Tin mới

Căn cứ xác định doanh thu tính lệ phí môn bài của hộ kinh doanh hoa quả? Kế toán Đức Minh.
Căn cứ xác định doanh thu tính lệ phí môn bài của hộ kinh doanh hoa quả? Để có thêm thông tin chi tiết về căn cứ xác...
Văn bản chỉ có dấu treo có chứng thực được không?
Chứng thực bản sao từ bản chính bắt buộc phải căn cứ vào bản chính của giấy tờ, văn bản. Vậy văn bản chỉ có dấu treo có...
Tìm hiểu trường hợp không được thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp – Kế toán Đưc Minh.
Các trường hợp nào doanh nghiệp không được thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật? Cùng Kế toán...
2 vợ chồng cùng đăng ký 1 người phụ thuộc được không?
Pháp luật về thuế thu nhập cá nhân có cho phép 02 vợ chồng cùng đăng ký 1 người phụ thuộc không? Cùng tìm hiểu quy định...
Vợ không đi làm, chồng có được giảm trừ gia cảnh không?
Khi đóng thuế thu nhập cá nhân, người đóng thuế thường quan tâm đến mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Vậy nếu...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Chia sẻ kinh nghiệm làm , và làm kế toán thuế cho người mới đi làm

21/05/2014 03:27

Chia sẻ kinh nghiệm làm kế toán thuế cho người mới đi làm

Kế toán thuế mới đi làm sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn trong công tác tiếp tận với công việc thực tế, để giảm bớt lỗi lo đó Viện kế toán Đức Minh xin được chia sẻ một vài kinh nghiệm nho nhỏ cho các kế toán mới đi làm:

 Chia sẻ kinh nghiệm làm , và làm kế toán thuế cho người mới đi làm


 
Trong buổi đầu tiên đi làm cái mà kế toán thuế cần phải quan tâm nhất đó chính là GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH, thông tin trên giấy phép đăng ký kinh doanh kế toán phải năm rõ thật chính xác, nó là căn cứ để bạn lập hóa đơn chứng từ: tên công ty,mã số thuế, người đại diện… ngoài ra nó còn cho bạn biết số vốn điều lệ của công ty ( kê khai thuế Môn bài), hình thức góp vốn…
Tiếp nhận hồ sơ, sổ sách, chứng từ:
+ Nếu bạn đi làm ở một công ty hoàn toàn mới thì bạn có thể tham khảo cách đăng ký thuế với cơ quan thuế cho doanh nghiệp mới thành lập :
1-    Nộp tờ khai thuế môn bài
2-    Ký hợp đồng thuê nhà hoặc mượn nhà để đặt trụ sở chính (nếu thuê thì phải nộp thuế và được tính chi phí còn mượn nhà thì ko phải nộp thuế và ko được tính vào chi phí của DN) (hướng dẫn học viên tính thuế thuê nhà sau khi học xong thuế GTGT, TNCN và TNDN)
3-    Xây dựng hệ thống sổ sách kế toán.
4-    Tiến hành thủ tục mở tài khoản công ty tại Ngân hàng để thực hiện việc giao dịch của công ty với đối tác.
5-    Đặt in hóa đơn:
Xem chi tiết :  thủ tục đăng ký thuế cho công ty mới thành lập.
 
+ Nếu bạn đi làm ở dạng bổ sung nhân sự thì kế toán trưởng, hoặc trưởng phòng sẽ phân chia công việc cụ thể cho bạn.
+ Còn nếu bạn đi làm ở dạng thay nhân sự thì bạn cần được bàn giao, tiếp nhận các giấy tờ, sổ sách, chứng từ sau:
Lập biên bản bàn giao có xác nhận của Giám đốc công ty:
Nhận bàn giao BCTC và sổ sách, chứng từ kế toán. Phải kiểm tra tài liệu sổ sách, BCTC xem các năm trước làm có đúng không.
1-    Nhận báo cáo sổ sách gồm:
+ Tờ khai thuế tháng (12 tháng), tờ khai quý (4 quý), báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
+ Sổ sách (sổ tổng hợp, sổ chi tiết ....)Kinh nghiệm làm kế toán thuế
2-    Nhận chứng từ gồm:
+ Hóa đơn đầu vào, đầu ra (bản gốc)
+ Hố sơ, hợp đồng lao động, hợp đồng mua bán hàng hóa....
+ Phiếu thu, chi, nhập, xuất...
+ Chứng từ ngân hàng....
Công việc của kế toán thuế dường như đã được lập trình sẵn theo lịch, kế toán thuế cần chu ý đến các thời hạn nộp báo cáo để tránh bị phạt.
Xem thêm tại đây: thời hạn nộp các báo cáo thuế.
 
1. THUẾ MÔN BÀI: (Nộp theo năm)
- Doanh nghiệp mới thành lập: Sau khi có đăng ký thuế, doanh nghiệp phải kê khai thuế môn bài trong vòng 10 ngày kể từ ngày có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chấm nhất là ngày cuối cùng của tháng kể từ ngày cấp đăng ký kinh doanh. Nộp thuế môn bài ở Kho bạc NN quận (huyện).
- Doanh nghiệp đang hoạt động: Việc khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 của năm khai thuế.
 
2. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (VAT): (Áp dụng cho tổ chức kê khai theo phương pháp khấu trừ).
2.1 Kê khai thuế:
- Đối với doanh nghiệp mới thành lập: Tiến hành kê khai và nộp báo cáo thuế vào kỳ kê khai tiếp theo kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế.
- Doanh nghiệp đang hoạt động: Hàng tháng phải nộp Báo cáo thuế đúng thời hạn, kể cả trong tháng không phát sinh doanh thu.
- Hồ sơ khai thuế GTGT bao gồm: Tờ khai thuế GTGT tháng; Bảng kê hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ; Bảng kê hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ và Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tài chính. (Theo mẫu thống nhất của Bộ Tài chính ban hành).
- Thời hạn: Chậm nhất là ngày thứ 20 hàng tháng nộp tờ khai thuế GTGT.
2.2 Nộp thuế GTGT:
- Trong kỳ kê khai, nếu phát sinh nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp phải nộp số thuế đã tính vào Ngân sách nhà nước trước ngày 22 của tháng tiếp theo kỳ tính thuế.
- Số tiền thuế phải nộp vào Kho bạc Nhà nước, doanh nghiệp tự viết giấy nộp tiền theo hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước.
2.3 Quyết toán thuế GTGT:
- Hàng năm, khi kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp phải lập Tờ khai tự quyết toán Thuế GTGT.
- Thời hạn nộp tờ khai: Nếu trong kỳ tính thuế, doanh nghiệp có nhu cầu điều chỉnh số liệu đã kê khai thì Nộp tờ khai tự quyết toán có nội dung điều chỉnh vào trước ngày 25  tháng 01 của năm tiếp theo. Nếu không có nội dung điều chỉnh thì nộp kèm với báo cáo tài chính năm.
 
3. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP:
3.1 Kê khai thuế:
- Doanh nghiệp nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo.
- Hồ sơ khai thuế TNDN bao gồm: Tờ khai thuế tạm tính theo quý (Theo mẫu thống nhất của Bộ Tài chính ban hành).
3.2 Nộp thuế TNDN:
- Thời hạn nộp thuế TNDN chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý kê khai.
- Số tiền thuế phải nộp vào Kho bạc Nhà nước, doanh nghiệp tự viết giấy nộp tiền theo hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước.
3.3 Quyết toán thuế TNDN:
khi kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp phải lập Tờ khai tự quyết toán Thuế TNDN.
- Thời hạn nộp tờ khai: Nộp kèm với báo cáo tài chính năm.
- Khi quyết toán, theo số liệu của Báo cáo tài chính, nếu số thuế TNDN còn lại phải nộp , DN phải nộp trong thời hạn 10 ngày tính từ ngày nộp quyết toán năm.
 
4. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM:
- Hàng năm, sau khi kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp phải hoàn thành hệ thống sổ sách kế toán và Lập báo cáo tài chính năm.
- Thời hạn nộp Báo cáo tài chính: Trong 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
- Nơi nhận báo cáo tài chính: Chi cục thuế quận huyện nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính và Thống kê nhà nước.
 
5. THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ:
- Khi có thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế đã nộp, người nộp thuế phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế) trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi thông tin.
- Trường hợp có sự thay đổi trụ sở của người nộp thuế dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế đã khai trước khi thay đổi trụ sở và không phải quyết toán thuế với cơ quan thuế (trừ trường hợp thời điểm thay đổi trụ sở trùng với thời điểm quyết toán thuế năm).
- Trường hợp thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký thuế thay đổi, cơ quan thuế quản lý trực tiếp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế đã cấp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế mới cho người nộp thuế.
 
Mở sổ sách kế toán là công việc mà Doanh nghiệp cần phải thực hiện đăng ký với cơ quan thuế từ khi bắt đầu thành lập. Đăng ký chế độ kế toán sao cho phù hợp với mô hình của Doanh Nghiệp

Dưới đây Đức Minh xin hướng dẫn cho các bạn kế toán mới ra trường nếu như chúng ta xin được vào làm tại một công ty mới thành lập thì các bạn nên mở sổ sách theo hướng sau đây:

hướng dẫn cách mở sổ sách kế toán
+ Áp dụng chế độ kế toán theo QĐ 15 hay 48. Đối với các Doanh nghiệp vừa và nhỏ thì hay lựa chọn theo quyết định 48, còn Doanh nghiệp lớn thì lựa chọn quyết định 15.

+ Chọn lựa hình thức kế toán ( Nhật ký sổ cái, nhật ký chứng từ, chứng từ ghi sổ hoặc nhật ký chung )

+ Chọn các phương tính giá trị hàng tồn kho (nhập sau xuất trước “lifo”; nhập trước xuất trước“fifo”; giá thực tế đích danh, bình quân gia quyền tức thời; bình quân gia quyền cuối kỳ)
 
+ Chọn phương pháp trích khấu hao TSCĐ:

a) Phương pháp khấu hao đường thẳng.
b) Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh.
c) Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm

 
Tên Sổ Ký hiệu Nhật ký chung Nhật ký - Sổ Cái Chứng từ - Ghi sổ
Nhật ký - Sổ Cái S01-DNN - x -
Chứng từ ghi sổ S02a-DNN - - x
Sổ Đăng ký Chứng Từ Ghi Sổ S02b-DNN - - x
Sổ cái( dùng cho hình thức kế toán Chứng Từ Ghi Sổ ) S02c1-DNN - - x
  S02c2-DNN - - x
Sổ Nhật Ký Chung S03a-DNN x - -
Sổ Nhật Ký thu tiền S03a1-DNN x - -
Sổ Nhật Ký chi tiền S03a2-DNN x - -
Sổ Nhật Ký mua hàng S03a3-DNN x - -
Sổ Nhật ký bán hàng S03a4-DNN x - -
Sổ cái( dùng cho hình thức Nhật Ký Chung ) S03b-DNN x - -
Bảng Cân Đối Số Phát Sinh S04-DNN x - x
Sổ Quỹ Tiền Mặt S05a-DNN x x x
Sổ kế toán chi tiết Quỹ Tiền Mặt S05b-DNN x x x
Sổ Tiền gửi ngân hàng S06-DNN x x x
Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá S07-DNN x x x
Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá S08-DNN x x x
Thẻ kho( sổ kho) S09-DNN x x x
Sổ tài sản cố định ( TSCĐ) S10-DNN x x x
Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng S11-DNN x x x
Thẻ tài sản cố định S12-DNN x x x
Sổ chi tiết thanh toán với người mua ( người bán) S13-DNN x x x
Sổ chi tiết thanh toán với người mua ( người bán) bằng ngoại tệ S14-DNN x x x
Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ S15-DNN x x x
Sổ chi tiết tiền vay S16-DNN x x x
Sổ chi tiết bán hàng S17-DNN x x x
Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh S18-DNN x x x
Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ S19-DNN x x x
Sổ chi tiết các tài khoản S20_DNN x x x
Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu S21-DNN x x x
Sổ chi tiết cố phiếu quỹ S22_DNN x x x
Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán S23-DNN x x x
Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh S24-DNN x x x
Sổ chi phí đầu tư xây dựng S25-DNN x x x
Sổ theo dõi thuế GTGT S26-DNN x x x
Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại S27-DNN x x x
Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm S28-DNN x x x

Các sổ khác theo yêu cầu quản lý của Doanh nghiệp

( Nguồn: Internet )

 
 
 

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Tầng 2, Nhà số 2, Ngõ 4 - Đường Nguyễn Khuyến - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN