Tin mới

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất là bao nhiêu? Kế toán Đức Minh.
Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức thu nhập đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Vậy mức đóng bảo...
Quy định về hóa đơn điện tử có mã do cơ quan thuế cấp – Kế toán Đức Minh.
Để việc quản lý hóa đơn chứng từ, quản lý thuế được dễ dàng và thuận lợi nhiều trường hợp cơ quan thuế cấp mã cho hóa...
5 trường hợp phải kê khai thuế TNCN trực tiếp – Kế toán Đức Minh.
Kê khai thuế TNCN là trách nhiệm nghĩa vụ đối với người lao động. Tuy nhiên, người lao động có thể kê khai trực tiếp...
Thuế thu nhập cá nhân lũy tiến là gì? Biểu thuế TNCN lũy tiến
Thuế lũy tiến được áp dụng khi tính thuế TNCN. Vậy thuế lũy tiến là gì và biểu thuế TNCN theo lũy tiến có mấy bậc? Cùng...
Hành vi bị cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ - Kế toán Đức Minh
Đối với hóa đơn, chứng từ là dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp, việc sử dụng lưu trữ hóa đơn chứng từ cần được quản...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức

Hướng dẫn thủ tục nhận tiền hỗ trợ cho lao động mất việc, giảm giờ làm

02/02/2023 03:13

Cùng với sự háo hức khi biết tin được hỗ trợ đến 03 triệu đồng/người, người lao động cũng rất tò mò về thủ tục để lao động mất việc giảm giờ làm nhận tiền hỗ trợ. Sau đây là những hướng dẫn chi tiết.

Hướng dẫn thủ tục nhận tiền hỗ trợ cho lao động mất việc, giảm giờ làm

1. Thủ tục để lao động ngừng việc, bị giảm giờ làm nhận tiền hỗ trợ

Người thực hiện thủ tục: Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp hoặc công đoàn cấp trên trực tiếp (doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở).

Người lao động thuộc nhóm đối tượng này không cần nộp hồ sơ hay thực hiện bất kỳ thủ tục nào khác. Tiền hỗ trợ sẽ được trả về tài khoản cá nhân hoặc được doanh nghiệp trả trực tiếp bằng tiền mặt.

Thủ tục nhận tiền hỗ trợ cho người lao động ngừng việc, bị giảm giờ làm được hướng dẫn như sau:

Bước 1: Công đoàn cơ sở chủ động lập hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp để gửi công đoàn cấp trên trực tiếp.

Trước ngày 15 hằng tháng, công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp tổng hợp danh sách đoàn viên, người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ và gửi hồ sơ cho công đoàn cấp trên trực tiếp.

Hồ sơ bao gồm:

1. Danh sách đoàn viên, lao động bị giảm giờ làm việc, ngừng việc có xác nhận của công đoàn cơ sở và doanh nghiệp (Mẫu số 01).

2. Bản sao văn bản, phương án, quyết định sắp xếp lại giờ làm việc, giảm giờ làm hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

3. Giấy tờ chứng minh người lao động không là đoàn viên nhưng thuộc đối tượng ưu tiên (nữ đang mang thai, người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi): Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 31/3/2023.

Bước 2: Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thẩm định, trình Công đoàn cấp tỉnh

Thời hạn thực hiện: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ của công đoàn cơ sở.

Bước 3: Công đoàn cấp tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ và chỉ đạo công tác chi trả.

Thời hạn thực hiện: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Bước 4: Công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cấp tỉnh phối hợp với doanh nghiệp chi  trả tiền  hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động.

Thời hạn thực hiện: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ.

Hình thức chi trả: Trả 01 lần, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Bước 5: Công đoàn cơ sở gửi danh sách ký nhận hỗ trợ hoặc chứng từ chứng minh đã chuyển khoản tiền hỗ trợ cho công đoàn cấp trên trực tiếp.

Thời hạn thực hiện: 07 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động.

2. Thủ tục để lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ không lương nhận tiền hỗ trợ

Người thực hiện thủ tục: Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp hoặc công đoàn cấp trên trực tiếp (doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở).

Người lao động thuộc nhóm đối tượng này không cần nộp hồ sơ hay thực hiện bất kỳ thủ tục nào khác. Tiền hỗ trợ sẽ được trả về tài khoản cá nhân hoặc được doanh nghiệp trả trực tiếp bằng tiền mặt.

Thủ tục nhận tiền hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương được hướng dẫn như sau:

Bước 1: Công đoàn cơ sở chủ động lập hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp để gửi công đoàn cấp trên trực tiếp.

Trước ngày 15 hằng tháng, công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp tổng hợp danh sách đoàn viên, người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ và gửi hồ sơ cho công đoàn cấp trên trực tiếp.

Hồ sơ bao gồm:

1. Danh sách đoàn viên, người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (Mẫu số 04).

2. Bản sao thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

3. Bản sao văn bản, phương án, quyết định sắp xếp việc làm do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng dẫn đến phải tạm hoãn hợp đồng hoặc nghỉ không lương.

4. Giấy tờ chứng minh người lao động không là đoàn viên nhưng thuộc đối tượng ưu tiên (nữ đang mang thai, người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi): Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 31/3/2023.

Bước 2: Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thẩm định, trình Công đoàn cấp tỉnh

Thời hạn thực hiện: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ của công đoàn cơ sở.

Bước 3: Công đoàn cấp tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ và chỉ đạo công tác chi trả.

Thời hạn thực hiện: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Bước 4: Công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cấp tỉnh phối hợp với doanh nghiệp chi  trả tiền  hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động.

Thời hạn thực hiện: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ.

Hình thức chi trả: Trả 01 lần, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Bước 5: Công đoàn cơ sở gửi danh sách ký nhận hỗ trợ hoặc chứng từ chứng minh đã chuyển khoản tiền hỗ trợ cho công đoàn cấp trên trực tiếp.

Thời hạn thực hiện: 07 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động.

3. Thủ tục để lao động mất việc nhận tiền hỗ trợ

Người thực hiện thủ tục: Người lao động bị mất việc có nhu cầu hưởng trợ cấp.

Thủ tục để người lao động mất việc nhận tiền hỗ trợ được hướng dẫn như sau:

Bước 1: Người lao động gửi hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền.

Nơi nhận: Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoặc Công đoàn cấp tỉnh nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú) hoặc nơi chấm dứt hợp đồng lao động.

Hồ sơ phải nộp bao gồm:

1. Đơn đề nghị hỗ trợ của đoàn viên, người lao động (Mẫu số 05)

2. Bản sao hợp đồng đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc hoặc quyết định thôi việc hoặc thông báo/thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

3. Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) hoặc xác nhận của cơ quan BHXH về việc tham gia BHXH bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp.

4. Bản saovăn bản, phương án, quyết định sắp xếp việc làm dẫn đến chấm dứt hợp đồng (nếu có).

5. Giấy tờ chứng minh người lao động không là đoàn viên nhưng thuộc đối tượng ưu tiên (nữ đang mang thai, người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi): Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền.

Hạn cuối nộp hồ sơ: Ngày 31/3/2023.

Bước 2: Công đoàn tiếp nhận hồ sơ gửi tới Công đoàn cấp tỉnh nơi đoàn viên, người lao động chấm dứt hợp đồng lao động.

Thời hạn thực hiện: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ của người lao động.

Bước 3: Công đoàn cấp tỉnh thu thập hồ sơ, tài liệu cần thiết và phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ rồi chỉ đạo chi trả kinh phí hỗ trợ.

Thời hạn phê duyệt: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Thời hạn chi trả tiền: 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt.

Bước 4: Công đoàn cấp tỉnh lập danh sách ký nhận hỗ trợ hoặc tập hợp chứng từ chứng minh đã chuyển tiền hỗ trợ và lưu theo quy định.

Thời hạn thực hiện: 07 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành chi trả hỗ trợ.

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Tầng 2, Nhà số 2, Ngõ 4 - Đường Nguyễn Khuyến - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN