Lỗi hoặc Bug Thử tải lại trang bằng cách nhấn "CTRL+R", điều này có thể giúp sửa chữa nó!
00:00
Hướng dẫn cách chơi:

- Gõ từng từ vào ô nhập, bao gồm cả dấu cách, dấu chấm, dấu phẩy ..., chữ hoa, chữ thường.
- Nếu bạn nhập sai, bạn phải sửa lại cho đúng trước khi nhập từ tiếp theo.

Bảng xếp hạng

Tên Tốc độ(Từ/Phút) Thời gian
Quân Trần Anh 12052 tháng trước
Binh Minh Nguyen 12052 tháng trước
Alfred Alfie 11652 tháng trước
4 Hương Thùy 11052 tháng trước
5 Lặng Lẽ 10752 tháng trước
6 Hanah Le 9052 tháng trước
7 Hương Hương 9052 tháng trước
8 Thùy Dương 9052 tháng trước
9 Le Vu Minh Hoang 9048 tháng trước
10 Giang Cao 8752 tháng trước
Tên Tốc độ(Từ/Phút) Thời gian
Lathuy Huong 801 tuần trước
Trần Hương 801 tuần trước
Ngọc Nga 761 tuần trước
4 Đức Minh Hà Đông 601 tuần trước
5 Vũ Đức Hảo 522 tuần trước
6 Hana Kimi 341 tuần trước
7 Nguyễn Hoàn 311 tuần trước
8 Nguyễn Thị Thanh Thủy 221 tuần trước
Tên Tốc độ(Từ/Phút) Thời gian
Phạm Hà Phương 822 ngày trước
Lại Quang Huy 444 giờ trước
Hòa Trần 432 ngày trước
Tên Tốc độ(Từ/Phút) Thời gian
Lại Quang Huy 444 giờ trước
Bạn cần đăng nhập