Tin mới

Cách chuyển đổi kỳ khai thuế từ tháng sang quý và ngược lại
Để giúp người nộp thuế kê khai và nộp được thuận lợi, xin lưu ý một số điều sau: Theo thông tư số 151/2014/TT-BTC...
Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân kỳ tính thuế năm 2023
Bước sang năm 2023, cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân như thế nào? Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là trách nhiệm...
Cần lưu ý gì khi mua lại doanh nghiệp?
Bên cạnh các khía cạnh kinh tế - tài chính thì các khía cạnh pháp lý đóng vai trò quan trọng, đảm bảo giảm thiểu rủi ro...
Doanh nghiệp có giao dịch liên kết phải làm gì?
Bài viết nàyĐức Minh xin chia sẻ với quý bạn đọc những điều doanh nghiệp cần biết về giao dịch liên kết, các bên có...
Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất là bao nhiêu? Kế toán Đức Minh.
Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức thu nhập đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Vậy mức đóng bảo...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Thông tin khác

Tinh giản biên chế sau khi cải cách tiền lương từ 1/7/2024 theo Nghị quyết 27 có đúng không?

13/10/2023 09:49

Để trả lời cho câu hỏi trên mời bạn đọc cùng tìm hiểu trong bài viết này. Căn cứ theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 đã nêu rõ mục tiêu cụ thể trong việc cải cách tiền lương như sau:

Tinh giản biên chế sau khi cải cách tiền lương từ 1/7/2024 theo Nghị quyết 27 có đúng không?

Mục tiêu cụ thể
(1) Từ năm 2018 đến năm 2020
a) Đối với khu vực công
- Tiếp tục điều chỉnh tăng mức lương cơ sở theo Nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm không thấp hơn chỉ số giá tiêu dùng và phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế; không bổ sung các loại phụ cấp mới theo nghề.
- Hoàn thành việc xây dựng và ban hành chế độ tiền lương mới theo nội dung cải cách chính sách tiền lương, gắn với lộ trình cải cách hành chính, tinh giản biên chế; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết của Trung ương.
b) Đối với khu vực doanh nghiệp
- Thực hiện điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội, khả năng chi trả của doanh nghiệp để đến năm 2020 mức lương tối thiểu bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.
- Thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước theo các nội dung của Đề án cải cách chính sách tiền lương được phê duyệt.
(2) Từ năm 2021 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
a) Đối với khu vực công
- Từ năm 2021, áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị.
- Năm 2021, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.
- Định kỳ thực hiện nâng mức tiền lương phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước.
- Đến năm 2025, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.
- Đến năm 2030, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.
b) Đối với khu vực doanh nghiệp
- Từ năm 2021, Nhà nước định kỳ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia. Các doanh nghiệp được thực hiện chính sách tiền lương trên cơ sở thương lượng, thoả thuận giữa người sử dụng lao động với người lao động và đại diện tập thể người lao động; Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp.
- Thực hiện quản lý lao động, tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước theo phương thức khoán chi phí tiền lương gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đến năm 2025 và tiến tới giao khoán nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vào năm 2030.
Có thể thấy, tinh giản biên chế là một trong những mục tiêu cụ thể trong việc thực hiện cải cách tiền lương trong giai đoạn 2018-2020.

Tuy nhiên, thời gian thực hiện các mục tiêu theo lộ trình giai đoạn này không còn gắn với thực tế do đã có một số lần hoãn việc cải cách như sau:

* Lùi cải cách tiền lương vì Covid-19

Ngày 09/10/2020: Lùi cải cách tiền lương vì Covid-19 đến ngày 01/7/2022 theo Nghị quyết 23/2021/QH15 về Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 13.

Tập trung nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 01 tháng 7 năm 2022


* Tiếp tục lùi cải cách tiền lương đến thời điểm thích hợp

Tại kỳ họp thứ hai ngày 13/11/2021, Quốc hội tiếp tục thông qua Nghị quyết 34/2021/QH15, về việc lùi thời điểm áp dụng cải cách tiền lương đến thời điểm thích hợp thay vì từ 01/7/2022. Nội dung này được quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 34/2021/QH15:

Về thực hiện chính sách tiền lương
1. Lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội; ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995.
...

* Hoãn cải cách tiền lương, thực hiện tăng lương cơ sở năm 2023

Ngày 11/10/2022, nội dung đáng chú ý tại phiên họp 16 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội là sẽ trình Quốc hội thảo luận, quyết định chưa cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 mà chỉ đang chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để thực hiện điều này.

Căn cứ Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở, cụ thể như sau:

Mức lương cơ sở
...
2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng.
...
Theo đó, từ ngày 01/7/2023, mức lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên đến 1.8 triệu đồng/tháng.

Tinh giản biên chế sau khi cải cách tiền lương từ 1/7/2024 theo Nghị quyết 27 có đúng không?
Căn cứ theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 đã đề cập ở trên thì gắn tinh giản biên chế vào cải cách tiền lương đã không còn được đề cập trong lộ trình từ năm 2021 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa 14 về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến hết kỳ họp thứ 4 thuộc lĩnh vực Nội vụ.

Theo đó, Chính phủ đã đề xuất lộ trình cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang với 6 nội dung cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018. Cụ thể 6 nội dung gồm:

- Xây dựng 5 bảng lương mới;

- Chế độ phụ cấp;

- Chế độ tiền thưởng;

- Chế độ nâng bậc lương;

- Nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương;

- Quản lý tiền lương và thu nhập.

Xem thông tin tại: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/de-xuat-6-noi-dung-cai-cach-tien-luong-tiep-tuc-tang-luong-de-bu-truot-gia-119231010140600512.htm

Như vậy, dự theo nội dung cải cách tiền lương Chính phủ đã đề xuất thì tinh giản biên chế đã không còn gắn liền với lộ trình thực hiện cải cách tiền lương trong giai đoạn mới.

Ngoài ra, dù không còn gắn liền với lộ trình thực hiện cải cách tiền lương sắp tới nhưng việc tinh giản biên chế vẫn đang được tiếp tục thực hiện theo Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế có hiệu lực từ 20/07/2023 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Khi nào tiến hành cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27?
Tại phiên bế mạc Diễn đàn kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2023 tổ chức ngày 19/09/2023, Chủ tịch Quốc hội đã nhấn mạnh đến việc sớm thực hiện cải cách tiền lương một cách căn bản trong năm 2024. Chủ tịch Quốc hội cũng gợi ý thời điểm cải cách tiền lương có thể áp dụng ngay từ ngày 01/7/2024 nếu không có gì thay đổi.

Và dự kiến đến tháng 10 tới đây, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV sẽ trình lộ trình cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018.

Như vậy, thời điểm bắt đầu của lộ trình cải cách tiền lương 2024 sẽ được thực hiện từ ngày 01/7/2024 nếu được nhất trí thông qua.

 

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Tầng 2, Nhà số 2, Ngõ 4 - Đường Nguyễn Khuyến - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN