Tin mới

Dự kiến: Danh mục 35 bệnh nghề nghiệp sẽ được hưởng Bảo hiểm xã hội
Tại dự thảo Thông tư quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội, Bộ Y tế đã đề xuất 35 bệnh nghề nghiệp sẽ...
Con học văn bằng 2 có được giảm trừ gia cảnh không?
Văn bằng 2 là văn bằng cấp cho người đã có ít nhất 01 bằng tốt nghiệp đại học/cao đẳng/trung cấp. Trường hợp người nộp...
Cơ quan quản lý thuế trực tiếp bao gồm những cơ quan nào? Trách nhiệm ra sao?
Khi thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế, người nộp thuế thường làm việc với cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Vậy,...
Đề xuất: Đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 12 năm được hưởng thêm quyền lợi gì?
Vừa qua, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất quyền lợi khi đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 12 năm dành cho người...
Tài khoản thanh toán là gì? Tìm hiểu ưu nhược điểm của tài khoản thanh toán
Tài khoản thanh toán là một trong những loại tài khoản ngân hàng, đa dạng các chức năng và tiện ích giúp người sử dụng...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho sinh viên

Bài tập kế toán chi phí sản xuất chung và cách tính giá thành sản phẩm có lời giải chi tiết.

17/10/2016 01:58

Có những khoản chi phí được dùng chung cho quá trình sản xuất, kinh doanh nói chung. Đó là chi phí sản xuất chung. Sau đây, Kế toán Đức Minh sẽ giới thiệu, cung cấp một số bài tập kế toán chi phí sản xuất chung để bạn đọc tham khảo và luyện tập.

Bài tập kế toán chi phí sản xuất chung và cách tính giá thành sản phẩm có lời giải chi tiết.

Chi phí sản xuất chung là các khoản chi phí  phát sinh ở đội sản xuất, bao gồm có lương nhân viên quản lý đội, các khoản tính theo lương ( kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế) theo tỷ lệ quy định chung, chi phí khấu hao, chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí bằng tiền khác. 

Chi phí sản xuất chung được phản ánh qua TK 627 với kết cấu:

Bên nợ: tập hợp các chi phí phát sinh trong kỳ.

Bên có: các khoản ghi giảm chi phí sản xuất chung.

Kết chuyển chi phí sản xuất chung sang bên nợ TK 154.

Học và hiểu rõ về chi phí sản xuất chung là một lợi thế lớn với người học kế toán sản xuất. Nó là công cụ đắc lực cho kế toán trong xử lý công việc trong loại hình doanh nghiệp sản xuất.

Sau đây, Kế toán Đức Minh – trung tâm đào tạo kế toán tổng hợp xin đưa ra một số bài tập kế toán chi phí sản xuất chung có kèm lời giải để bạn đọc tham khảo.

Bài 1:

Tại công ty TNHH Nam Phát, kế toán tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên,sản xuất kinh doanh hàng chịu thuế GTGT, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có các số liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

Số dư đầu kỳ của các tài khoản như sau:

TK 152:

 • TK 1521 (5.250kg)
 • TK 1522(2.280 kg)

127.800.000 VNĐ

+) 105.000.000 VNĐ

+) 22.800.000 VNĐ

TK 154

 • Vật liệu chính
 • Vật liệu phụ

3.750.000 VNĐ

+) 2.050.000 VNĐ

+) 1.700.000 VNĐ

 

Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ như sau:

 1. Xuất kho 5.100 kg nguyên vật liệu chính trực tiếp sản xuất sản phẩm.
 2. Tiền lương phải trả trực tiếp cho công nhân sản xuất sản phẩm là 60.000.000 VNĐ, cho bộ phận  phục vụ sản xuất 4.000.000 VNĐ, bộ phận quản lý phân xưởng 16.000.000 VNĐ.
 3. Trích BHXH, BHYT, BHTN và Kinh phí công đoàn theo tỷ lệ qy định tính vào chi phí liên quan là 22% kể cả phần trừ lương là 8,5%.
 4. Xuất kho 1.200 kg vật liệu phụ dùng trực tiếp sản xuất sản phẩm và 40kg dùng ở bộ phận quản lý phân xưởng.
 5. Khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp sản xuất sản phẩm là 7.200.000 VNĐ, các phương tiện quản lý tại phân xưởng là 2.200.000VNĐ.
 6. Chi phí điện khác phát sinh tại phân xưởng chưa thanh toán cho người bán gồm 10% thuế GTGT là 13.200.000VNĐ.
 7. Chi phí điện nước phát sinh tại phân xưởng sản xuất thanh toán bằng tiền mặt theo hóa đơn là 8.000.000VNĐ, thuế GTGT 10%.
 8. Phân xưởng sản xuất được 5.000 sản phẩm nhập kho thành phẩm, cuối kỳ còn 800 sản phẩm dở dang, DN đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, vật liệu phụ bỏ dần vào quá trình sản xuất, mức độ hoàn thành là 60%, DN xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ. Phế liệu thu hồi nhập kho là 2.150.000VNĐ. Nguyên vật liệu chính dể tại phân xưởng là 200kg.

Yêu cầu: định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Tính giá thành  đơn vị sản phẩm và lập phiếu tính giá thành sản phẩm.

Lời giải:

1, Xuất kho vật liệu chính

Nợ TK 621           : 102.000.000

          Có TK 1521:102.000.000

2, Tiền lương phải trả

Nợ TK 622:                   60.000.000

Nợ TK 627:                   20.000.000

          Có TK 334: 80.000.000

3, Các khoản trích thoe lương phải trả

Nợ TK 622:                   13.200.000

Nợ TK 627:                   4.400.000

Nợ TK334:                    6.800.000

          Có TK 338: 24.400.000

4, Xuất kho vật liệu phụ

Nợ TK 621:                   12.000.000

Nợ TK 627:                   400.000

          Có TK 1522: 12.400.000

5, Trích khấu hao TSCĐ

Nợ TK 627:                   9.400.000

          Có TK 214: 9.400.000

6, Dịch vụ mua ngoài chưa thanh toán.

Nợ TK 627:                   12.000.000

Nợ TK 133:                   1.200.000

          Có TK 331: 13.200.000

7, Chi phí phát sinh

Nợ TK 627:                   8.000.000

Nợ TK 133:                   800.000

          Có TK 111: 8.800.000

8, Nguyên vật liệu chính thừa

NLV chính thừa 200kg = 200* (105.000.000/5.250) =4.000.000 VNĐ

Nợ TK 621:                   (4.000.000)

          Có TK 1521: (4.000.000)

Tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm trong kỳ tại phân xưởng.

Nợ TK 154:                   237.400.000

          Có TK621   : 110.000.000

          Có TK622   : 73.200.000

          Có TK627   : 54.200.000

Chi phí nguyên vật liệu chính dở dang cuối kỳ:

cpspdd

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp dở dang cuối kỳ:

Chi phí NVLTTĐCK= 13.800.000 + 1.200.000 = 15.000.000

Phế liệu thu hồi nhập kho:

8b, Nợ TK152:              2.150.000

          Có TK154:           2.150.000

Tổng giá thành nhập kho

Z= 3.750.000 + 237.400.000 – 15.000.000 – 2.150.000 = 224.000.000

Giá thành đơn vị nhập kho:

giá thành đơn vị

Nhập kho thành phẩm:

8c, Nợ TK155:     224.000.000

          Có TK154:  224.000.000

Lập phiếu tính giá thành sản phẩm:

bảng tính giá thànhBài 2


Công ty TNHH Đại Cường, kế toán thuế GTGT tho phương pháp khấu trừ, giá xuất kho tính theo pp nhập trước xuất trước, kế toán hàng tồn kho theo pp kê khai thường xuyên, thuế suất thuế TNDN 25%. Tình hình sản xuất kinh doanh trong kỳ như sau:

Số dư đầu kỳ của 1 số tài khoản như sau:

TK 152: 450.000.000

+) TK1521 (4.000kg) : 400.000.000

+) TK1522 (1.000kg) : 50.000.000

TK 154 : 75.000.000

+)Chi phi NVL trực tiếp: 59.700.000

 • VL chính: 50.000.000
 • VL phụ: 9.700.000

+)Chi phí nhân công tt: 12.300.000

+)Chi phí sx chung: 3.000.000

Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ như sau:

 1. Mua TSCĐ sử dụng tại bộ phận sản xuất sản phẩm, có giá trị ghi trên hóa đơn 290.000.000 đồng, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho KH. Biết TSCĐ này có tỷ lệ khấu hao là 20%. Chi phí lắp đặt, chạy thử, kế toán ghi nhận như sau:

+ Xuất 10kg vật liệu chính để sản xuất thử

+ Xuất kho 20kg vật liệu phụ để sản xuất thử.

+ Các chi phí phát sinh liên quan đến TSCĐ này được thanh toán bằng tiền tạm ứng là 5.000.000 đồng.

+ Các chi phí sịch vụ mua ngoài chưa thanh toán là 3.000.000 đồng.

 1. Nhập kho 1.000kg vật liệu chính, giá mua chưa thuế là 100.000đồng/ kg, thuế GTGT 10%, chưa trả tiền người bán. Chi phí vận chuyển bốc dỡ trả hộ cho người bán bằng tiền mặt là 2.000.000 đồng, thuế GTGT 5%.
 2. Mua 20kg vật liệu phụ, giá mua chưa thuế  50.000đồng/ kg, thuế GTGT 10%, trả bằng tiền mặt, đưa vào sản xuất sản phẩm.
 3. Xuất kho 4.000kg vật liệu chinh và 200kg vật liệu phụ sản xuất sản phẩm.
 4. Mua nhiên liệu đưa vào chạy máy sản xuất sản phẩm trị giá 6.500.000 đồng, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho KH.
 5. Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 120.000.000 đồng, bộ phận phục vụ sản xuất là 10.000.000đồng, bộ phận quản lý phân xưởng sản xuất là 30.000.000đồng.
 6. Trích BHXH, BHYT, BHTN,KPCĐ theo tỷ lệ quy định. Giả sử công ty trích 16% BHXK, 3% BHYT, 1% BHTN, 2% KPCĐ tính vào chi phí trừ vào lương của người lao động la 6%BHXH, 1.5% BHYT, 1% BHTN.
 7. Hợp đồng chi phí sửa chữa nhỏ thuê ngoài phát sinh tại phân xưởng thanh toán bằng tiền mặt là 1.600.000đồng, thuế GTGT 10%.
 8. Mức trích khấu hao TSCĐ kỳ trước của máy móc thiết bị dùng cho sản xuất là 18.800.000đồng, các TSCĐ khác phục vụ cho phân xưởng sản xuất là 3.000.000đồng.
 9.  Phân xưởng sản xuất sản phẩm báo hỏng 1 CCDC thuộc loại phân bổ 6 kỳ, trị giá ban đầu là 6.000.000đồng, phế liệu bán thu bằng tiền mặt là 500.000đồng.
 10.  Tiền điện nước phải trả cho nhà cung cấp chưa có thuế GTGT cho bộ phận sản xuất sản phẩm là 12.000.000đồng, cho bộ phận quản lý phân xưởng sản xuất là 2.000.000đồng, thuế GTGT 10%.
 11. Kết quả sản xuất trong kỳ tại phân xưởng, nhập kho là 10.000 sản phẩm hoàn thành, sp dở dang cuối kỳ là 2.000 sản phẩm, mức độ hoàn thành là 75%. Biết DN đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo pp ước lượng hoàn thành tương đương, vật liệu phụ bỏ dần vào quá trình sản xuất.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tính giá thành sản phẩm. Lập bảng tính giá thành sản phẩm.

Lời giải:

1, Mua TSCĐ

Nợ TK241:                    290.000.000

Nợ TK133:                    29.000.000

          Có TK331: 319.000.000

1b, Chi phí phát sinh

Nợ TK241:                    10.000.000

          Có TK1521: 1.000.000

          Có TK1522: 1.000.000

          Có TK 141: 5.000.000

          Có TK 331: 3.000.000

1c, Ghi nhận nguyên giá TSCĐ

Nợ TK 211           : 300.000.000

          Có TK 241 : 300.000.000

2, Nhập kho NV chính

Nợ TK 1521         :100.000.000

Nợ TK133            : 10.000.000

          Có TK 331: 110.000.000

2b, Chi phí phát sinh

Nợ TK 331                    : 2.100.000

          Có TK 111: 2.100.000

3, Mua NVL phụ

Nợ TK 621                    : 1.000.000

Nợ TK 133                    : 100.000

          Có TK 111: 1.100.000

4, Xuất kho NVL

Nợ TK 621                    : 410.000.000

          Có TK1521: 400.000.000

          Có TK 1522: 10.000.000

5, Mua nhiên liệu chạy máy

Nợ TK 627                    : 6.500.000

Nợ TK 133           : 650.000

          Có TK 331: 7.150.000

6, Tiền lương phải trả

Nợ TK 622           : 120.000.000

Nợ TK 627                    : 40.000.000

          Có TK 334  : 160.000.000

7, Các khoản trích theo lương phải trả.

Nợ TK 622                     : 26.400.000

Nợ TK 627                    : 8.800.000

Nợ TK 334                    : 13.600.000

          Có TK 338: 48.800.000

8, Chi phí phát sinh.

Nợ TK 627                    : 1.600.000

Nợ TK 133                    : 160.000

          Có TK 111: 1.760.000

9, Mức khấu hao TSCĐ tăng trong kỳ:

mức khấu hao

 

Mức khấu hao TSCĐ phải trích kỳ này là:

Mức khấu hao = 21.800.000 + 5.000.000 = 26.800.000 đồng.

Trích khấu hao TSCĐ:

Nợ TK 627                    : 26.800.000

          Có TK 214 :  26.800.000

10, Xuất công cụ dụng cụ.

Nợ TK 627                    : 500.000

Nợ TK 111                    : 500.000

          Có TK 142: 1.000.0000

11, Tiền điện nước chưa thanh toán

Nợ TK 627                    : 14.000.000

Nợ TK 133                    : 1.400.000

          Có TK 331: 15.400.000

12, Kết chuyển chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm.

Nợ TK 154                              : 655.600.000

          Có TK 621           : 411.000.000

          Có TK 622           : 146.400.000

          Có TK 627           : 98.200.000

Chi phí NVL chính dở dang cuối kỳ:

 

chi phí

Chi phí chế biến dở dang cuối kỳ

CPCBDDCK = 20.700.000 + 13.200.000 = 33.900.000 đồng

Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ

CPSXDDCK = 77.700.000 + 33.900.000 = 111.600.000 đồng

Tổng giá thành nhập kho

Z= 75.000.000 + 655.600.000 – 111.600.000 = 619.000.000

Giá thành đơn vị nhập kho

giá đơn vị

Nhập kho thành phẩm

Nợ TK 155                    : 619.000.000

Có TK 154           : 619.000.000

Lập phiếu tính giá thành sản phẩm

Chỉ tiêu

CPNVLTT

CPNCTT

CPSXC

Tổng cộng

DDĐK

59.700.000

12.300.000

3.000.000

75.000.000

PSTK

411.000.000

146.400.000

98.200.000

655.600.000

DDCK

77.700.000

20.700.000

13.200.000

111.600.000

Tổng giá thành

393.000.000

138.000.000

88.000.000

619.000.000

Giá thành đơn vị

39.300

13.800

8.800

61.900

 

Trên đây là bài tập mẫu về chi phí sản xuất chung liên quan đến tính giá thành sản phẩm.

Với doanh nghiệp sản xuất thì chi phí sản xuất chung có vai trò vô cùng quan trọng. Nó quyết định giá thành sản phẩm, trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp. Vì vậy đòi hỏi kế toán sản xuất phải cực kỳ cẩn thận và lưu ý.

Các bạn có thể tham gia đào tạo kế toán tổng hợp tại Hà Nội để trau dồi kiến thức kế toán thực tế hơn.

Mọi chi tiết tham khảo: ketoanducminh.edu.vn

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Tầng 2, Nhà số 2, Ngõ 4 - Đường Nguyễn Khuyến - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội - 0339.421.606

 • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN