Tin mới

Cách kiểm tra số liệu TK 131 và TK 331 trên Báo cáo tài chính.
Tài khoản 131 và tài khoản 331 là hai tài khoản phản ánh công nợ phải thu và phải trả trong doanh nghiệp. Vậy cách...
Phù phép với thanh quét định dạng trong Word 2003-2013
Thanh quét định dạng được ví giống chiếc chổi lau sàn, khi chúng ta phải chỉnh sửa rất nhiều nội dung và mất khá nhiều...
CÁCH HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG NÔNG NGHIỆP
Kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong nông nghiệp cụ thể ra sao? Bài viết sau đây, kế...
Kế toán phân tích thông tin thích hợp và không thích hợp cho việc ra quyết định ngắn hạn
Đối với các cấp quản trị, việc phân tích thông tin thích hợp và không thích hợp là cơ sở để đưa ra các quyết định ngắn...
Những điều cần biết khi thực hiện huỷ hoá đơn 2017
Nhiều người dễ nhầm tưởng giữa huỷ hoá đơn và xoá hoá đơn. Vậy như thế nào là huỷ hoá đơn và những vấn đề liên quan đến...

Hình ảnh

Được tài trợ

Khuyến mãi lớn của MISA
Kiến thức kế toán cho người đi làm

Trình tự luân chuyển chứng từ và một số lưu ý (phần 1)

14/05/2016 04:10

Chứng từ kế toán được thu thập và luân chuyển qua các bộ phận trong doanh nghiệp theo một quy trình chung

 Trình tự luân chuyển chứng từ và một số lưu ý (phần 1)
trình tự và thời gian luân chuyển chứng từ kế toán do kế toán trưởng doanh nghiệp quy định. đông đảo chứng từ gốc do công ty lập ra hoặc chuyển trong khoảng bên ngoài vào đều phải tụ hội vào phòng ban kế toán doanh nghiệp. phòng ban làm cho kế toán phải rà soát kỹ những chứng từ chậm tiến độ và chỉ sau lúc rà soát và xác minh thấy đúng thì mới sử dụng chứng trong khoảng Đó để ghi sổ kế toán. Sau ngừng thi côngĐây sẽ được lưu trữ, bảo quản và sau khi hết thời hạn lưu trữ theo quy định đối với từng dòng chứng trong khoảng, nó sẽ được huỷ.
 

1. lớp luân chuyển chứng trong khoảng kế toán bao gồm các bước sau:

-Lập, tiếp nhận, xử lý chứng trong khoảng kế toán;
-Kế toán viên, kế toán trưởng kiểm tra và ký chứng trong khoảng kế toán hoặc trình Giám đốc công ty ký phê chuẩn
-Phân cái, xếp đặt chứng trong khoảng kế toán, định khoản và ghi sổ kế toán
-Lưu trữ, bảo quản chứng trong khoảng kế toán.

Trong bước lập, tiếp thu chứng từ kế toán cần lưu ý các điểm sau:

Thứ nhất, mọi nghiệp vụ kinh tế, nguồn vốn nảy sinh liên quan đến hoạt động của tổ chức đều phải lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ lập 1 lần cho một nghiệp vụ kinh tế, nguồn vốn nảy sinh. Nội dung chứng trong khoảng kế toán phải đa số các mục tiêu, phải rõ ràng, chân thực có nội dung nghiệp vụ kinh tế, nguồn vốn nảy sinh. Chữ viết trên chứng từ phải rõ ràng, không tẩy xoá, không viết tắt. Số tiền viết bằng chữ phải khớp, đúng mang số tiền viết bằng số.

Thứ hai, chứng trong khoảng kế toán phải được lập đủ số liên theo quy định cho mỗi chứng trong khoảng. Đối mang chứng trong khoảng lập rộng rãi liên phải được lập một lần cho phần đông các liên theo cùng một nội dung sử dụng máy tính, máy chữ hoặc viết lồng bằng giấy than. Trường hợp đặc biệt phải lập rộng rãi liên nhưng chẳng thể viết một lần hầu hết những liên chứng trong khoảng thì với thể viết 2 lần nhưng phải đảm bảo hợp nhất nội dung và tính pháp lý của hồ hết những liên chứng trong khoảng.

Thứ ba, các chứng trong khoảng kế toán được lập bằng máy vi tính phải đảm bảo nội dung quy định cho chứng từ kế toán.

Thứ tư, mọi chứng trong khoảng kế toán phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ mới mang trị giá thực hiện. Riêng chứng trong khoảng điện tử phải có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật. rất nhiều các chữ ký trên chứng trong khoảng kế toán đều phải ký bằng bút bi hoặc bút mực, ko được ký bằng mực đỏ, bằng bút chì, chữ ký trên chứng trong khoảng kế toán sử dụng để cung cấp tiền phải ký theo từng liên. Chữ ký trên chứng trong khoảng kế toán của một người phải hợp nhất và phải giống có chữ ký đã đăng ký theo quy định, trường hợp không đăng ký chữ ký thì chữ ký lần sau phải khớp có chữ ký những lần trước Đó.

những công ty chưa có chức danh kế toán trưởng thì phải cử người phụ trách kế toán để thương lượng mang các bạn, nhà băng, chữ ký kế toán trưởng được thay bằng chữ ký của người khiến cho kế toán

của tổ chức Đó. Người đảm đang kế toán phải thực hành đúng nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền quy định cho kế toán trưởng.

Chữ ký của người đứng đầu công ty (Tổng Giám đốc, Giám đốc hoặc người được uỷ quyền), của kế toán trưởng (hoặc người được uỷ quyền) và dấu đóng trên chứng từ phải thích hợp sở hữu mẫu dấu và chữ ký còn trị giá đã đăng ký tại nhà băng. Chữ ký của kế toán viên trên chứng từ phải giống chữ ký đã đăng ký có kế toán trưởng

Kế toán trưởng (hoặc người được uỷ quyền) ko được ký “thừa uỷ quyền” của người đứng đầu tổ chức. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác.

các công ty phải mở sổ đăng ký dòng chữ ký của thủ quỹ, chủ kho, các viên chức kế toán, kế toán trưởng (và người được uỷ quyền), tổng giám đốc (và người được uỷ quyền). Sổ đăng ký mẫu chữ ký phải đánh số trang, đóng dấu giáp lai do Thủ trưởng doanh nghiệp (hoặc người được uỷ quyền) quản lý để luôn tiện kiểm tra khi cần. Mỗi người phải ký ba chữ ký loại trong sổ đăng ký.

những tư nhân mang quyền hoặc được uỷ quyền ký chứng từ, ko được ký chứng từ kế toán lúc chưa ghi hoặc chưa ghi đủ nội dung chứng từ theo bổn phận của người ký.

Việc phân cấp ký trên chứng từ kế toán do giám đốc điều hành (Giám đốc) tổ chức quy định thích hợp có luật pháp, yêu cầu quản lý, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, an toàn tài sản.

 
 
  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN