Tin mới

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất là bao nhiêu? Kế toán Đức Minh.
Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức thu nhập đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Vậy mức đóng bảo...
Quy định về hóa đơn điện tử có mã do cơ quan thuế cấp – Kế toán Đức Minh.
Để việc quản lý hóa đơn chứng từ, quản lý thuế được dễ dàng và thuận lợi nhiều trường hợp cơ quan thuế cấp mã cho hóa...
5 trường hợp phải kê khai thuế TNCN trực tiếp – Kế toán Đức Minh.
Kê khai thuế TNCN là trách nhiệm nghĩa vụ đối với người lao động. Tuy nhiên, người lao động có thể kê khai trực tiếp...
Thuế thu nhập cá nhân lũy tiến là gì? Biểu thuế TNCN lũy tiến
Thuế lũy tiến được áp dụng khi tính thuế TNCN. Vậy thuế lũy tiến là gì và biểu thuế TNCN theo lũy tiến có mấy bậc? Cùng...
Hành vi bị cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ - Kế toán Đức Minh
Đối với hóa đơn, chứng từ là dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp, việc sử dụng lưu trữ hóa đơn chứng từ cần được quản...

Hình ảnh

Mẫu Báo cáo bán hàng và hướng dẫn chi tiết các hàm cơ bản trong Excel - KTĐM

18/06/2021 03:12

Mẫu báo cáo này rất đơn giản. Các bạn thiết lập sẵn công thức, khi kiểm tra báo cáo sẽ tự động cập nhật kịp thời số liệu.
Các hàm cơ bản sử dụng: Vlookup, Left, Right, Sumif, Countif

Mẫu Báo cáo bán hàng và hướng dẫn chi tiết các hàm cơ bản trong Excel - KTĐM

Phần TÊN HÀNG: Sử dụng hàm Vlookup để tìm ra tên. Tuy nhiên giá trị MÃ HÀNG đem đi tìm kiếm lại không trùng với Mã trong bảng đơn giá. Nên phải kết hợp với Left để tách được chữ cái đầu của MÃ HÀNG.

Phần LOẠI HÀNG: Loại hàng dựa vào ký tự cuối cùng của MÃ HÀNG. Sử dụng hàm Right để tách. Sau khi tách được đuôi ký tự 1, 2, 3 sử dụng lồng thêm Value để trả về dưới dạng số.

Phần ĐƠN GIÁ: Có thể dựa vào TÊN HÀNG hoặc MÃ HÀNG để tìm. Dùng hàm Vlookup kết lớp Left