Tin mới

Đóng bảo hiểm thất nghiệp bao lâu thì được hưởng trợ cấp?
Bên cạnh các điều kiện về hồ sơ người lao động cần phải đảm bảo thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) để được xét...
Tăng lương cơ sở từ 01/7/2023: Lương hưu, trợ cấp BHXH có tăng theo?
Từ ngày 01/7/2023, ngoài chính sách tăng lương cơ sở, các chính sách về lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, người nghỉ...
Năm 2023, thay đổi về điều kiện hưởng BHYT 5 năm liên tục
Để khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) liên tục, lâu dài, pháp luật đã dành rất nhiều quyền lợi cho...
Bị sa thải bằng miệng, làm gì để đòi lại quyền lợi? Kế toán Đức Minh.
Sa thải là hình thức xử lý kỷ luật nặng nhất đối với người lao động. Thực tế không hiếm trường hợp người sử dụng lao...
Nghỉ hết 6 tháng thai sản, xin nghỉ thêm được không?
Khi nghỉ hết 6 tháng thai sản mà muốn nghỉ thêm 1 tháng thì bạn có thể thỏa thuận với công ty. Nếu công ty đồng ý, bạn...

Hình ảnh

Biên bản họp hội đồng thành viên công ty TNHH 2TV trở lên

28/12/2018 03:49

Đối với công ty TNHH 2TV trở lên, trước mỗi quyết định liên quan đến các thủ tục bên ngoài, hồ sơ pháp lý… đều cần có sự thống nhất của các thành viên trong công ty. Sự thống nhất đó được thể hiện thông qua cuộc họp hội đồng thành viên mà cụ thể là biên bản họp hội đồng thành viên.

Biên bản họp hội đồng thành viên công ty TNHH 2TV trở lên

Theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13:

1. Nội dung Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty tNHH 2TV trở lên

- Thời gian và địa điểm họp, mục đích họp

- Họ tên của từng thành viên, số vốn góp, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận vốn góp, chức vụ của từng người tham gia. Chủ tịch Hội đồng thành viên sẽ là chủ tọa trong cuộc họp Hội đồng thành viên. Nếu thành viên vắng mặt thì phải có giấy ủy quyền cho người đến họp thay

- Các nội dung được thảo luận và biểu quyết trong Biên bản họp Hội đồng thành viên. Tóm tắt ý kiến phát biểu của từng thành viên về từng vấn đề thảo luận (nếu cần)

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết;

- Các quyết định được thông qua trong cuộc họp Hội đồng thành viên

- Họ tên, chữ ký của thành viên, người đại diện theo ủy quyền

- Tên và mã số doanh nghiệp

- Địa chỉ trụ sở chính

- Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

- Vốn điều lệ

- Thay đổi thành viên (công ty hợp danh, công ty TNHH 2TV trở lên), cổ đông sáng lập (công ty cổ phần).

2. Mẫu Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH 2TV trở lên

 

CÔNG TY TNHH ……………           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                             Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Số: …/2018/BBHTV-HP       

                                                                      Hà Nội, ngày ... tháng … năm 2018

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH ………………………………….

(V/v:.................................)

 

A. Thông tin doanh nghiệp

1. Tên công ty: ………………………………………………………………………..

2. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………..

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ................. do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư ................ cấp ngày .... tháng .... năm 2018

B. Thời gian, địa điểm họp

1. Thời gian: ……... ngày …. tháng …. năm 2018

2. Địa điểm: Tại văn phòng Công ty TNHH …………………………………………..

 

C. Mục đích, chương trình và nội dung họp

…………………………………………………………………………………………

 

D. Thành phần tham gia

- Ông(bà): ……………………..           Chức vụ: CT. HĐTV kiêm GĐ – Chủ tọa

- Thành viên sáng lập nắm giữ …..% tổng vốn điều lệ tương đương …………. VNĐ (Bằng chữ: ……………………)

- Ông (bà) …………………. Đã góp đủ phần giá trị vốn góp của mình theo Giấy chứng nhận phần vốn góp số: …/2018/GCN-HP cấp ngày…………………

 

- Ông(bà): ……………………..           Chức vụ: CT. HĐTV kiêm GĐ – Chủ tọa

- Thành viên sáng lập nắm giữ …..% tổng vốn điều lệ tương đương …………. VNĐ (Bằng chữ: ……………………)

- Ông (bà) …………………. Đã góp đủ phần giá trị vốn góp của mình theo Giấy chứng nhận phần vốn góp số: …/2018/GCN-HP cấp ngày…………………

 

Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Số thành viên có mặt: ………… thành viên tương đương với ……………… VNĐ (Bằng chữ: ………………………………) chiếm 100% tổng vốn điều lệ.

+ Số thành viên vắng mặt: 0 thành viên

+ Số thành viên được ủy quyền: 0 thành viên

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và căn cứ Điều lệ Công ty, Hội đồng thành viên có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật.

 

E. Nội dung cuộc họp

- Nội dung 1:....................................................................................................................

- Nội dung 2: ..................................................................................................................

- Nội dung 3:...................................................................................................................

 

F. Biểu quyết

- Các thành viên tham dự cuộc họp đã biểu quyết bằng hình thức dơ tay, kết quả biểu quyết đối với từng nội dung trong cuộc họp như sau:

- Nội dung 1: …………………………………………………………………….....    ..

Tán thành: 100% (tương đương 100% trên tổng số vốn điều lệ)

Không tán thành: Không (tương đương 0% trên tổng số vốn điều lệ)

Ý kiến khác: Không (tương đương 0% trên tổng số vốn điều lệ)

- Nội dung 2: …………………………………………………………………………

Tán thành: 100% (tương đương 100% trên tổng số vốn điều lệ)

Không tán thành: Không (tương đương 0% trên tổng số vốn điều lệ)

Ý kiến khác: Không (tương đương 0% trên tổng số vốn điều lệ)

- Nội dung 3: …………………………………………………………………………

Tán thành: 100% (tương đương 100% trên tổng số vốn điều lệ)

Không tán thành: Không (tương đương 0% trên tổng số vốn điều lệ)

Ý kiến khác: Không (tương đương 0% trên tổng số vốn điều lệ)

Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Biên bản được lập xong vào hồi 11h30 cùng ngày.

 

     GIÁM ĐỐC                              THƯ KÝ CUỘC HỌP

 (Ký tên và đóng dấu)                                (Ký và ghi rõ họ tên)

 

THÀNH VIÊN THAM GIA

 

Trên đây là bài viết hướng dẫn lập Biên bản họp hội đồng thành viên Công ty TNHH 2TV trở lên.

Kế toán Đức Minh chúc các bạn thành công!

 

- Hoa Le -

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Tầng 2, Nhà số 2, Ngõ 4 - Đường Nguyễn Khuyến - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN