Tin mới

Thủ tục và cách hạch toán thanh lý tài sản cố định  hữu hình trong doanh nghiệp – Kế toán Đức Minh
Khi tài sản cố định hữu hình đã hết khấu hao sử dụng thì doanh nghiệp tiến hành thanh lý tài sản. Để tiến hành thanh lý...
Cách hạch toán doanh thu trong kế toán xây dựng mới nhất theo TT200– Kế toán Đức Minh
Công việc hạch toán trong công ty xây dựng tương đối phức tạp và khó đòi hỏi người kế toán phải có nhiều kinh nghiệm...
Tại sao phải học tin học văn phòng?- Kế toán Tin học Đức Minh
Hiện nay khi xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu của con người càng được nâng cao thì các phương tiện đại chúng ngày...
Thế nào là tồn kho ảo? Nguyên nhân dẫn đến tồn kho ảo và cách xử lý
Trên thực tế, lượng hàng hóa rất ít khi khớp với sổ sách báo cáo đặc biệt là đối với những doanh nghiệp có lượng hàng...
Những điều cần lưu ý về tài khoản tiền gửi ngân hàng trước khi lên BCTC- Kế toán Đức Minh.
Đối với tài khoản Tiền gửi ngân hàng kế toán cần lưu ý những vấn đề gì dễ mắc phải trước khi lên Báo cáo Tài chính? Bài...

Hình ảnh

Chi phí tham quan nghỉ mát có được tính vào chi phí được trừ trong năm đó không?

16/08/2017 04:51

Hàng năm, các công ty thường tổ chức đi du lịch nghỉ mát cho nhân viên, cán bộ trong công ty từ 1-2 lần. Và chi phí mỗi lần bỏ ra là không hề nhỏ. Có 1 câu hỏi được đặt ra ở đây là “Vậy những chi phí tham quan nghỉ mát có được tính vào chi phí được trừ trong năm đó không? Và nếu được tính, trừ thì kế toán cần chuẩn bị những hồ sơ gì?

Chi phí tham quan nghỉ mát có được tính vào chi phí được trừ trong năm đó không?


1. Chi phí tham quan nghỉ mát có được tính vào chi phí được trừ  trong năm đó không?

Theo điều 4 của thông tư 96/2015/TT­-BTC hiệu lực ngày 6/8/2015:

“Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác.

Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.”

– Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia cho 12 tháng. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì: Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia cho số tháng thực tế hoạt động trong năm.

– Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế).

– Các khoản chi khác mang tính chất đặc thù, phù hợp theo từng ngành nghề, lĩnh vực theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

=> Theo các quy định trên thì khoản chi phí nghỉ mát sẽ được tính vào chi phí được trừ và tổng mức chi các khoản có tính chất phúc lợi cho trực tiếp cho người lao động không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2014 trở đi. Những khoản chi này phải đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật.

(Trước đây chi phí cho nhân viên đi nghỉ mát mặc dù có hóa đơn, doanh nghiệp không được tính vào chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN. Bạn phải dùng quỹ phúc lợi hoặc lợi nhuận sau thuế. Trong trường hợp không có quỹ phúc lợi, ko có lợi nhuận sau thuế (lỗ) thì đưa vào chi phí khác (811) – nó là chi phí kế toán (ko đủ điều kiện để ghi nhận là chi phí thuế) . Vì vậy khi quyết toán thuế TNDN năm, bạn loại chi phí này ra khỏi chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN)

2. Chi phí tham quan được tính vào chi phí được trừ trong năm như sau

Chi phí tham quan được tính vào chi phí được trừ trong năm

Công ty Đức Minh tổ chức tham quan du lịch cho nhân viên hè 2017

2.1.Thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng

Theo Công văn 4005/TCT-CS ngày 29/09/2015 quy định:

… trường hợp doanh nghiệp có khoản chi phúc lợi mà người lao động được thụ hưởng trực tiếp thì khoản chi đó được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ và tổng số chi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế theo quy định, đồng thời doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT đối với những khoản chi phúc lợi tương ứng với khoản tiền được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nêu trên nếu đáp ứng được các điều kiện về khấu trừ theo quy định.”

Như vậy, chi phí mà công ty tổ chức cho nhân viên đi nghỉ mát du lịch được tính được trừ khi tính thuế TNDN và được khấu trừ thuế GTGT

=> Kế toán cần tập hợp đầy đủ chứng từ hợp lý, hợp lệ.

2.2. Thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ theo Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 2, Khoản 2, Điểm đ quy định về thu nhập chịu thuế, trường hợp công ty tổ chức tham quan du lịch, nghỉ mát cho cán bộ công nhân viên:

+ Nếu chi trả ghi rõ tên cá nhân được hưởng hoặc chi bằng tiền mặt cho cá nhân thì tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

+ Nếu khoản chi phí tham quan du lịch khi chi trả không ghi tên cá nhân được hưởng mà chi chung cho tập thể cán bộ công nhân viên chi phí tham quan du lịch, nghỉ mát thì không tính vào thu nhập chịu thuế.

3. Hồ sơ thanh toán và cách hạch toán chi phí nghỉ mát trong từng trường hợp

3.1. Doanh nghiệp không tổ chức cho nhân viên đi nghỉ mát mà chi tiền cho nhân viên tự đi

a. Hồ sơ quy định của Công ty

– Hợp đồng lao động

– Thỏa ước lao động tập thể

– Quy chế tài chính của Công ty

b. Bộ hồ sơ chứng từ thanh toán

– Quyết định của Giám đốc về việc đi nghỉ mát cụ thể số ngày nghỉ được phép, thời gian nghỉ, phê duyệt kinh phí.

– Dự toán kinh phí nghỉ mát

– Bảng kê danh sách nhận tiền nghỉ mát (nếu chi bằng tiền)

– Bảng kê danh sách người lao động được tham gia đi nghỉ mát có ký tên đầy đủ

– Giấy báo nợ/UNC nếu thanh toán bằng chuyển khoản.

c. Cách hạch toán

Căn cứ vào bảng kê chi tiền cho nhân viên nghỉ mát:

Nợ TK 642

Có TK 111, 112

Có TK 3335 (Nếu chi bằng tiền mặt tới mức chịu thuế )

3.2. Doanh nghiệp tổ chức thành đoàn cho nhân viên đi nghỉ mát

a. Hồ sơ quy định của Công ty

– Hợp đồng lao động;

– Thỏa ước lao động tập thể;

– Quy chế tài chính của Công ty

b. Bộ hồ sơ chứng từ thanh toán

– Quyết định của Giám đốc về việc đi nghỉ mát cụ thể số ngày nghỉ được phép, thời gian nghỉ, phê duyệt kinh phí.

– Dự toán kinh phí nghỉ mát

– Bảng kê danh sách người lao động được tham gia đi nghỉ mát có ký tên đầy đủ

– Các hóa đơn tiền phòng, ăn uống, dịch vụ vui chơi, vé máy bay, tàu xe,… thời gian trên hóa đơn phải trùng với thời gian đi du lịch nghỉ mát, các khoản chi không được vượt dự toán kinh phí nghỉ mát.

– Giấy báo nợ/UNC nếu thanh toán bằng chuyển khoản. Nếu giá trị thanh toán ghi trên hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên thì phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

c. Cách hạch toán

Căn cứ vào chứng từ nhận được khi cho đoàn đi nghỉ mát:

Nợ TK 642

Nợ TK 133 (nếu có)

Có TK 111, 112

- Ngọc Anh –

>>>  Tổng hợp đầy đủ “Bộ chứng từ các khoản chi phí trong doanh nghiệp”

>>> Kế toán trong các công ty du lịch phải hạch toán các nghiệp vụ như thế nào?

>>> Kế toán đơn vị du lịch, tổ chức tour

  • Chia sẻ
Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN