Lỗi hoặc Bug Thử tải lại trang bằng cách nhấn "CTRL+R", điều này có thể giúp sửa chữa nó!
00:00
Hướng dẫn cách chơi:

- Gõ từng từ vào ô nhập, bao gồm cả dấu cách, dấu chấm, dấu phẩy ..., chữ hoa, chữ thường.
- Nếu bạn nhập sai, bạn phải sửa lại cho đúng trước khi nhập từ tiếp theo.

Bảng xếp hạng

Tên Tốc độ(Từ/Phút) Thời gian
Quân Trần Anh 12061 tháng trước
Binh Minh Nguyen 12061 tháng trước
Alfred Alfie 11661 tháng trước
4 Hương Thùy 11061 tháng trước
5 Lặng Lẽ 10761 tháng trước
6 Hanah Le 9061 tháng trước
7 Hương Hương 9061 tháng trước
8 Thùy Dương 9061 tháng trước
9 Le Vu Minh Hoang 9056 tháng trước
10 Giang Cao 8761 tháng trước
Tên Tốc độ(Từ/Phút) Thời gian
Đà Điểu 292 ngày trước
Bạn cần đăng nhập