Tin mới

Cách kiểm tra số liệu TK 131 và TK 331 trên Báo cáo tài chính.
Tài khoản 131 và tài khoản 331 là hai tài khoản phản ánh công nợ phải thu và phải trả trong doanh nghiệp. Vậy cách...
Phù phép với thanh quét định dạng trong Word 2003-2013
Thanh quét định dạng được ví giống chiếc chổi lau sàn, khi chúng ta phải chỉnh sửa rất nhiều nội dung và mất khá nhiều...
CÁCH HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG NÔNG NGHIỆP
Kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong nông nghiệp cụ thể ra sao? Bài viết sau đây, kế...
Kế toán phân tích thông tin thích hợp và không thích hợp cho việc ra quyết định ngắn hạn
Đối với các cấp quản trị, việc phân tích thông tin thích hợp và không thích hợp là cơ sở để đưa ra các quyết định ngắn...
Những điều cần biết khi thực hiện huỷ hoá đơn 2017
Nhiều người dễ nhầm tưởng giữa huỷ hoá đơn và xoá hoá đơn. Vậy như thế nào là huỷ hoá đơn và những vấn đề liên quan đến...

Hình ảnh

Được tài trợ

Khuyến mãi lớn của MISA
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Kế toán thương mại và dịch vụ trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ

18/12/2016 03:09

Hôm nay Kế toán Đức Minh giới thiệu tới bạn đọc bài viết tổng quan về lĩnh vực kế toán thương mại và dịch vụ trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ với tiêu đề chính là “Bài giảng” để bạn đọc cùng tham khảo nhé!!!

Kế toán thương mại và dịch vụ trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ

 

>>> Khóa học kế toán thương mại

 

I. Đặc điểm kế toán thương mại dịch vụ - kinh doanh thương mại

1. Các khái niệm

   - Hoạt động kinh doanh thương mại là hoạt động lưu thông phân phối hàng hóa trên thị trường buôn bán của từng quốc gia riêng biệt hoặc giữa các quốc gia với nhau.

   - Kinh doanh dịch vụ là ngành kinh doanh sản phẩm vô hình, chất lượng khó đánh giá vì chịu nhiều yếu tố tác động từ người bán, người mua và thời điểm chuyển giao dịch vụ đó

2. Đối tượng của kế toán thương mại và dịch vụ

    Đối tượng của kế toán thương mại dịch vụ là các mặt hàng hóa phân theo từng ngành như nông lâm, thủy, hải, sản, hàng công nghệ phẩm tiêu dùng, vật tư thiết bị, thực phẩm chế biến, lương thực

    Hoạt động dịch vụ rất đa dạng tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau như dịch vụ thương mại, dịch vụ trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, du lịch, tư vấn, đầu tư, bảo hiểm, vận tải,…

kế toán thương mại dịch vụ

3. Đặc điểm của kế toán thương mại dịch vụ

 • Đặc điểm về lưu chuyển hàng hóa 
 • Lưu chuyển hàng hóa bao gồm ba khâu: mua vào, dự trữ và bán đi
 • Qúa trình sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm dịch vụ thường diễn ra đồng thời ngay cùng 1 địa điểm nên cung – cầu dịch vụ không thể tách rời nhau mà phải được tiến hành đồng thời
 • Đặc điểm về việc tính giá

  Hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại được xác định theo giá mua thực tế ở từng khâu kinh doanh:

 • Trong khâu mua: Gía mua thực tế bao gồm giá thanh toán với người bán (+) Chi phí thu mua (+) Các khoản thuế không được hoàn lại (-) Các khoản giảm giá, hàng mua trả lại, chiết khấu thương mại được hưởng (nếu có)
 • Trong khâu dự trữ (thời điểm nhập kho): Trị giá vốn hàng hóa nhập kho bao gồm giá thanh toán với người bán (+) Chi phí chi mua (+) Các khoản thuế không được hoàn lại  (-) Các khoản giảm giá, hàng mua trả lại, chiết khấu thương mại (nếu có)
 • Trong khâu bán: 
 • Trị giá vốn của hàng hóa tiêu thụ áp dụng một trong 4 phương pháp xuất kho: FIFO, LIFO, BQGQ, Thực tế đích danh
 • Trị giá vốn của dịch vụ cung cấp cũng chính là giá thành của sản phẩm dịch vụ

II. Tổ chức công việc kế toán trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ

Nội dung tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp được tổ chức như sau:

        + Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán

        +  Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán

        +  Tổ chức vận dụng hình thức kế toán và sổ kế toán

        + Tổ chức vận dụng chế độ báo cáo kế toán

1. Những quy định về chứng từ kế toán trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ

   Chứng từ kế toán ban hành theo chế độ kế toán doanh nghiệp QĐ 15/2006/QĐ – BTC ngày 20/03/2006 hay QĐ 48/2006/QĐ – BTC ngày 14/09/2006, gồm 5 chỉ tiêu:

       + Chỉ tiêu lao động tiền lương

       + Chỉ tiêu hàng tồn kho

       + Chỉ tiêu bán hàng

       + Chỉ tiêu tiền tệ

       + Chỉ tiêu TSCĐ

 • Chứng từ kế toán ban hành theo các văn bản pháp luật khác như:

       + Văn bản hướng dẫn luật thuế GTGT có mẫu quy định về HĐ GTGT, hóa đơn bán hàng thông thường,…

       + Văn bản hướng dẫn luật lao động có các mẫu như chứng nhận nghỉ ốm thưởng BHXH, danh sách người nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau,…

bài giảng kế toán thương mại dịch vụ

2. Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán cho doanh nghiệp thương mại dịch vụ

a. Vận dụng hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán

   Đơn vị chứng từ kế toán bắt buộc: đơn vị không được tự ý điều chỉnh mẫu biểu (VD: phiếu thu, phiếu chi, hóa đơn GTGT,…)

   Chứng từ kế toán hướng dẫn: đơn vị có thể thêm, bớt theo đặc thù quản lý của mình nhưng phải đảm bảo các nội dung chủ yếu của chứng từ quy định (VD: giấy đề nghị tạm ứng, phiếu xuất vật tư theo hạn mức,…)

b. Lập chứng từ kế toán

   Chứng từ kế toán chỉ lập 1 lần cho 1 nghiệp vị kinh tế phát sinh

   Nội dung chứng từ kế toán phải đầy đủ các chỉ tiêu, rõ ràng, trung thực

   Chứng từ kế toán phải được lập số liên theo quy định cho mỗi chứng từ

   Các chứng từ kế toán được lập bằng máy vi tính phải đảm bảo nội dung quy định cho chứng từng kế toán

c. Ký chứng từ kế toán

    Mọi chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký điện tử theo quy định trên chứng từ mới có giá trị thực hiện

    Chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật

    Chữ ký của người đứng đầu doanh nghiệp, của kế toán trưởng và dấu đóng trên chứng từ phải phù hợp với mẫu dấu và chữ ký còn giá trị đã đăng ký tại ngân hàng

d. Trình tự luân chuyển và kiểm tra chứng từ kế toán

   Lập, tiếp nhận, xử lý chứng từ kế toán

   Kế toán viên, kế toán trưởng kiểm tra và ký chứng từ kế toán hoặc trình giám đốc DN ký duyệt

   Phân loại, sắp xếp chứng kế toán, định khoản và ghi sổ kế toán

Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán

3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán

 • Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam

  Có 2 HTTK kế toán:

 • Dành cho DN có quy mô lớn: áp dụng hệ thống tài khoản ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ – BTC, ngày 20/03/2006 của BTC
 • Dành cho DN có quy mô vừa và nhỏ: áp dụng hệ thống tài khoản ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ – BTC, ngày 14/09/2006 của BTC 
 • Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán

 Khi xây dựng HTTK kế toán cho đơn vị, kế toán cần phải:

 • Dựa vào quy mô về vốn và nguồn lao động trong DN để lựa chọn HTTK cho phù hợp
 • Từ HTTK DN sẽ áp dụng, kế toán tiến hành lựa chọn tài khoản nào sẽ được DN sử dụng
 • Từ số lượng tài khoản sử dụng đã lựa chọn, kế toán tiến hành thiết kế chi tiết HTTK cho đơn vị

4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán và hình thức kế toán

  Theo hướng dẫn của sổ kế toán hiện hành thì doanh nghiệp có theerv tổ chức hệ thống sổ kế toán theo 1 trong 5 hình thức kế toán như sau

 • Hình thức kế toán Nhật ký chung:

   Sơ đồ 01: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán nhật ký chung

trinh-tu-ghi-so-nkc.pngnhật ký chung

 

   Sơ đồ 02: TRình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký - Sổ cái

nhật ký sổ cái

 

   Sơ đồ 03: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ

chứng từ ghi sổ

 

Sơ đồ 04: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ

nhật ký chứng từ

 

Sơ đồ 05: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính

kế toán trên máy vi tính 

5. Tổ chức thực hiện chế độ Báo cáo tài chính

bài giảng kế toán dịch vụ

a. Các hệ thống báo cáo đối với kế toán tài chính doanh nghiệp

BCTC gồm có 4 mẫu:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Bảng thuyết minh BCTC

b. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán và hình thức kế toán

Sơ đồ 06: danh mục sổ kế toán

                            danh mục sổ kế toán                                                                                               

 • Hệ thống BCTC cuối năm: áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp
 • Công ty mẹ và tập đoàn lập thêm BCTC hợp nhất
 • Hệ thống BCTC giữa niên độ áp dụng đối với :

                      +DN nhà nước

                      + DN niêm yết trên thị trường chứng khoán

                      + Và các DN khác khi tự nguyện lập giữa niên độ (BCTC quý)

 

>>> Khóa học kế toán thương mại

 

Tham khảo thêm:
>>> kế toán tổng hợp tại hà nội
>>> học khóa kế toán ngắn hạn ở đâu
>>> học phần mềm misa ở đâu hà Nội
>>> tuyển thực tập sinh kế toán
>>> lớp học kế toán tại Hoàng Mai
>>> trung tâm kế toán ở hà đông
>>> đào tạo kế toán ở đống đa
>>> trung tâm kế toán ở cầu giấy
>>> kế toán doanh nghiệp thương mại
>>> trung tâm đào tạo kế toán thực tế
 • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN