Tin mới

Mức lương của kế toán cao hay thấp?Nó phụ thuộc vào yếu tố nào?
Kế toán luôn là một ngành hot và không bao giờ sợ bị thiếu việc làm bởi bất cứ một doanh nghiệp, công ty nào cũng cần...
Khác biệt giữa giấy uỷ quyền và hợp đồng uỷ quyền - Kế toán Đức Minh
Bộ luật Dân sự năm 2005 cũng như Luật Công chứng năm 2006 không quy định về hình thức Giấy ủy quyền. Tuy nhiên trên...
Kê khai thuế qua mạng mang lại những lợi ích gì? – Kế toán Đức Minh
Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin cũng như kết hợp với sự quản lý của Nhà nước và Chi cục thuế thì việc kê...
Những lỗi kế toán trên giấy và cách khắc phục -Kế toán Đức Minh
Trong công tác kế toán, sai sót là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, khi xảy ra sai sót các bạn đừng vội lo lắng mà phải...
Kế toán hạch toán sai tài khoản và chế độ kế toán DN thì sẽ ra sao???- Kế toán Đức Minh.
Điều gì xảy ra khi kế toán hạch toán sai tài khoản và áp dụng sai chế độ kế toán cho Doanh nghiệp? DN có bị xử phạt hay...

Hình ảnh

Được tài trợ

Khuyến mãi lớn của MISA
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Hạch toán tiền gửi ngân hàng

08/08/2014 04:24

Hạch toán tiền gửi ngân hàng và các nghiệp vụ thường gặp

Hạch toán tiền gửi ngân hàng
 

 1. Một số quy định về hạch toán tiền gửi ngân hàng

 

- Khi nhận được chứng từ của ngân hàng gửi đến, kế toán phải kiểm tra, đối chiếu với chứng từ gốc kèm theo. Trường hợp có sự chênh lệch giữa số liệu trên sổ kế toán của đơn vị, số liệu ở chứng từ gốc với số liệu trên chứng từ của ngân hàng thì đơn vị phải thông báo ngay cho ngân hàng để cùng đối chiếu, xác minh và xử lý kịp thời.

 

- Nếu đến cuối tháng vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân chênh lệch thì kế toán ghi sổ theo số liệu trong giấy báo hay bản sao kê của ngân hàng. Số chênh lệch được ghi vào bên nợ TK 138 (1388) (Nếu số liệu của ngân hàng nhỏ hơn số liệu của kế toán), hoặc được ghi vào bên có TK 338 (3388) (nếu số liệu của ngân hàng lớn hơn số liệu của kế toán). Sang tháng sau phải tiếp tục kiểm tra, đối chiếu tìm nguyên nhân chênh lệch để điều chỉnh lại số liệu đã ghi sổ.

 

- Ở những đơn vị có các tổ chức bộ phận phụ thuộc không tổ chức kế toán riêng có thể mở tài khoản chuyên thu, chuyên chi hoặc mở tài khoản thanh toán phù hợp để thuận tiện cho công tác giao dịch, thanh toán.

 

- Phải tổ chức theo dõi chi tiết số tiền gửi theo từng loại tiền gửi, nơi gửi để tiện cho việc kiểm tra đối chiếu.

 
 

2. Chứng từ và sổ kế toán sử dụng

 
 

a. Chứng từ sử dụng

 
 

- Giấy báo Nợ, giấy báo Có, các bảng sao kê ngân hàng

 
 

b. Sổ kế toán sử dụng

 
 

- Sổ theo dõi tiền gửi ngân hàng, sổ cái TK 112

 
 

3. Tài khoản sử dụng

 
 

Nội dung: Tài khoản này phản ánh số hiện có và tình hình biến động của các khoản tiền gửi của doanh nghiệp vào ngân hàng, kho bạc và các công ty tài chính

 
 

TK 112 – Tiền gửi ngân hàng

 
 

DĐK: Phản ánh số tiền hiện còn gửi ở ngân hàng đầu kỳ

 
 

Phát sinh bên nợ: Các khoản tiền Việt nam, ngoại tệ, vàng bạc, kim quý, đá quý gửi vào ngân hàng trong kỳ

 
 

-Chênh lệch tăng tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ (đối với tiền mặt ngoại tệ)

 
 

DCK: Phản ánh số tiền Việt nam, ngoại tệ, vàng bạc, kim quý, đá quý hiện còn gửi ở ngân hàng cuối kỳ

 
 

Phát sinh bên có:

 
 

- Các khoản tiền Việt nam, ngoại tệ, vàng bạc, kim quý, đá quý rút ra từ ngân hàng trong kỳ

 
 

-Chênh lệch giảm tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ (đối với tiền mặt ngoại tệ)

 
 

TK 112 có 3 tài khoản cấp 2:

 

TK1121- Tiền Việt Nam

 

TK1122- Ngoại tệ

 

TK1123- Vàng bạc, kim khí quý, đá quý

 
 

4. Các nghiệp vụ chủ yếu

 
 

- Thu tiền bán hàng bằng tiền gửi ngân hàng

 
 

- Thu từ hoạt động tài chính, hoạt động khác bằng tiền gửi ngân hàng

 
 

- Nộp tiền mặt vào ngân hàng

 
 

- Thu hồi các khoản nợ bằng tiền gửi ngân hàng

 
 

- Nhận vốn, kinh phí được cấp bằng tiền gửi ngân hàng

 
 

- Nhận ký quỹ, ký cược của đơn vị khác bằng tiền gửi ngân hàng

 
 

- Thu hồi các khoản vốn đầu tư ngắn hạn, các khoản ký quỹ, ký cược, hoặc thu hồi các khoản cho vay bằng tiền gửi ngân hàng

 
 

8. Chi mua nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, tài sản cố định bằng tiền gửi ngân hàng

 
 

9. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

 
 

10. Chi trả nợ bằng tiền gửi ngân hàng

 
 

11. Chi hoạt động tài chính, hoạt động khác bằng tiền gửi ngân hàng

 
 

12. Dùng tiền gửi ngân hàng mua chứng khoán

 
 

13. Dùng tiền gửi ngân hàng hoặc vàng bạc, kim khí quý, đá quý mang đi thế chấp, ký cược, ký quỹ

 
Nguồn Tổng hợp


  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN