Tin mới

Nộp thuế nhân công xây dựng như thế nào?
Nộp thuế công nhân xây dựng là một vấn đề rất được quan tâm hiện nay, nhất là khi xã hội càng phát triển thì nhu cầu về...
Làm thẻ Căn cước cho trẻ em để làm gì?
Nếu bạn vẫn chưa biết làm thẻ Căn cước cho trẻ em để làm gì, hãy theo dõi bài viết này để được giải thích cụ thể lý do...
Có giảm trừ gia cảnh cho con trên 18 tuổi được không?
Giảm trừ gia cảnh là vấn đề được nhiều người quan tâm đặc biệt là những người có nguồn thu nhập phải nộp thuế theo quy...
Làm sao biết sổ BHXH đã được chốt hay chưa?
Sổ BHXH là giấy tờ quan trọng đối với người lao động, trong đó ghi nhận quá trình tham gia bảo hiểm của họ. Sau khi...
Tổng hợp các loại thuế kê khai theo tháng hiện nay 2024
Theo quy định hiện hành, người nộp thuế cần phải thực hiện kê khai các loại thuế theo tháng, quý, năm hoặc theo từng...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Thông tin khác

Có được đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bố mẹ vợ không?

28/06/2024 10:45

Đăng ký giảm trừ gia cảnh giúp giảm mức thuế thu nhập cá nhân (TNCN) mà người nộp thuế phải đóng. Vậy bố mẹ vợ có được xác định là người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh?

Có được đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bố mẹ vợ không?

Căn cứ vào Điểm d Khoản 1 Điều 9 Chương 2 của văn bản Thông tư 111/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/07/2013, người nộp thuế có thể được giảm trừ gia cảnh cho bố mẹ vợ nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Người phụ thuộc bao gồm:

Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi,

mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này.

 • Điều kiện để được tính là người phụ thuộc:

đ.1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

đ.1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

đ.2) Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

 • Như vậy, nếu bố mẹ vợ của bạn đáp ứng các điều kiện nêu trên, bạn có thể được giảm trừ gia cảnh cho họ.

Căn cứ vào Điểm g Khoản 1 Điều 9 Chương 2 của văn bản Thông tư 111/2013/TT

BTC có hiệu lực từ ngày 01/07/2013, được sửa đổi bổ sung bởi Điều 1 của văn

bản Thông tư 79/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2023, hồ sơ chứng minh

người phụ thuộc cho bố mẹ vợ cần những giấy tờ sau:

 • Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.
 • Giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như:
 • Bản chụp Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc giấy tờ khác do cơ quan Công an cấp.
 • Giấy khai sinh.
 • Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Trường hợp bố mẹ vợ trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh là người khuyết tật, không có khả năng lao động như:
 • Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động.
 • Bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,…).
 • Như vậy, bạn cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ trên để đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bố mẹ vợ.
 • Căn cứ vào Khoản 1 Điều 19 Mục I Chương II của Luật thuế thu nhập cá nhân, 04/2007/QH12 có hiệu lực từ ngày 01/01/2009, được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 4 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, 26/2012/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2013, sau đó tiếp tục được điều chỉnh bởi Điều 1 của Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 có hiệu lực từ ngày 01/07/2020, mức giảm trừ gia cảnh hiện nay là:
 • Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm).
 • Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc, bao gồm cả bố mẹ vợ, là 4,4 triệu đồng/tháng.
 • Như vậy, mức giảm trừ gia cảnh cho bố mẹ vợ của bạn là 4,4 triệu đồng/tháng.
 • Căn cứ vào Điểm d Khoản 1 Điều 9 Chương 2 của văn bản Thông tư 111/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/07/2013, người nộp thuế có thể được giảm trừ gia cảnh cho cả bố và mẹ vợ nếu đáp ứng các điều kiện sau:
 • Người phụ thuộc bao gồm:

Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này.

 • Điều kiện để được tính là người phụ thuộc:

đ.1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

đ.1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

đ.2) Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

 • Như vậy, nếu cả bố và mẹ vợ của bạn đáp ứng các điều kiện nêu trên, bạn có thể đăng ký giảm trừ gia cảnh cho cả hai người cùng lúc.
 • Để tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của bạn, chúng ta cần thực hiện các bước sau:
 • Xác định thu nhập chịu thuế:
  • Thu nhập từ tiền lương: 25 triệu đồng/tháng.
 • Giảm trừ gia cảnh:
  • Giảm trừ cho bản thân: 11 triệu đồng/tháng.
  • Giảm trừ cho bố vợ và mẹ vợ: 4,4 triệu đồng/người/tháng x 2 người = 8,8 triệu đồng/tháng.
 • Các khoản giảm trừ khác (nếu có):
  • Giả sử không có các khoản giảm trừ khác.
 • Tính thu nhập tính thuế:
  • Thu nhập tính thuế = Thu nhập từ tiền lương - Giảm trừ gia cảnh.
  • Thu nhập tính thuế = 25 triệu đồng - 11 triệu đồng - 8,8 triệu đồng = 5,2 triệu đồng/tháng.
 • Tính thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần:
 • Căn cứ vào Điều 22 Chương II của Luật thuế thu nhập cá nhân, 04/2007/QH12 có hiệu lực từ ngày 01/01/2009, được quy định chi tiết tại Điều 7 Chương 2 của Thông tư 111/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/07/2013, biểu thuế lũy tiến từng phần như sau:
 •  

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 5

5

2

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 80

35

 • Thu nhập tính thuế của bạn là 5,2 triệu đồng/tháng, thuộc bậc 2 của biểu thuế lũy tiến từng phần.
 • Tính thuế TNCN phải nộp:
  • Thuế TNCN phải nộp = 5 triệu đồng x 5% + (5,2 triệu đồng - 5 triệu đồng) x 10%
  • Thuế TNCN phải nộp = 0,25 triệu đồng + 0,02 triệu đồng = 0,27 triệu đồng (270.000 đồng).
 • Như vậy, bạn phải đóng thuế thu nhập cá nhân là 270.000 đồng/tháng.

 

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Phòng 2516, tầng 25, tòa nhà SDU số 143 Trần Phú, Hà Đông,HN (ngay điểm ga tàu điện Văn Quán) - 0339.421.606

 • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN