Tin mới

Quy trình công việc kế toán giá thành may gia công - Kế toán Đức Minh
Công việc của kế toán giá thành may gia công trải qua rất nhiều công đoạn, quy trình để ra được bước tính giá thành của...
Hướng dẫn các bước tính giá thành trong công ty vận tải -  Kế toán Đức Minh
Tính giá thành trong công ty vận tải là một nghiệp vụ tương đối khó bởi trên thực tế có rất nhiều công ty tính giá...
Năm 2018 với chế độ thai sản khi bầu bí và có biến chứng sản khoa cụ thể như thế nào?
Chế độ thai sản 2018 thay đổi theo chiều hướng tích cực và đảm bảo quyền lợi cho người lao động nữ hơn rất nhiều. Bạn...
Sự khác nhau giữa HỦY HÓA ĐƠN và XÓA BỎ HÓA ĐƠN - Kế toán Đức Minh
Có rất nhiều khái niệm nghe qua qua thì tưởng chừng như giống nhau nhưng phân tích ra mới thấy chúng chả giống nhau tẹo...
Chế độ thai sản mới nhất từ tháng 3.2018 bạn cần biết
Khi mẹ sinh con từ 01/03/2018 được hưởng những chế độ thai sản mới như thế nào? Có những quy định mới thay đổi ra sao,...

Hình ảnh

Được tài trợ

tuyendung 112doc nanoweb
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Trình tự luân chuyển chứng từ và một số lưu ý (phần 1)

14/05/2016 04:10

Chứng từ kế toán được thu thập và luân chuyển qua các bộ phận trong doanh nghiệp theo một quy trình chung

 Trình tự luân chuyển chứng từ và một số lưu ý (phần 1)
trình tự và thời gian luân chuyển chứng từ kế toán do kế toán trưởng doanh nghiệp quy định. đông đảo chứng từ gốc do công ty lập ra hoặc chuyển trong khoảng bên ngoài vào đều phải tụ hội vào phòng ban kế toán doanh nghiệp. phòng ban làm cho kế toán phải rà soát kỹ những chứng từ chậm tiến độ và chỉ sau lúc rà soát và xác minh thấy đúng thì mới sử dụng chứng trong khoảng Đó để ghi sổ kế toán. Sau ngừng thi côngĐây sẽ được lưu trữ, bảo quản và sau khi hết thời hạn lưu trữ theo quy định đối với từng dòng chứng trong khoảng, nó sẽ được huỷ.
 

1. lớp luân chuyển chứng trong khoảng kế toán bao gồm các bước sau:

-Lập, tiếp nhận, xử lý chứng trong khoảng kế toán;
-Kế toán viên, kế toán trưởng kiểm tra và ký chứng trong khoảng kế toán hoặc trình Giám đốc công ty ký phê chuẩn
-Phân cái, xếp đặt chứng trong khoảng kế toán, định khoản và ghi sổ kế toán
-Lưu trữ, bảo quản chứng trong khoảng kế toán.

Trong bước lập, tiếp thu chứng từ kế toán cần lưu ý các điểm sau:

Thứ nhất, mọi nghiệp vụ kinh tế, nguồn vốn nảy sinh liên quan đến hoạt động của tổ chức đều phải lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ lập 1 lần cho một nghiệp vụ kinh tế, nguồn vốn nảy sinh. Nội dung chứng trong khoảng kế toán phải đa số các mục tiêu, phải rõ ràng, chân thực có nội dung nghiệp vụ kinh tế, nguồn vốn nảy sinh. Chữ viết trên chứng từ phải rõ ràng, không tẩy xoá, không viết tắt. Số tiền viết bằng chữ phải khớp, đúng mang số tiền viết bằng số.

Thứ hai, chứng trong khoảng kế toán phải được lập đủ số liên theo quy định cho mỗi chứng trong khoảng. Đối mang chứng trong khoảng lập rộng rãi liên phải được lập một lần cho phần đông các liên theo cùng một nội dung sử dụng máy tính, máy chữ hoặc viết lồng bằng giấy than. Trường hợp đặc biệt phải lập rộng rãi liên nhưng chẳng thể viết một lần hầu hết những liên chứng trong khoảng thì với thể viết 2 lần nhưng phải đảm bảo hợp nhất nội dung và tính pháp lý của hồ hết những liên chứng trong khoảng.

Thứ ba, các chứng trong khoảng kế toán được lập bằng máy vi tính phải đảm bảo nội dung quy định cho chứng từ kế toán.

Thứ tư, mọi chứng trong khoảng kế toán phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ mới mang trị giá thực hiện. Riêng chứng trong khoảng điện tử phải có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật. rất nhiều các chữ ký trên chứng trong khoảng kế toán đều phải ký bằng bút bi hoặc bút mực, ko được ký bằng mực đỏ, bằng bút chì, chữ ký trên chứng trong khoảng kế toán sử dụng để cung cấp tiền phải ký theo từng liên. Chữ ký trên chứng trong khoảng kế toán của một người phải hợp nhất và phải giống có chữ ký đã đăng ký theo quy định, trường hợp không đăng ký chữ ký thì chữ ký lần sau phải khớp có chữ ký những lần trước Đó.

những công ty chưa có chức danh kế toán trưởng thì phải cử người phụ trách kế toán để thương lượng mang các bạn, nhà băng, chữ ký kế toán trưởng được thay bằng chữ ký của người khiến cho kế toán

của tổ chức Đó. Người đảm đang kế toán phải thực hành đúng nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền quy định cho kế toán trưởng.

Chữ ký của người đứng đầu công ty (Tổng Giám đốc, Giám đốc hoặc người được uỷ quyền), của kế toán trưởng (hoặc người được uỷ quyền) và dấu đóng trên chứng từ phải thích hợp sở hữu mẫu dấu và chữ ký còn trị giá đã đăng ký tại nhà băng. Chữ ký của kế toán viên trên chứng từ phải giống chữ ký đã đăng ký có kế toán trưởng

Kế toán trưởng (hoặc người được uỷ quyền) ko được ký “thừa uỷ quyền” của người đứng đầu tổ chức. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác.

các công ty phải mở sổ đăng ký dòng chữ ký của thủ quỹ, chủ kho, các viên chức kế toán, kế toán trưởng (và người được uỷ quyền), tổng giám đốc (và người được uỷ quyền). Sổ đăng ký mẫu chữ ký phải đánh số trang, đóng dấu giáp lai do Thủ trưởng doanh nghiệp (hoặc người được uỷ quyền) quản lý để luôn tiện kiểm tra khi cần. Mỗi người phải ký ba chữ ký loại trong sổ đăng ký.

những tư nhân mang quyền hoặc được uỷ quyền ký chứng từ, ko được ký chứng từ kế toán lúc chưa ghi hoặc chưa ghi đủ nội dung chứng từ theo bổn phận của người ký.

Việc phân cấp ký trên chứng từ kế toán do giám đốc điều hành (Giám đốc) tổ chức quy định thích hợp có luật pháp, yêu cầu quản lý, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, an toàn tài sản.

 
 
  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN


Được tài trợ

tuyendung 112doc