Tin mới

Thu nhập nào phải nộp thuế? Thu nhập nào được miễn thuế?
Chúng ta đang ở thời điểm những ngày cuối của tháng 3 – tháng của quyết toán các loại thuế. Là người tham gia lao động...
Nguyên tắc và phương pháp hạch toán thuế xuất - nhập khẩu trong doanh nghiệp (TT133)
Xuất nhập khẩu là hoạt động kinh doanh trên phạm vi quốc tế, hành vi buôn bán của một doanh nghiệp không phải riêng lẻ...
Kỹ năng Excel cho dân Kế toán làm báo cáo Phần 2
Tiếp tục với phần 1 các kỹ năng Excel cho dân kế toán làm báo cáo, Kế toán tin học Đức Minh sẽ tiếp tục đưa ra những kỹ...
Hệ thống mức lương hưu hàng tháng từ năm 2017 đến năm 2022 mới nhất
Tiền lương là quyền lợi gắn chặt với người lao động cũng như lương hưu sẽ gắn chặt với quyền lợi với những người nghỉ...
Kỹ năng Excel cho dân kế toán làm báo cáo Phần 1
Dân văn phòng nói chung và dân kế toán nói riêng thường xuyên phải báo cáo. Các loại báo cáo từ đơn giản hàng ngày đến...

Hình ảnh

CÔNG VĂN 1434 VỀ VIỆC LÙI THỜI HẠN NỘP MÃU 06

13/05/2016 09:18

Kích thước: 16.540 KB
Loại file: application/vnd.openxmlformats-officedocument
Danh mục: Các công văn, hợp đồng, mẫu sổ sách KT

  • Chia sẻ
Bình luận

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Stt Tên tài liệu Ngày đưa Chi tiết
1 Hợp đồng mượn vốn kinh doanh 14/05/2016 Chi tiết
2 Mẫu số TB02-AC ban hành TT26-2015 14/05/2016 Chi tiết
3 mẫu công văn giải trình xin nộp lại báo cáo tài chính 01/04/2016 Chi tiết
4 Quyết định 63/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ người lao động bị thu hồi đất 02/03/2016 Chi tiết
5 Mẫu đề nghị đóng tài khoản tổ chức 21/11/2015 Chi tiết
6 Nghị định 96-2015 - NDCP 27/10/2015 Chi tiết
7 Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh 27/10/2015 Chi tiết
8 Công văn giải trình về việc mua hóa đơn của đơn vị bỏ trốn 15/10/2015 Chi tiết
9 Hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng khuyến mại mới nhất 01/10/2015 Chi tiết
10 Nghị định 782015NĐCP Về đăng ký doanh nghiệp 23/09/2015 Chi tiết
11 Mẫu công văn và bảng giải trình khi nộp lại BCTC 11/09/2015 Chi tiết
12 Thủ tục Thành lập mới Địa điểm kinh doanh 22/08/2015 Chi tiết
13 Mẫu hợp đồng lao động 14/08/2015 Chi tiết
14 Tờ khai 08-MST Bổ sung thông tin tài khoản NNT 02/07/2015 Chi tiết
15 Tờ khai-01-THKH-03-12-final 20/03/2015 Chi tiết
16 CV xin không làm quyết toán-2014 16/03/2015 Chi tiết