Tin mới

Nghỉ thai sản có phải đóng đảng phí không? Kế toán Đức Minh.
Đối với đảng viên trong thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản sẽ không tham gia sinh hoạt Đảng. Vậy thời gian nghỉ thai...
Tài sản hình thành trong tương lai có cầm cố được không?
Cầm cố tài sản hình thành trong tương lai có được không? Tài sản cầm cố là vật có nguy cơ bị mất giá trị thì bên nhận...
Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với triệt sản nam bao gồm những gì? Kế toán Đức Minh
Chế độ thai sản là điều mà bất kì người lao động nào cũng cần tìm hiểu bởi nó liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích...
Khi nào được công khai thông tin của người nộp thuế?
Thông tin của người nộp thuế được bảo mật theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, các...
Trường hợp nào ký hợp đồng đào tạo nghề?
Việc đào tạo nghề là một trong những vấn đề liên quan đến người lao động thường nhận được sự quan tâm. Theo quy định...

Hình ảnh

Được tài trợ

nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Bảng kê chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp - công cụ quản lý chi phí rõ ràng nhất.

08/09/2017 11:57

Doanh nghiệp hoạt động nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Hoạt động kinh doanh hiệu quả nhưng việc quản lý chi phí không tốt cũng gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp. Vậy cách nào để quản lý tốt các chi phí ấy? Ngoài các chính sách, chiến lược kinh doanh thì công tác quản lý chi phí của kế toán cũng vô cùng quan trọng. Hỗ trợ hiệu quả cho kế toán trong việc quản lý các khoản mục chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp một cách rõ ràng nhất là bảng kê chi phí. Hôm nay, Kế toán Đức Minh sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu loại bảng kê này có tác dụng gì và cách lập ra sao.

Bảng kê chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp - công cụ quản lý chi phí rõ ràng nhất.
  1. Công dụng hữu hiệu của bảng kê chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

Nếu bảng kê doanh thu bán hàng giúp doanh nghiệp quản lý doanh thu từ hoạt động kinh doanh từ đó nắm được hiệu quả hay biết được mặt hàng nào đem lại lợi nhuận nhất. Thì bảng kê chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng vậy. Đi kèm với doanh thu bán hàng thu được luôn là những chi phí phải bỏ ra để có thể thu lại được lợi nhuận.

Bảng kê chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp là bản ghi chép lại cá khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong ngày, trong tuần hoặc trong tháng đó.

Dựa vào bảng này, doanh nghiệp có thể nắm rõ được tình hình quản lý chi phí của DN mình, biết được các chi phí liên quan nào là hợp lý, chi phí nào cần điều chỉnh sao cho có lợi nhất. Từ đó đưa ra các biện pháp giảm tối đa chi phí .

Ngoài ra, từ bảng kê chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, ta có thể đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp và  hiệu quả nhất nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

  1. Cách lập bảng kê chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

Tùy doanh nghiệp có thể làm bảng kê chi phí bán hàng riêng biệt hoặc cùng với bảng kê chi phí quản lý doanh nghiệp. Nhưng cách tốt nhất để quản lý tổng hợp và đầy đủ, rõ ràng nhất là lập bảng kê khai chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

Cách lập bảng kê phải dựa trên nguyên tắc chính xác, đầy đủ và chi tiết cho từng khoản mục chi phí hợp lý và đảm bảo tính kịp thời.

Sau đây là mẫu bảng kê chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp theo  Mẫu số S04b5- DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính như sau:

 

 

  Đơn vị:……………………

  Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S04b5-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

Bảng kê số 5

Tập hợp: - Chi phí đầu tư XDCB (TK 241)

- Chi phí bán hàng (TK 641)

- Chi phí quản lý doanh nghiệp (TK 642)

Tháng ...... năm ......

 

Số TT

Các TK

ghi Có

Các

TK 

ghi Nợ

 

152

 

153

 

154

 

214

 

241

 

 

 

 

334

 

335

 

338

 

356

 

611

 

621

 

622

 

 

627

 

631

Các TK phản ánh ở các NKCT khác

Cộng chi phí thực tế trong tháng

242

352

623

NKCT số 1

NKCT số 2

NKCT ...

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

TK 2411 - Mua sắm TSCĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

TK 2412 - Xây dựng cơ bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Hạng mục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

- Chi phí xây lắp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

- Chi phí thiết bị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

- Chi phí khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Hạng mục:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

.............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

TK 2413 - Sửa chữa lớn TSCĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

TK 641–Chi phí bán hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

- Chi phí nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

- Chi phí vật liệu, bao bì

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

- Chi phí dụng cụ, đồ dùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

- Chi phí khấu hao TSCĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

15

- Chi phí dịch vụ mua ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

- Chi phí bằng tiền khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

- Chi phí nhân viên quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

- Chi phí vật liệu quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

- Chi phí đồ dùng văn phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

- Chi phí khấu hao TSCĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

- Thuế, phí và lệ phí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

- Chi phí dự phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

- Chi phí dịch vụ mua ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

- Chi phí bằng tiền khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

DN có thể có mẫu bảng kê khai chi phí riêng nhưng chúng đều nhằm mục đích hỗ trợ cho công tác quản lý chi phí hiệu quả hơn.

Bài viết trên, Kế toán Đức Minh cung cấp những thông tin liên quan đến bảng kê chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp và có đínhkèm mẫu sẵn có theo quy định của Bộ tài chính. Rất hy vọng bài viết đem lại những thông tin hữu ích cho các bạn đọc muốn tìm hiểu sâu hơn về kế toán.

Nếu bạn đọc quan tâm đến công việc của một kế toán bán hàng hay muốn tham gia một khóa học kế toán bán hàng tại Hà Nôi thì hãy đến với Kế Toán Đức Minh. Đến đây bạn sẽ được đào tạo kế toán thực tế một cách chuyên nghiệp nhất, đảm bảo sẽ kiếm bạn vững tin hơn trên bước đường tiến tới thành công.

Kế toán Đức Minh luôn đồng hành cùng học viên

 

 

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 - Tòa nhà B6A Nam Trung Yên - đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN - 0339.156.806
Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ - Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) - Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883
Cơ Sở 3: Phòng 2516, tầng 25, tòa nhà SDU số 143 Trần Phú, Hà Đông,HN (ngay điểm ga tàu điện Văn Quán) - 0339.421.606

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN