Tin mới

Hướng dẫn nộp phí môn bài năm 2017 qua mạng – Kế toán Đức Minh
Giống như nhiều loại thuế khác, thay vì phải đến trực tiếp cơ quan thuế để nộp tiền thì phí môn bài 2017 cũng được ứng...
Dịch vụ vận tải quốc tế và dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải được hưởng thuế suất thuế GTGT 0% khi nào?- Kế toán Đức Minh
Là những ngành đặc thù riêng như dịch vụ vận tải quốc tế hay cung cấp dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải thì mức...
Doanh nghiệp có được được nộp lại báo cáo tài chính khi phát hiện sai sót không?
Trong quá trình làm và nộp Báo cáo tài chính không tránh khỏi việc làm sai. Và câu hỏi đặt ra ở đây là “Doanh nghiệp có...
Những trường hợp không được áp dụng thuế suất 0% mà kế toán hay nhầm lẫn và mắc phải- Kế toán Đức Minh.
Có những trường hợp không được áp dụng mức thuế suất 0% nhưng nhiều kế toán thường hay mắc phải trong quá trình làm...
Giải cứu ác mộng “Thu hồi công nợ" cho dân kế toán bằng những bí quyết sau
Thu hồi công nợ - một công việc tưởng chừng nghe là thấy dễ mà nó lại là ác mộng của rất nhiều kế toán công nợ. Không...

Hình ảnh

Được tài trợ

Khuyến mãi lớn của MISA
Tài chính - Kinh doanh

Luật Phá Sản Tổ Chức Tín Dụng Tiến Tới Sự Rõ Ràng Hơn

07/08/2014 05:53

Theo Nghị định, những TCTD được coi là lâm vào tình trạng phá sản phải là những TCTD không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản không áp dụng hoặc chấm dứt áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán hoặc chấm dứt áp dụng kiểm soát đặc biệt (tức TCTD chịu sự kiểm soát trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do có nguy cơ mất khả năng thanh toán, tri trả).

Luật Phá Sản Tổ Chức Tín Dụng Tiến Tới Sự Rõ Ràng Hơn

 Theo Nghị định, những TCTD được coi là lâm vào tình trạng phá sản phải là những TCTD không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản không áp dụng hoặc chấm dứt áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán hoặc chấm dứt áp dụng kiểm soát đặc biệt (tức TCTD chịu sự kiểm soát trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do có nguy cơ mất khả năng thanh toán, tri trả).

Theo dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi) vừa được chỉnh lý, thủ tục phá sản các TCTD đã được làm rõ hơn.

Ở báo cáo giải trình vừa được gửi kèm dự thảo luật mới nhất để xin ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, nhiều nội dung đã được chỉnh lý, làm rõ. Như, tiêu chí xác định TCTD mất khả năng thanh toán, thẩm quyền giải quyết phá sản của tòa án; các biện pháp bảo toàn tài sản, phục hồi hoạt động kinh doanh của TCTD mất khả năng thanh toán; tuyên bố TCTD bị phá sản; thủ tục phá sản của TCTD, thủ tục phá sản có yếu tố nước ngoài…

Những người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản gồm: Chủ nợ không có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần của TCTD; Người lao động làm việc trong TCTD; Chủ sở hữu của TCTD Nhà nước, cổ đông của TCTD cổ phần. Liên quan đến quyền nộp đơn của chủ nợ, dự thảo chỉ còn một phương án, Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi TCTD không thực hiện nghĩa vụ thanh toán được khoản nợ đến hạn trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày chủ nợ có yêu cầu. Thay vì có thêm phương án quy định cụ thể “khoản nợ đến hạn từ 200 triệu đồng” như đã trình Quốc hội. Với quy định bổ sung thì các chủ nợ có quyền thành lập ủy ban chủ nợ để thay mặt cho các chủ nợ tham gia thủ tục phá sản, theo dự thảo luật.

Dự thảo luật cũng đã bổ sung quy định người tham gia thủ tục phá sản có quyền đề nghị kiểm toán TCTD mất khả năng thanh toán. Trong quá trình xem xét mở thủ tục phá sản, thẩm phán có quyền xem xét, quyết định việc thực hiện kiểm toán TCTD mất khả năng thanh toán.

Theo đó, tòa án chỉ thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với các TCTD sau khi có kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng thời áp dụng thủ tục rút gọn đối với vụ phá sản TCTD.

Cụ thể, dự thảo luật quy định, TCTD có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà TCTD vẫn mất khả năng thanh toán. Trong trường hợp này mà tổ chức tín dụng không nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với TCTD đó.

Về phá sản có yếu tố nước ngoài, dự thảo luật cũng đã bổ sung một số nội dung theo hướng quy định việc ủy thác tư pháp giữa tòa án Việt Nam với cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, thủ tục ủy thác tư pháp của tòa án Việt Nam đối với cơ quan thẩm quyền của nước ngoài.

Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, mọi hoạt động kinh doanh  của TCTD phải chịu sự giám sát, kiểm tra của Thẩm phán và Tổ quản lý, thanh lý tài sản.

Kể từ ngày nhận được quyết định mở thủ tục phá sản, nghiêm cấm TCTD thực hiện các hoạt động như: Cất giấu, tẩu tán tài sản; thanh toán nợ không có bảo đảm; từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ; chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp. 

Khi nhận được quyết định mở thủ tục phá sản, các hoạt động của TCTD như cầm cố, thế chấp, chuyển nhượng, bán, tặng cho, cho thuê tài sản; vay tiền; bán, chuyển đổi cổ phần; thanh toán các khoản nợ mới phát sinh và trả lương cho người lao động phải được sự đồng ý bằng văn bản của Thẩm phán tòa án thực hiện thủ tục phá sản trước khi thực hiện.

Với 14 chương, 129 điều, tăng 2 chương, 5 điều so với dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, dự kiến khai mạc vào 20/5 tới đây.

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN