Tin mới

Những điều cần lưu ý khi lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế năm 2016
Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc kỳ quyết toán thuế và làm báo cáo tài chính năm 2016. Chắc hẳn các kế toán đang trong...
Thông tin phải thu, phải trả nội bộ trên Báo cáo tài chính như thế nào?
Chỉ tiêu phải thu và phải trả nội bộ của doanh nghiệp được hạch toán như thế nào trên Báo cáo tài chính? Cùng Kế toán...
Thông tin mới nhất về thủ tục đăng ký hưởng chế độ thai sản 2017
Là lao động nữ, vừa mang trong mình trách nhiệm gia đình cũng như cống hiến công sức của mình cho sự phát triển của xã...
Từ điển tiếng Anh Tin học thông dụng bạn cần biết Phần 2
Tin học và tiếng Anh là hai công cụ đắc lực hỗ trợ bạn rất nhiều trong công việc của thời đại công nghệ xã hội phát...
Từ điển tiếng Anh Tin học thông dụng bạn cần biết Phần 1
Tiếng Anh có vai trò vô cùng lớn và nó xuất hiện ở mọi nơi. Bạn nghĩ sao nếu thời đại công nghệ thông tin phát triển,...

Hình ảnh

Được tài trợ

Khuyến mãi lớn của MISA
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Một số vấn đề về kế toán Bất động sản đầu tư

14/01/2017 11:00

Bất động sản đầu tư cũng là một phần quan trọng trong doanh nghiệp. Bạn làm kế toán hay nhà quản trị doanh nghiệp cần lưu ý gì về bất động sản đầu tư này. Hãy cùng Kế toán Đức Minh tìm hiểu một số vấn đề liên quan về kế toán bất động sản đầu tư nhé!

Một số vấn đề về kế toán Bất động sản đầu tư

1. Điều kiện ghi nhận bất động sản đầu tư

Một bất động sản đầu tư được ghi nhận là tài sản phải thoả mãn ĐỒNG THỜI cả 2 điều kiện sau đây:

+ Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai

+ Nguyên giá được xác định một cách đáng tin cậy

Như vậy khi xác định một bất động sản đầu tư có thảo mãn điều kiện thứ nhất hay không chúng ta cần phải gắn liền việc đánh giá mức độ chắc chắn với việc thu được lợi ích kinh tế trong tương lai trên cơ sở những thông tin hiện có tại thời điểm ghi nhận.

2. Đặc điểm và yêu cầu quản lý bất động sản đầu tư

Bất động sản đầu tư cũng tương tự như TSCĐ là tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu. Nghĩa là sử dụng cho nhiều kỳ nên chúng sẽ hao mòn dần trong quá trình sử dụng và giá trị của nó sẽ được dịch chuyển dần vào chi phí của các đối tượng sử dụng có liên quan.

Do bất động sản đầu tư có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài nên phải được quản lý cả 2 mặt hiện vật và giá trị từ lúc hình thành đưa vào đầu tư cho đến khi bán hoặc không còn sử dụng cho thuê nữa.

3. Kiểm soát nội bộ bất động sản đầu tư

Về mặt hồ sơ kế toán, bất động sản đầu tư đều phải có Ban kiểm nhận tiến hành lập biên bản giao nhận, đồng thời chứng từ sẽ được chuyển giao cho phòng kế toán  để đánh số liệu (cùng các chứng từ khác) tiến hành lập hồ sơ kế toán làm căn cứ ghi nhận bất động sản đầu tư (tương tự như TSCĐ)

4. Xác nhận giá trị của bất động sản đầu tư.

a. Xác nhận giá trị ban đầu của bất động sản đầu tư.

Một bất động sản đầu tư phải được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá

Nguyên giá là toàn bộ các chi phí bằng tiền và tương đương tiền mà doanh nghiệp phải bỏ ra hoặc giá trị hợp lý của các khoản đưa ra để trao đổi nhằm có được bất động sản đầu tư tính đến thời điểm mua hoặc xây dựng hoàn thành bất động sản đầu tư.

Nguyên giá bất động sản đầu tư được xác định trong các trường hợp sau:

+ Trường hợp mua sắm

Nguyên giá = Giá mua + Các chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua bất động sản (thuế trước bạ và các chi phí giao dịch khác)

Trong trường hợp mua trả góp được tính theo giá mua trả tiền ngay. Khoản lãi trả góp được ghi vào chi phí tài chính theo kỳ hạn thanh toán (trừ khi khoản này được vốn hoá vào nguyên giá tài sản)

+ Trường hợp xây dựng

Nguyên giá = Giá quyết toán công trình được duyệt + Các chi phí liên quan trực tiếp đến bất động sản đầu tư tính đến ngày hoàn thành công việc xây dựng.

Lưu ý: Từ khi xây dựng cho đến khi hoàn thành công việc xây dựng doanh nghiệp áp dụng VAS 03- TSCĐ hữu hình- VAS 04- TSCĐ Vô hình.

+ Trường hợp bất động sản thuê tài chính với mục đích để cho thuê hoạt động  thoả mãn tiêu chuẩn ghi nhận là bất động sản đầu tư thì nguyên giá của bất động sản đầu tư đó tại thời điểm khởi đầu thuê được thực hiện theo VAS 06- Thuê tài sản

+ Các chi phí sau không được tính vào nguyên giá bất động sản đầu tư:

- Chi phí phát sinh ban đầu (trừ trường hợp các chi phí này là cần thiết để đưa bất động sản đầu tư từ trạng thái sẵn sàng hoạt động).

- Các chi phí khi mới đưa bất động sản đầu tư vào hoạt động lần đầu trước khi bất động sản đạt tới trạng thái hoạt động bình thường theo dự kiến.

- Các chi phí không bình thường về nguyên vật liệu, lao động hoặc các nguồn lực khác trong quá trình xây dựng bất động sản đầu tư.

b. Xác định giá trị còn lại của bất động sản đầu tư

Do đặc  điểm bất động sản đầu tư sử dụng trong thời gian dài và có hao mòn, do đó kế toán thực tế cần xác định giá trị còn lại.

Giá trị còn lại = Nguyên giá - Số khấu hao luỹ kế

Bạn đọc có thể tham khảo bài viết có liên quan

>>> Tìm hiểu về kế toán bất động sản đầu tư

Kế toán Đức Minh chúc bạn đọc thành công!

Huyen Babi

Thông tin các khóa học tại Kế toán Đức Minh mời các bạn tham khảo:

>>>

kế toán tổng hợp hà nội

>>>

lớp kế toán ngắn hạn

>>>

kế toán misa

 

 

 

 

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN