Tin mới

Cách xử lý hóa đơn điện tử khi có sai sót theo thông tư 32/2011/TT-BTC
Cũng giống như hóa đơn giấy, trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, kế toán có thể gặp những sai phạm như sai số...
Những lỗi thường gặp trong Excel và cách khắc phục - Kế toán Đức Minh.
Bạn mới làm quen với Excel và có nhiều điều bỡ ngỡ. Bạn gặp phải một số lỗi thường gặp nhưng không biết cách khắc phục...
Mẫu BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN GTGT theo Thông tư 39/2014/TT-BTC
Khi nào thì hủy hóa đơn. Mẫu biên bản Hủy hóa đơn GTGT viết sai theo Thông tư 39/2014/TT-BTC mới nhất hiện nay để các...
Phân loại đơn vị kế toán HCSN và nội dung cơ bản kế toán đơn vị HCSN
Khác với kế toán doanh nghiệp kế toán hành chính sự nghiệp được phân loại theo đặc trưng của từng đơn vị và nội dung ...
Làm gì khi tồn quỹ tiền mặt quá nhiều? – Kế toán Đức Minh
Qũy tiền mặt bị âm hay bị thừa quá nhiều đều là sự không hợp lý – hợp lệ và là vấn đề đau đầu của các kế toán. Tại sao...

Hình ảnh

Được tài trợ

tuyendung 112doc nanoweb
Thông tin về thuế

Các văn bản liên quan và cách thức nộp hồ sơ thuế cho cơ quan Thuế quy đinh năm 2014

07/08/2014 04:55

Theo quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC ban hành ngày ngày 06 tháng 11 năm 2013 có hướng dẫn về các quy đinh chung trong việc nộp hồ sơ cho cơ quan thuế.

Các văn bản liên quan và cách thức nộp hồ sơ thuế cho cơ quan Thuế quy đinh năm 2014
Các văn bản giao dịch với cơ quan thuế
   Phải bao gồm các tài liệu kèm theo hồ sơ khai thuế (tờ khai thuế và các tài liệu liên quan làm căn cứ để tính thuế), công văn, đơn từ và các tài liệu khác được trình bầy bằng tiếng việt do bên nộp thuế gửi đến cơ quan thuế.
   Khuân mẫu của tờ khai thuế hay các phụ lục kèm theo không được thay đổi
   Trường hợp hồ sơ nộp thuế trình bầy bằng tiếng nước ngoài có tổng độ dài hơn 20 trang giấy A4 thì người nộp thuế có văn bản giải trình và đề nghị chỉ cần dịch những nội dung, điều khoản có liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế
   Đối với hồ sơ Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế, người nộp thuế cần dịch những nội dung trong hợp đồng như: tên hợp đồng, tên các điều khoản trong hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng hoặc thời gian thực tế chuyên gia của nhà thầu nước ngoài hiện diện tại Việt Nam (nếu có), trách nhiệm, cam kết của mỗi bên; các quy định về bảo mật và quyền sở hữu sản phẩm (nếu có), đối tượng có thẩm quyền ký kết hợp đồng, các nội dung có liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế và các nội dung tương tự (nếu có); đồng thời gửi kèm theo bản chụp hợp đồng có xác nhận của người nộp thuế.
   Văn bản giao dịch với cơ quan thuế phải ký, đóng dấu (nếu có) ban hành đúng thẩm quyền
 
Giao dịch với cơ quan thuế
   Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế trực tiếp ký hoặc giao cho cấp phó của mình ký thay trên các văn bản. Việc giao ký thay phải được quy định bằng văn bản và lưu tại doanh nghiệp.
   Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế có thể uỷ quyền cho cấp dưới, người nộp thuế là cá nhân có thể uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký thừa uỷ quyền các văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế.
   Trường hợp người nộp thuế ký hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế với đại lý thuế, thì người đại diện theo pháp luật của đại lý thuế ký tên, đóng dấu vào phần của người nộp thuế trên hồ sơ nộp giao dịch thuế. Trên tờ khai thuế phải ghi đầy đủ họ tên và số chứng chỉ hành nghề của nhân viên đại lý thuế. Các văn bản, hồ sơ giao dịch đại lý thuế thực hiện chỉ trong phạm vi công việc thủ tục về thuế được uỷ quyền nêu trong hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế đã ký.
   Chậm nhất 05 (năm) ngày trước khi thực hiện lần đầu các công việc thủ tục về thuế nêu trong hợp đồng, người nộp thuế phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế biết về việc sử dụng dịch vụ làm thủ tục về thuế và gửi kèm theo bản chụp hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế có xác nhận của người nộp thuế.
   Trường hợp cơ quan thuế cần thông báo những vấn đề liên quan đến văn bản, hồ sơ được ủy quyền như trên thì cơ quan thuế thông báo cho đại lý thuế, đại lý thuế có trách nhiệm thông báo cho người nộp thuế.
 
Tiếp nhận hồ sơ thuế gửi đến cơ quan thuế
   Người nộp thuế có thể chuyển hồ sơ của mình đến cơ quan thuế qua 3 cách thức: gửi trục tiếp, qua đừng bưu điện hoặc gửi cửa thông tin điện tử của cơ quan thuế
 
Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế
   Đối với người nộp thuế đã được cấp đăng ký thuế nhưng chưa thông báo thông tin về các tài khoản của người nộp thuế đã mở tại các tổ chức tín dụng với cơ quan thuế trước thời điểm Nghị định 83/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì phải thông báo bổ sung tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này, thời hạn chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2013.
   Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này
 
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
   Thời hạn nộp tờ khai thuế cũng là thời hạn nộp tiền thuế nếu có phát sinh số thuế phải nộp.
 
   Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
   Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý,tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
   Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng đầu tiên của năm dương lịch.
   Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.
   Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
   Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45, kể từ ngày có quyết định trên.

    Để tìm hiểu thêm về việc gia hạn nộp hồ sơ khai thuế trong một số trường hợp cụ thể các bạn có thể tham khảo tại  bài Giải Đáp Các Thắc Mắc Liên Quan Đến Thông Tư 156/2013/TT-BTC 

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN


Được tài trợ

tuyendung 112doc