Tin mới

Kinh nghiệm điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế của những năm có sai sót cực kỳ hữu ích cho kế toán
Căn cứ theo Điều 10, Khoản 5, Điểm a Thông tư 156/2013/TT-BTC, sau khi hết hạn nộp hồ sơ thuế theo quy định, nếu người...
Hạch toán lương trong công ty xây dựng theo Thông tư 200- Kế toán Đức Minh.
Cách hạch toán lương trong công ty xây dựng theo Thông tư 200 có gì khác biệt so với các công ty khác? Hạch toán cụ thể...
Thế nào là thuế nhà thầu ? 4 lưu ý mà kế toán cần khi tính thuế nhà thầu
Thế nào là thuế nhà thầu ? Khi doanh nghiệp hợp tác với công ty nước ngoài thì tính thuế nhà thầu cần lưu ý những gì?...
Hướng dẫn kê khai thuế hóa đơn thương mại xuất khẩu – Kế toán Đức Minh.
DN xuất khẩu ra nước ngoài dùng hóa đơn thương mại không dùng hóa đơn xuất khẩu? Trong bảng kê phụ lục hàng hóa dịch vụ...
Những điểm mới về thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN trong tháng 5/2018
Ngày 16/03/2018, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 25/2018/TT-BTC sửa đổi một số quy định về thuế GTGT, thuế TNDN, thuế...

Hình ảnh

Được tài trợ

tuyendung 112doc nanoweb
Kiến thức

Tìm hiểu khách hàng và đánh giá rủi ro khi lập kế hoạch kiểm toán

11/01/2017 11:07

Trước khi chấp nhận một khách hàng để đi đến kí kết hợp đồng kiểm toán,  kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải thu thập những thông tin sơ bộ về lĩnh vực hoạt động, loại hình doanh nghiệp, hình thức chủ sở hữu, công nghệ sản xuất, tổ chức bộ máy quản lý và thực tiễn hoạt động của đơn vị, qua đó đánh giá khả năng có thể thu thập được những thông tin (hiểu biết) cần biết về tình hình kinh doanh của đơn vị được kiểm toán để thực hiện công việc kiểm toán.  Để biết rõ cụ thể  kiểm toán viên cần phải biết những gì, mời bạn tham khảo qua bài viết sau của Kế toán Đức Minh

Tìm hiểu khách hàng và đánh giá rủi ro khi lập kế hoạch kiểm toán

 

- Để sử dụng hiệu quả các hiểu biết về tình hình kinh doanh,  kiểm toán viên phải đánh giá, xem xét mức độ ảnh hưởng tổng thể từ những hiểu biết của mình đến  báo cáo tài chính của đơn vị, cũng như sự phù hợp của các cơ sở dẫn liệu trong  báo cáo tài chính so với những hieur biết của  kiểm toán viên về tình hình kinh doanh.

- Nội dung cụ thể tối thiểu mà  kiểm toán viên phải hiểu biết về tình hình kinh doanh của đơn vị được kiểm toán bao gồm:

1. Hiểu biết chung về tình hình kinh tế

 

Hiểu biết chung về tình hình kinh tế

Hiểu biết chung về tình hình kinh tế

- Thực trạng nền kinh tế đang bị suy thoái, tăng trưởng hay bị ảnh hưởng của khu vực, thế giới và xu hướng thời đại,..

- Các tỷ lệ lãi suất tăng giảm và khả năng tài chính của nền kinh tế có tốt hay không?

- Mức độ lạm phát và gí trị đơn vị tiền tệ ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động công ty

- Các chính sách của chính phủ có ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị như:

+ Chính sách tiền tệ ngân hàng như: mức lãi suất, tỷ giá hối đoái, hạn mức tín dụng,..

>>> Đầu tư hiệu quả khi lãi suất giảm

+ Chính sách tài chính

+ Chính sách thuế như: Thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp,..

+ Các chính sách khuyến khích đầu tư như các chương trình trợ giúp của chính phủ,.. có ảnh hưởng gì đến hoạt động  và tình hình tài chính của doanh nghiệp.

- Biến động thị trường chứng khoán và các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh của đơn vị được kiểm toán,

- Kiểm soát ngoại hối và tỷ giá ngoại tệ. Các chính sách này có ảnh hưởng gì đến hoạt động của đơn vị.

>>> Chênh lệch tỷ giá hối đoái là gì – Khái niệm, các trường hợp, chuẩn mực kế toán

>>> Ngoại tệ, giao dịch ngoại tệ là gì? Ngoại hối là gì?

>>> Hướng dẫn về chênh lệch tỷ giá hối đoái do dánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ

2. Môi trường và lĩnh vực hoạt động của đơn vị được kiểm toán

 

 Môi trường và lĩnh vực hoạt động của đơn vị được kiểm toán

 Môi trường và lĩnh vực hoạt động của đơn vị được kiểm toán

- Các yêu cầu về môi trường và các vấn đề liên quan của đến môi trường kinh doanh và hoạt động của đơn vị, kể cả môi trường của ngành nghề và môi trường địa phương

- Thị trường và cạnh tranh, kể cả thị trường địa phương trong nước, khu vực và thế giới

- Đặc điểm hoạt động kinh doanh của đơn vị được kiểm toán có liên tục hay mang tính thời vụ

- Các thay đổi trong công nghệ sản xuất, kinh doanh của đơn vị, ngành nghề và thế giới

- Rủi ro kinh doanh như áp dụng như công nghệ cao, thị hiếu của thị trường luôn thay đổi, sự cạnh tranh gay gắt, khốc liệt, nếu đơn vị không có đủ trình dộ, sự nhạy bén và tài chính thì khó đứng vững,..

>>> Những rủi ro tiềm ẩn trong các giao dịch xuất nhập khẩu và cách đề phòng

- Sự thu hẹp hay mở rộng quy mô kinh doanh của đơn vị

- Các điều kiện bất lợi có ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị như quan hệ cung cầu thay đổi tăng hay giảm, ảnh hưởng của chiến tranh, lạm phát và gái cả,.

- Các tỷ suất quan trọng và các số liệu thống kê về hoạt động kinh doanh hàng năm

- Chuẩn mực, chế độ kế toán và các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp

- Các quy định pháp luật và các chính sách, chế độ cụ thể liên quan

- Thị trường giá cả và các nguồn cung cấp về hàng hóa, dịch vụ, lao động,..

>>> Diễn biến tỷ giá hối đoái trên thị trường Việt Nam những năm vừa qua

>>> Điểm mới thông tư số 133 chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

>>> Phân Biệt Giữa Quy Định 15 và 48 Về Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp

3. Nhân tố nội tại của đơn vị được kiểm toán

 

Nhân tố nội tại của đơn vị được kiểm toán

Nhân tố nội tại của đơn vị được kiểm toán

* Các đặc điểm quan trọng về sở hữu và quản lý

- Hội đồng quản trị

+ Số lượng ủy viên và thành phần hội đồng tin cậy hay không

+ Uy tín và kinh nghiệm của từng cá nhân

+ Tính độc lập đối với giám đốc và kiểm soát hoạt động của giám đốc như thế nào?

+ Các cuộc họp định kỳ có được tiến hành thường xuyên và tin cậy hay không?

+ Sự tồn tại và phạm vi hoạt động của Ban kiểm soát có khách quan và đáng tin cậy hay không?

+ Sự tồn tại và tác động của quy chế hoạt động của đơn vị như thế nào? Có hiệu lực và có liên tục hay không?

+ Những thay đổi về các cố vấn chuyên môn trong đơn vị (nếu có)

- Giám đốc, chủ doanh nghiệp và bộ máy điều hành có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp như:

+ Tính ổn định của bộ phận điều hành như: giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng,..

+ Kinh nghiệm và uy tín của lãnh đạo đơn vị

+ Thu nhập của các cán bộ lãnh đạo trong đơn vị cao hay thấp, có những thu nhập cao bất thường và hiện tượng giàu nhanh không?

>>> Công ty có phải trả lương cho Giám đốc không?

>>> Mẫu quyết định bổ nhiệm Giám Đốc công ty TNHH

+ Các cán bộ tài chính chủ chốt và vị trí của họ trong đơn vị có hợp lý và ổn định hay không?

+ Kế toán trưởng và nhân viên kế toán có năng lực, trung thực và ổn định hay không?

+ Các chế độ khuyến khích vật chất, khen thưởng, kỷ luật được áp dụng trong các đơn vị

+ Sử dụng các ước tính kế toán và dự toán trong đơn vị như thế nào?

+ Phân cấp quyền hạn và trách nhiệm trong bộ máy điều hành?

+ Áp lực đối với giám đốc (hoặc người đứng đầu)

+ Các hệ thống thông tin quản lý trong đơn vị?

- Loại hình và đặc điểm sở hữu của doanh nghiệp như doanh nghiệp Nhà nước, tập thể, tư nhân, cổ phần, trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,..

- Lĩnh vực, phạm vi và đối tượng được phép kinh doanh

- Thời hạn được phép hoạt động có ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục, các quan hệ khác và khả năng thanh toán của đơn vị

- Các chủ sở hữu vốn và các bên có liên quan ở trong nước hay ngoài nước

- Cơ cấu vốn hiện tại, những thay đổi gần đây hay dự kiến trong tương lai có ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị

- Sơ đồ tổ chức bộ máy sản xuất, kinh doanh có phù hợp và hiệu quả hay không?

- Phạm vi hoạt động của đơn vị có bị chi phối bởi khả năng cạnh tranh của các đối thủ  và định hứng mở rộng hay thu hẹp quy mô của đơn vị

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh chính và các chi nhánh, đại lý, địa bàn hoạt động tập trung, phân tán và những định hướng của đơn vị,..

- Các mục tiêu quản lý và kế hoạch chiến lược của đơn vị để thu hẹp hay mở rộng hoạt động kinh doanh, đã lên kế hoạch hay chưa, tình hình thực hiện đây như thế nào?

- Các nguồn tài chính có ổn định vững chắc và biện pháp tài chính của đơn vị có phù hợp, hiệu quả và có tính khả thi hay không?

- Chức năng, chất lượng và uy tín hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ (nếu có) như thế nào?

- Quan niệm và thái độ của giám đốc đối với hệ thống kiểm soát  nội bộ có đúng đắn và có thực sự ủng hộ hay không?

- Công ty kiểm toán và  kiểm toán viên các năm trước đã kiểm toán cho đơn vị có thực sự uy tín, chất lượng và có thường  xuyên hay không?

>>> Kế toán phải thu và phải trả nội bộ

>>> Phân biệt các loại quan hệ nội bộ trong doanh nghiệp

>>> Kế toán nội bộ là gì và Công việc cần phải làm của kế toán nội bộ

* Tình hình kinh doanh của đơn vị

*  Khả năng tài chính, các nhân tố liên quan đến tình hình tài chính và khả năng sinh lợi của đơn vị được kiểm toán

* Môi trường lập báo cáo tài chính

- Các tác dộng khách quan và môi trường có ảnh hưởng đến giám đốc (Người đứng đầu) đơn vị trong việc lập  báo cáo tài chính

* Yếu tố pháp luật

- Ngọc Anh -

>>>  kiểm toán báo cáo tài chính

>>> Những nguyên tắc cơ bản của kiểm toán báo cáo tài chính

>>>  Kiểm toán báo cáo tài chính là gì? Mục tiêu của kiểm toán báo cáo tài chính

>>> Đôi điều về các ước tính kế toán trong báo cáo tài chính

 

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN


Được tài trợ

tuyendung 112doc