Tin mới

Từ 01/01/2024, chỉ tuyển người nước ngoài khi không tuyển được lao động Việt Nam
Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được nhắc đến tại Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 152/2020/NĐ-CP...
Mức thuế trên doanh thu của hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh – Kế toán Đức Minh.
Tùy theo ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh mà mức thuế trên doanh thu của hộ kinh doanh, cá...
18 trường hợp phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
Nghị định 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định có 18 trường hợp phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Theo đó các cơ sở...
Đối tượng phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp – Kế toán Đức Minh.
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là gì? Đối tượng nào phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp? Cùng Kế toán Đức Minh...
Làm gì để được miễn thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà? Kế toán Đức Minh.
Bán nhà trong trường hợp nào sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân? Cần phải làm như thế nào để được miễn thuế thu nhập cá...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức, thủ thuật tin học văn phòng

10 hàm hữu ích nhưng lại hay bị lãng quên nhất trong excel – Kế toán Đức Minh

01/06/2018 02:16

Microsoft excel là 1 công cụ tính toán vô cùng hữu hiệu và đắc lực không chỉ cho kế toán, văn phòng mà còn rất nhiều ngành nghề khác. Bên cạnh những hàm excel kinh điển được sử dụng phổ biến và chuyên dùng như SUM, SUMIF,IF, COUNTIF,.. thì có những hàm cũng vô cùng hữu dụng nhưng ít sử dụng hơn như LEFT,TRIM,MID,...cách sử dụng và ý nghĩa những hàm đó như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết sau nhé

10 hàm hữu ích nhưng lại hay bị lãng quên nhất trong excel – Kế toán Đức Minh

1. Hàm TRIM

a) Ý nghĩa

Hàm TRIM là hàm loại bỏ tất cả các khoảng trắng trong văn bản đầu vào và giữ lại một khoảng trắng giữa các từ.

b) Cú pháp

=TRIM(text)

+ text là đoạn văn bản, văn bản cần loại bỏ các khoảng trắng, tham số bắt buộc. Các bạn có thể nhập trực tiếp text hoặc tham chiếu.

c) Ví dụ

- Loại bỏ khoảng trắng trong văn bản "kenh it vn”

HÀM TRIM

Hàm TRIM

 

2. Hàm LOWER

a) Ý nghĩa

Hàm LOWER() đổi tất cả các ký tự trong một chuỗi văn bản thành chữ thường.

=> Hàm này thường được dùng khi bạn cần định dạng lại một câu văn (thường là do chép ở đâu đó dán vào trong Excel) mà trong đó, chữ thường chữ hoa được gõ hoặc bị thay đổi lung tung...

b) Cú pháp

=LOWER(text)

+ text : Là một chuỗi, hoặc tham chiếu đến một chuỗi cần định dạng

c) Ví dụ

Công thức sau đây sẽ sửa các từ ở cột A thành toàn là chữ thường

=LOWER(A2) →  A2: khắc đa

=LOWER(A3) →  A3:hà duyên

=LOWER(A4)→  A4: bảo uyên

Hàm LOWER

Hàm LOWER

3. Hàm UPPER

a) Ý nghĩa

Hàm UPPER() đổi tất cả các ký tự trong một chuỗi văn bản thành chữ in hoa.

b) Cú pháp

=UPPER(text)

+ text : là một chuỗi, hoặc tham chiếu đến một chuỗi cần định dạng.

c) Ví dụ

Công thức sau đây sẽ nối chuỗi văn bản trong ô C2 thành văn bản thành chữ in hoa

=UPPER(C2) → C4: KENHIT.VN

Hàm UPPER

Hàm UPPER

4. Hàm PROPER

a) Ý nghĩa

Hàm PROPER() đổi ký tự đầu tiên trong một chữ của một chuỗi văn bản thành chữ in hoa, còn tất cả các ký tự còn lại trong chuỗi đó trở thành chữ thường.

b) Cú pháp

=PROPER(text)

+text : Là một chuỗi, hoặc tham chiếu đến một chuỗi cần định dạng

c) Ví dụ

Công thức sau đây sẽ định dạng lại chuỗi văn bản từ cột B2-B6 từ chữ thường hết chuyển sang từng kí tự đầu tiên trong một chữ thành chữ in hoa

Hàm PROPER

Hàm PROPER

5. Hàm SMALL

a) Ý nghĩa

Hàm SMALL() là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là giá trị nhỏ thứ k của tập dữ liệu

b) Cú pháp

=SMALL(array,k)

Trong đó:

+ Array là mảng hoặc phạm vi dữ liệu dạng số mà bạn muốn xác định giá trị nhỏ thứ k của nó.

+ K là vị trí (từ giá trị nhỏ nhất) trong mảng hoặc phạm vi dữ liệu cần trả về.

*Chú ý:

- Hải đối số của hàm tính đều là giá trị bắt buộc

- Trong trường hợp mảng trống thì khi đó hàm tính SMALL sẽ cho ra kết quả lỗi #NUM! .

- Trong trường hợp k nhỏ hơn hoặc bằng 0 hoặc nếu k vượt quá số điểm dữ liệu thì khi đó hàm tính SMALL sẽ cho ra kết quả lỗi #NUM!

c) Ví dụ

Ở phần 6

6. Hàm LARGE

a) Ý nghĩa

Hàm LARGE () là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là giá trị lớn thứ k của tập dữ liệu

b) Cú pháp

=LARGE(array,k)

Trong đó:

+ array: Mảng hoặc phạm vi dữ liệu chứa giá trị lớn thứ k trong đó.

+ k: Vị trí lớn thứ mấy (tính từ lớn nhất là thứ 1) trong mảng muốn trả về.

* Chú ý

- Nếu các đối số trong mảng là giá trị trống -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu k ≤ 0 hoặc k lớn hơn số điểm dữ liệu trong array -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu n là số điểm dữ liệu của array thì:

+ LARGE(array, 1) -> trả về giá trị lớn nhất trong mảng array.

+ LARGE(array, n) -> trả về giá trị nhỏ nhất trong mảng array.

c) Ví dụ

Trong bảng dữ liệu “BÁO CÁO DOANH THU” các cửa hàng dưới đây. Tìm cửa hàng có doanh thu lớn nhất và nhỏ nhất

+ Doanh thu lớn nhất = LARGE(B4:B10,1)

+ Doanh thu nhỏ nhất= SMALL(B4:B10,1)

Hàm LARGE VÀ HÀM SMALL

Hàm LARGE

7.Hàm MIN

a) Ý nghĩa

Hàm MIN() dùng để lấy giá trị nhỏ nhất trong một cột.

Lưu ý: Giá trị có thể là kiểu số hoặc kiểu chuỗi, ký tự,....

b) Cú pháp

=MIN(number1,number2…)

+ number1, number2… là các tham số đầu vào có thể là số, tên, dãy các ô hay giá trị tham chiếu. Tối đa 256 tham số đầu vào.

* Chú ý

-Nếu danh sách đối số không chứa số, hàm Min trả về giá trị là 0.

-Nếu đối số là mảng hay tham chiếu thì chỉ các số trong mảng hay tham chiếu đó được dùng. Còn các ô trống, giá trị logic hoặc văn bản được bỏ qua.

-Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không chuyển thành số thì hàm lỗi.

-Các giá trị logic và số dạng văn bản các bạn nhập trực tiếp vào danh sách đối số sẽ được tính giá trị đó.

c) Ví dụ

Cho bảng dữ liệu như sau. Tìm điểm thất nhấp

=MIN(C5:C14) =>  là 4.9

Hàm MIN

Hàm MIN

8. Hàm MAX

a) Ý nghĩa

Hàm MAX() dùng để lấy giá trị lớn nhất trong một cột.

Lưu ý: Giá trị có thể là kiểu số hoặc kiểu chuỗi, ký tự,....

b) Cú pháp

=MAX(number1,number2…)

+ number1, number2… là các tham số đầu vào có thể là số, tên, dãy các ô hay giá trị tham chiếu. Tối đa 256 tham số đầu vào.

* Chú ý

-Nếu danh sách đối số không chứa số, hàm Max trả về giá trị là 0.

-Nếu đối số là mảng hay tham chiếu thì chỉ các số trong mảng hay tham chiếu đó được dùng. Còn các ô trống, giá trị logic hoặc văn bản được bỏ qua.

-Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không chuyển thành số thì hàm lỗi.

-Các giá trị logic và số dạng văn bản các bạn nhập trực tiếp vào danh sách đối số sẽ được tính giá trị đó.

c) Ví dụ

Cho bảng dữ liệu như sau. Tìm mức tiền lương cao nhất

=MAX(E4:E9=>  là 2.760.000

Hàm MAX

Hàm MAX

9. Hàm MID

a) Ý nghĩa

Hàm MID sẽ cắt ra n ký tự trong chuỗi ký tự từ vị trí ban đầu m

b) Cú pháp

=MID(text,m,n)

+ text: chuỗi ký tự cần cắt.

+ m: Vị trí bắt đầu cần cắt của chuỗi ký tự.

+ n: Số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự.

*Chú ý

+ num_chars: không giống như hàm LEFT và hàm RIGHT nếu bằng 1 thì có thể bỏ không viết nhưng với hàm MID thì bắt buộc phải viết thì hàm mới hiểu để lấy ra số ký tự mong muốn.

+ Khi đề bài cho mà lấy ký tự ở giữa thì bắt buộc phải dùng hàm MID

+ Hàm MID có thể kết hợp với cả hàm VLOOKUP trong tùy từng trường hợp bài cho mà ta sử dụng .

c) Ví dụ

Cho bảng dữ liệu.Từ cột ký tự ta sẽ lấy bắt đầu từ ký tự thứ 2 và lấy 2 ký tự

hàm MID

Hàm MID

Ta sẽ cố công thực hàm MID: =MID(B3,2,2) Ta sẽ lấy được ký tự là CS và ta chỉ việc copy công thức sẽ được kết quả như vậy

Hàm MID 1

Hàm MID 1

10.Hàm LEFT

a) Ý nghĩa

Hàm LEFT() dùng để lấy ra n ký tự từ bên Trái của chuỗi (Text)

b) Cú pháp

=LEFT(Chuỗi ,[Số ký tự])

+ Chuỗi: Là chuỗi văn bản có chứa các ký tự cần lấy ra.

+ Số ký tự: Là số ký tự muốn lấy ra từ bên trái của Chuỗi đã cho.

* Chú ý

- Số ký tự lấy ra phải lớn hơn hoặc bằng không.

- Nếu số ký tự lấy ra lớn hơn độ dài của văn bản thì hàm Left() sẽ trả về toàn bộ văn bản.

- Nếu số ký tự lấy ra bỏ trống thì nó được gán giá trị mặc định là 1.

c) Ví dụ

Tách 6 kí tự đầu tiên trong cột chuỗi

= LEFT(A3,6)

Hàm LEFT

Hàm LEFT

Hy vọng bài viết trên hữu ích với các bạn. Chúc các bạn thành công!

Các bài viết liên quan:

=>>> Làm quen với Excel dành cho người bắt đầu - Kế toán Đức Minh.

=>>> Một số phím tắt trong Excel bạn cần biết - Tin học Đức Minh

=>>> 5 cách xử lý lỗi treo trên excel (Not responding) - Kế toán Đức Minh

=>>> Hướng dẫn “Lọc tự động và Lọc chi tiết dữ liệu trong excel”

=>>> Cách sử dụng hàm INDEX trong excel - Kế toán Đức Minh

=>>> Cách đơn giản để di chuyển cột trong Excel - Kế toán Đức Minh.

- Ngọc Anh-

Thông tin các khóa học tại Kế toán Đức Minh mời các bạn tham khảo:

>>> địa chỉ học kế toán uy tín tại hà nội

>>> học khóa kế toán ngắn hạn ở đâu

>>> học phần mềm kế toán misa ở đâu

>>> học kế toán ở đống đa

>>> học kế toán tại hà đông

>>> trung tâm đào tạo kế toán tại cầu giấy

>>> địa chỉ học kế toán ở hoàng mai

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Tầng 2, Nhà số 2, Ngõ 4 - Đường Nguyễn Khuyến - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN