Tin mới

Phân biệt các loại hóa đơn - kế toán Đức Minh
Hóa đơn hiện nay là một trong những thuật ngữ pháp lý được sử dụng khá phổ biến và gần đa số các tổ chức kinh tế đều có...
Phân biệt bản in hóa đơn điện tử và hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử
Về bản chất, bản in hóa đơn điện tử và hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử đều là thông điệp của hóa đơn điện tử được...
Những sai sót thường gặp khi làm phần hành Kế toán Tiền mặt - kế toán Đức Minh
Trong quá trình làm kế toán, việc hạch toán các tài khoản và nghiệp vụ kinh tế là một trong những công việc không thể...
Cách hạch toán về chiết khấu thương mại - kế toán Đức Minh
Đối với các doanh nghiệp đơn thuần là thương mại hoặc là nhà phân phối cho các công ty thì nghiệp vụ Chiết khấu thương...
Khấu hao là gì? Thông tin về khấu hao mới nhất năm 2021 - kế toán Đức Minh
Việc định giá, tính toán, phân bổ một cách có hệ thống giá trị của tài sản do sự hao mòn tài sản sau một khoảng thời...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức

Người nhận trợ cấp thất nghiệp cần biết gì?-Kế toán Đức Minh

05/06/2021 10:52

Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, NLĐ chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi NLĐ muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Người nhận trợ cấp thất nghiệp cần biết gì?-Kế toán Đức Minh

1/ Có bắt buộc thông báo tìm việc để hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Khoản 1 Điều 10 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Điều 52 Luật Việc làm 2013 đã nêu rõ

1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư này, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

Theo đó, trừ các trường hợp cụ thể được nêu tại khoản 2 và khoản 3 Điều này thì những trường hợp còn lại đều phải thông báo việc tìm kiếm việc làm hằng tháng.

Nếu không thực hiện thì theo Điều 53 Luật việc làm năm 2013, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

2/ Trường hợp nào được miễn thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng?

Căn cứ khoản 2 Điều 10 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, quy định về loại hợp đồng lao động tại Bộ luật Lao động năm 2019 và các trường hợp được xác định là có việc làm để chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Nghị định 61/2020/NĐ-CP, có 05 trường hợp người lao động không phải thông báo tình hình việc làm hằng tháng vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Cụ thể:

(1) - Nam từ đủ 60 tuổi trở lên, nữ từ đủ 55 tuổi trở lên.

(2) - Người lao động được xác định thuộc danh mục bệnh phải điều trị dài ngày.

(3) - Nghỉ hưởng chế độ thai sản.

(4) - Đang tham gia khóa học nghề theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

(5) - Thực hiện hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.

3/ Nhờ người khác thực hiện thông báo tìm kiếm việc được không?

Khoản 1 Điều 52 Luật Việc làm yêu cầu như sau:

1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp sau đây: […]

Như vậy, hằng tháng người lao động phải trực tiếp đến trung tâm dịch vụ việc làm để thông báo về tình hình tìm kiếm việc làm của mình.

Tuy nhiên, nếu thuộc trường hợp không phải thông báo hoặc không cần trực tiếp thông báo tìm kiếm việc làm tại khoản 2 và khoản 3 Điều 10 Thông tư 28/2015, người lao động có thể ủy quyền cho người khác nộp giấy đề nghị không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm, bản chính hoặc bản sao có chứng thực của các giấy tờ chứng minh lý do mà người lao động không thể thông báo trực tiếp như giấy ốm đau có xác nhận của bệnh viện,…

4/ Mỗi tháng, phải thông báo tìm kiếm việc làm vào ngày nào?

Như đã đề cập, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm. Thời gian thông báo được hướng dẫn cụ thể tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

4. Ngày người lao động thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm được ghi cụ thể trong phụ lục quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động như sau:

a) Ngày của tháng thứ nhất hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo phiếu hẹn trả kết quả;

b) Từ tháng thứ hai trở đi người lao động thực hiện ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, việc thông báo tìm kiếm việc làm được thực hiện như sau:

- Tháng đầu tiên hưởng: Thông báo vào ngày nhận quyết định quyết hưởng theo phiếu hẹn.

- Từ tháng thứ hai trở đi: Thông báo trong 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ví dụ:

Ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là: Ngày 07/6/2021.

Ngày thông báo tình hình tìm kiếm việc làm như sau:

- Tháng đầu tiên: Ngày 07/6/2021.

- Từ tháng thứ hai trở đi: Từ ngày 07/7 - 09/7/2021.

5/ Thông báo tìm việc trùng ngày lễ, nghỉ hằng tuần thì thực hiện vào ngày nào?

Như đã chỉ ra ở trên, thời hạn thông báo tìm kiếm việc làm từ tháng thứ hai trở đi được thực hiện trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Mặt khác, khoản 3 Thông tư 28/2015 cũng hướng dẫn về cách tính thời hạn như sau:

3. Những trường hợp tính thời hạn theo dương lịch tại Thông tư này mà ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ lễ hoặc ngày nghỉ hàng tuần thì ngày cuối cùng của thời hạn là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ.

Theo đó, nếu hạn cuối thông báo tìm kiếm việc làm trùng với ngày nghỉ hằng tuần, ngày lễ, thì thời hạn thông báo sẽ được kéo dài đến ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ.

Ví dụ: Thời hạn thông báo tìm kiếm việc làm của anh A là từ 02/6 - 04/6/2021. Nhưng ngày 03/6 và 04/6 rơi vào thứ Bảy và Chủ nhật nên hạn cuối anh A phải thông báo tìm kiếm việc làm là ngày 05/6.

6/ Quá hạn thông báo việc làm, có còn được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Với các trường hợp thông thường, người lao động bắt buộc phải thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm trong thời hạn nêu trên. Tuy nhiên có một số trường hợp người lao động không cần trực tiếp thông báo tìm kiếm việc làm theo thời hạn này.

Khoản 3 Điều 10 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH quy định, nếu thời hạn thông báo tìm kiếm việc làm thuộc các trường hợp sau thì người lao động sẽ không cần trực tiếp thông báo tình hình việc làm:

a) Ốm đau nhưng không thuộc trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

c) Bị hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

d) Cha, mẹ, vợ/chồng, con của người lao động chết; người lao động hoặc con của người lao động kết hôn có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Cũng theo điều này, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày cuối của hạn thông báo, người lao động phải gửi thư bảo đảm hoặc ủy quyền cho người khác nộp giấy tờ chứng minh lý do nói trên đến trung tâm dịch vụ việc làm.

Như vậy, dù quá hạn thông báo tìm việc, người lao động vẫn được hưởng trợ cấp nếu có lý do và thực hiện theo đúng thủ tục nói trên.

-st-

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở Đống Đa: Phòng 815, tòa 15 tầng - B14 đường Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hn. (tầng 1 là Techcombank và KFC- gửi xe đi vào ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch) - 0339.418.980
Cơ Sở Cầu Giấy: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở Linh Đàm: Phòng 610 - Chung cư CT4A2 Ngã tư Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Xiển - Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội. - 0342.254.883
Cơ Sở Hà Đông: Tầng 2, Nhà số 2, Ngõ 4 - Đường Nguyễn Khuyến - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội - 0339.421.606

ĐT/Fax:024.668.36.337 - 0972.711.886 - 0912.485.883

Các bạn không ở Hà Nội có thể đăng ký khóa học online tại đây: KHÓA HỌC ONLINE

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN