tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ thì DN, HTX tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế hai năm 2016, 2017.

- Nếu DN, HTX có doanh thu năm 2015 chưa đến 1 tỷ đồng nhưng vẫn thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì được đăng ký tự nguyện tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Nếu DN, HTX đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếptrước ngày 20/12/2015 và được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế cho 2 năm 2016, 2017.

Trường hợp 4: Những DN thành lập từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/12/2015

Trường hợp DN, HTX thành lập trong quý IV năm 2015 khi xác định thuộc đối tượng được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì chỉ phải nộp 1 lần mẫu 06/GTGT để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ cho quý IV năm 2015 và năm 2016. Đến trước ngày 20/12/2016, DN, HTX căn cứ vào cách xác định doanh thu quy định tại khoản 2, điều 12 thông tư 219/2013/TT-BTC để áp dụng phương pháp khấu trừ cho 2 năm 2017, 2018.

Lưu ý: Những DN thành lập từ 01/01/2014 đến 31/09/2014 áp dụng phương pháp tính thuế GTGT khấu trừ hoặc trực tiếp trong năm 2015 sẽ ổn định trong 2 năm 2015, 2016.

Chi cục Thuế thông báo để các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã nghiên cứu thực hiện.

 

Mẫu số: 06/GTGT

(Ban hành kèm theo Thông tư

số 119/2014/TT-BTC ngày

25/08/2014 của Bộ  Tài  chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Áp dụng phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng

 
   

 

 

 

Kính gửi: ....(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)……………….

 

 

Tên người nộp thuế: ................................................................................................

Mã số thuế: ........................................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................

Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: ...........................................................................................................................

 

Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp ………………………………….; do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi ……………………………. và qua xem xét các điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp ………………………, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp ……………….

 

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm.....

 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.

 

Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

                             Ngày .......tháng …....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Phòng 2516, tầng 25, tòa nhà SDU số 143 Trần Phú, Hà Đông,HN (ngay điểm ga tàu điện Văn Quán) - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN