Tin mới

Thời hạn cơ quan thuế ban hành thông báo nộp thuế theo quy định? Kế toán Đức Minh.
Thời hạn cơ quan thuế ban hành thông báo nộp thuế theo quy định? Quy định về vấn đề này hiện nay như thế nào? Cùng Kế...
Căn cứ tính thuế của cá nhân kinh doanh lưu động mới nhất – Kế toán Đức Minh.
Cá nhân kinh doanh lưu động hiện nay có thể được hiểu là kinh doanh không thường xuyên, không cố định và sẽ đóng thuế...
Lao động nam có vợ sinh con sẽ được nghỉ mấy ngày làm việc? Kế toán Đức Minh.
Lao động nam có vợ sinh con sẽ được nghỉ mấy ngày làm việc? Để có thêm thông tin chi tiết về việc lao động nam có vợ...
Chế độ thai sản cho chồng là người ngước ngoài – Kế toán Đức Minh.
Nhiều lao động nam là người nước ngoài kết hôn với vợ là người Việt Nam đang còn nhiều thắc mắc về chế độ nghỉ thai sản...
Chế độ thai sản đối với quân nhân theo quy định – Kế toán Đức Minh.
Chế độ thai sản đối với quân nhân sẽ như thế nào? Có gì khác so với lao động bình thường? Cùng Kế toán Đức Minh tìm...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho sinh viên

Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2016

18/11/2016 02:05

Thuế thu nhập cá nhân là gì? Những ai phải nộp thuế thu nhập cá nhân và cách tính thuế thu nhập cá nhân.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2016

1. Khái niệm thuế thu nhập cá nhân

 

khái niệm thuế TNCN

Khái niệm thuế thu nhập cá nhân

- Là loại thế trực thu mà người có thu nhập phải trích  một phần tiền lương của mình hoặc từ những nguồn thu nhập khác nộp vào ngân sách Nhà nước.

2. Những đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

 

đối tượng thuế thu nhập cá nhân

Đối tượng tính thuế TNCN

- Là các cá nhân, công dân Việt Nam làm việc ở trong nước hoặc đi công tác, lao động ở nước ngoài.

- Là các cá nhân, công dân khác định cư tại Việt Nam có thu nhập theo quy định phải chịu thuế thu nhập cá nhân của pháp luật.

- Là các cá nhân, công dân  định cư tại Việt Nam nhưng không mang quốc tịch Việt Nam mà định cư thời gian dài  tại Việt Nam; người nước ngoài làm việc và lao động tại Việt Nam có thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.

 

3. Cách tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với người lao động cư trú > 3 tháng

cách tính thuế thu nhập cá nhân

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

- Các căn cứ để tính thuế TNCN đối với lao động từ các khoản tiền là:

+ thu nhập tính thuế

+ thuế suất

+ tính theo biểu lũy tiến từng phần bao gồm: Hợp đồng lao động > 3 tháng (tính cả trong trường hợp ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên tại nhiều nơi, các cá nhân ký kết hợp đồng lao động > 3 tháng nhưng nghỉ việc trước khi hết hợp đồng lao động)

- Thời điểm tính thuế TNCN là thời điểm chi trả ngay sau đó

VD: Trả lương tháng 1/2016 vào ngày 5/2/2016 thì tính thuế TNCN vào tháng 1/3/2016.

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân như sau:

 

Thuế TNCN phải nộp  

 = 

Thu nhập tính thuế

 X 

Thuế suất

 


Trong đó:

- Thu nhập tính thuế  =  Thu nhập chịu thuế  -  Các khoản giảm trừ
 

-  Thu nhập chịu thuế    =   Tổng thu nhập   -   Các khoản được miễn thuế
 
+ Tổng thu nhập: là toàn bộ tiền từ các khoản thu nhập bao gồm: Tiền lương, tiền công, và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công, bao gồm cả các khoản phụ cấp, trợ cấp...


+ Các khoản được miễn thuế bao gồm:

> Tiền ăn giữa các ca, ăn trưa nhỏ hơn hoặc bằng 680.000/tháng (Nếu DN tự nấu ăn hoặc cấp phiếu ăn cho nhân viên thì nhân viên sẽ được miễn toàn bộ, nghĩa là không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN)

Lưu ýBắt đầu từ ngày 15/10/2016 theo Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH thì mức trợ cấp được tăng lên: nhỏ hơn hoặc bằng 730.000 đồng/người/tháng

> Tiền phụ cấp bảo hộ lao động không quá 5.000.000/năm.(Nếu là hiện vật thì được miễn toàn bộ).

 

- Nếu công ty trả bằng hiện vật (như mua quần áo... về cho nhân viên) thì sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của nhân viên.

> Mức chi phụ cấp cho điện thoại, công tác phí theo chế độ của công ty:


Tham khảo tại “ khoản 2 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC” quy định:


đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,... cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau:
đ.4.2) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp."

-> Hiện tại thì Luật thuế TNDN chưa quy định việc này. Nên các  khoản này được thực hiện theo quy định, quy chế của mỗi công ty.

> Tiền phụ cấp cho việc thuê nhà không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ đi kèm)


Theo Công văn 801/TCT-TNCN ngay 2/3/2016:
"- Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả thay tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có)) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.
- Các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế được tổng hợp tại Danh mục tổng hợp các khoản phụ cấp, trợ cấp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành làm cơ sở xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công, ban hành tại công văn số 1381/TCT-TNCN ngày 24/4/2014 của Tổng cục Thuế
."
 


> Tiền làm thêm giờ vào các ngày nghỉ, lễ, tăng ca vào ban đêm sẽ được trả cao hơn so với ngày bình thường.
> Các khoản tiền nhận được do công ty, tổ chức, cá nhân chi cho đám hiếu, hỉ của bản thân và gia đình người lao động theo quy định chung của công ty, tổ chức, cá nhân trả thu nhập và phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo đúng quy định Luật thuế TNDN.
=> Theo Luật thuế TNDN quy định thì: toàn bộ chi phí có tính chất phúc lợi ở trên  không quá một háng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của tổ chức, doanh nghiệp.
- Những khoản phúc lợi khác thì tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

>>> Các hàm tính thuế TNCN

 4. Các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân

 

các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân 

Các khoản giảm trừ thuế TNCN

-  Giảm trừ gia cảnh:

+ Đối với người nộp thuế là 9.000.000/tháng tương đương 108.000.000/năm.

+ Đối với mỗi người phụ thuộc trong gia đình là 3.600.000/tháng (phải đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh cho doanh nghiệp )

+ Các khoản bảo hiểm bắt buộc: BHXH (8%), BHYT(1,5%), BHTN (1%) và bảo hiểm nghề nghiệp trong một số nghề nghiệp đặc biệt.

+ Các khoản đóng góp cho các hoạt động từ thiện , nhân đạo,  quỹ khuyến học.

>>> Một số quy định mới về miễn thuế TNCN

* Thuế suất

- Thuế suất thuế TNCN được áp dụng theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định tại: Phụ lục 01/PL-TNCN theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:

biểu thuế tích lũy từng phần

Biểu thuế tích lũy từng phần

 

Thuế thu nhập cá nhân là một trong những phần thuế không thể thiếu trong phần mục kế toán thuế. Để biết thêm về các loại thuế khác mời các bạn tìm hiểm thêm tại website Hiện tại thì Luật thuế TNDN chưa quy định việc này. Nên các khoản này được thực hiện theo quy định, quy chế của mỗi công ty. > Tiền phụ cấp cho việc thuê nhà không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ đi kèm) Theo Công văn 801/TCT-TNCN ngay 2/3/2016: "- Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả thay tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có)) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập. - Các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế được tổng hợp tại Danh mục tổng hợp các khoản phụ cấp, trợ cấp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành làm cơ sở xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công, ban hành tại công văn số 1381/TCT-TNCN ngày 24/4/2014 của Tổng cục Thuế." > Tiền làm thêm giờ vào các ngày nghỉ, lễ, tăng ca vào ban đêm sẽ được trả cao hơn so với ngày bình thường. > Các khoản tiền nhận được do công ty, tổ chức, cá nhân chi cho đám hiếu, hỉ của bản thân và gia đình người lao động theo quy định chung của công ty, tổ chức, cá nhân trả thu nhập và phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo đúng quy định Luật thuế TNDN. => Theo Luật thuế TNDN quy định thì: toàn bộ chi phí có tính chất phúc lợi ở trên không quá một háng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của tổ chức, doanh nghiệp. - Những khoản phúc lợi khác thì tính vào thu nhập chịu thuế TNCN. 4. Các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân - Giảm trừ gia cảnh: + Đối với người nộp thuế là 9.000.000/tháng tương đương 108.000.000/năm. + Đối với mỗi người phụ thuộc trong gia đình là 3.600.000/tháng (phải đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh cho doanh nghiệp ) + Các khoản bảo hiểm bắt buộc: BHXH (8%), BHYT(1,5%), BHTN (1%) và bảo hiểm nghề nghiệp trong một số nghề nghiệp đặc biệt. + Các khoản đóng góp cho các hoạt động từ thiện , nhân đạo, quỹ khuyến học. * Thuế suất - Thuế suất thuế TNCN được áp dụng theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định tại: Phụ lục 01/PL-TNCN theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:">Kế toán Đức Minh

- Ngọc Anh -

>>> Hiện tại thì Luật thuế TNDN chưa quy định việc này. Nên các khoản này được thực hiện theo quy định, quy chế của mỗi công ty. > Tiền phụ cấp cho việc thuê nhà không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ đi kèm) Theo Công văn 801/TCT-TNCN ngay 2/3/2016: "- Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả thay tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có)) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập. - Các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế được tổng hợp tại Danh mục tổng hợp các khoản phụ cấp, trợ cấp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành làm cơ sở xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công, ban hành tại công văn số 1381/TCT-TNCN ngày 24/4/2014 của Tổng cục Thuế." > Tiền làm thêm giờ vào các ngày nghỉ, lễ, tăng ca vào ban đêm sẽ được trả cao hơn so với ngày bình thường. > Các khoản tiền nhận được do công ty, tổ chức, cá nhân chi cho đám hiếu, hỉ của bản thân và gia đình người lao động theo quy định chung của công ty, tổ chức, cá nhân trả thu nhập và phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo đúng quy định Luật thuế TNDN. => Theo Luật thuế TNDN quy định thì: toàn bộ chi phí có tính chất phúc lợi ở trên không quá một háng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của tổ chức, doanh nghiệp. - Những khoản phúc lợi khác thì tính vào thu nhập chịu thuế TNCN. 4. Các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân - Giảm trừ gia cảnh: + Đối với người nộp thuế là 9.000.000/tháng tương đương 108.000.000/năm. + Đối với mỗi người phụ thuộc trong gia đình là 3.600.000/tháng (phải đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh cho doanh nghiệp ) + Các khoản bảo hiểm bắt buộc: BHXH (8%), BHYT(1,5%), BHTN (1%) và bảo hiểm nghề nghiệp trong một số nghề nghiệp đặc biệt. + Các khoản đóng góp cho các hoạt động từ thiện , nhân đạo, quỹ khuyến học. * Thuế suất - Thuế suất thuế TNCN được áp dụng theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định tại: Phụ lục 01/PL-TNCN theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:">Quyết toán thuế TNCN từ 2 nơi trở lên

>>> Những điều nên biết về thuế TNCN 

>>> Học kế khai thuế ở Hà Nội

 

 

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Phòng 2516, tầng 25, tòa nhà SDU số 143 Trần Phú, Hà Đông,HN (ngay điểm ga tàu điện Văn Quán) - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN