Tin mới

Thu chi hộ có nên xuất hóa đơn hay không?- Kế toán Đức Minh
Thu chi hộ có nên xuất hóa đơn hay không ? Thu chi hộ là gì ? Các khoản chi/thu hộ có cần lập bảng kê hay không? Cách...
Mô tả công việc của một kế toán thu chi - Kế toán Đức Minh
Nhiệm vụ hằng ngày của một nhân viên kế toán thu chi là làm gì? Để tìm hiểu rõ hơn về trách nhiệm và quyền hạn của một...
Bật mí bí kíp nhập và chuyển đổi định dạng ngày tháng năm trong Excel nhanh chóng, tiện lợi nhất- Kế toán Đức Minh
Mỗi lần gõ định dạng ngày tháng năm bạn cảm thấy rất cầu kỳ và dài dòng. Bạn cảm thấy phiền phức khi phải nhập định...
Tạm ứng cho khách hàng không phải xuất hóa đơn - Kế toán Đức Minh.
Tạm ứng cho khách hàng không phải xuất hóa đơn – Tiền tạm ứng theo hợp đồng thì có cần phải xuất hóa đơn chứng từ hay...
Viết sai hóa đơn nhưng chưa xé khỏi cuống, chưa giao cho khách hàng thì xử lý thế nào?
Khi kế toán không may viết sai hoá đơn cho khách hàng nhưng lại chưa xé rời khỏi cuống và chưa giao cho khách hàng thì...

Hình ảnh

Stt Tên tài liệu Ngày đưa Chi tiết
79 Ttu_45-2013_thay_the_203-2009_(4-2013) về Tài Sản Cố Định 11/03/2015 Chi tiết
80 PHỤ LỤC I - Thời gian trích khấu hao TSCĐ 11/03/2015 Chi tiết
81 Hướng dẫn lập hồ sơ 09_QTT TNCN nam 2014 11/03/2015 Chi tiết
82 Thong tu so 83_2014_TT_BTC về biểu thuế Nhập khẩu 11/03/2015 Chi tiết
83 TT78_18062014BTC về Thuế Thu Nhập Doanh nghiệp 11/03/2015 Chi tiết
84 CV_2569_TCT-TNCN Về việc chính sách thuế TNCN, thuế TNDN đối với khoản phụ cấp, hỗ trợ cho người lao động đi đào tạo tại nước ngoài 11/03/2015 Chi tiết
85 Cong van 1146 TCT Về Hóa đơn sai địa chỉ, sai tên công ty 11/03/2015 Chi tiết
86 Mau-so-06-GTGT theo TT156 (2015)-áp dụng phương pháp tính thuế GTGT 11/03/2015 Chi tiết
87 Hướng dẫn từ kê khai tháng sang kê khai theo quý Từ Qúy 4_2014 Theo thông tư 151 16/03/2015 Chi tiết
88 Quyết định bổ nhiệm Phụ trách Kế toán 11/03/2015 Chi tiết
89 Mẫu Giấy đi đường 11/03/2015 Chi tiết
90 Hợp đồng thuê nhà 16/03/2015 Chi tiết
91 CV xin không làm quyết toán-2014 16/03/2015 Chi tiết
92 TT 04_2015_TT-BLDTBXH -bồi thường, trợ cấp đối với người tham gia bảo hiểm 16/03/2015 Chi tiết
93 TT 03_2015_TT-BLDTBXH-điều chỉnh tiền lương,tiền công và thu nhập đóng bảo hiểm 10/03/2015 Chi tiết
94 Quyết định điều chỉnh lương 10/03/2015 Chi tiết
95 Mẫu_D02_D03_D05_TS-1-danh sách LĐ tham gia bảo hiểm 10/03/2015 Chi tiết
96 Mau so D01b-TS- tăng lương đóng Bảo hiểm 10/03/2015 Chi tiết
97 Công văn 4064_BHXH_THU về BHXH BHYT BHTN từ năm 2015 10/03/2015 Chi tiết
98 BC lao động mẫu 07-TT23-2014 (1) 10/03/2015 Chi tiết
99 Luật BHXH năm 2014 10/03/2015 Chi tiết
100 To khai 01-GTGT ban hành theoTT26-2015.xlsx 11/03/2015 Chi tiết
101 Mẫu số BC01-AC ban hành TT26-2015 11/03/2015 Chi tiết
102 Mẫu số TB02-AC ban hành TT26-2015 14/05/2016 Chi tiết
103 Mẫu số TB01-AC ban hành TT 26-2015 11/03/2015 Chi tiết
104 Mẫu số 02-TCN ban hành theo TT26-2015 11/03/2015 Chi tiết
105 Mẫu số 01-TCN ban hành theo TT26-2015 11/03/2015 Chi tiết
106 Mẫu số 01-7.GTGT ban hành TT 26-2015 11/03/2015 Chi tiết
107 PL 02-1-TD-TNDN Thủy điện 11/03/2015 Chi tiết
108 TK 06-TNDN chuyển nhượng vốn 11/03/2015 Chi tiết
109 To khai 04-TNDN theo ti le % 11/03/2015 Chi tiết
110 TK 03-TNDN QT thue TNDNP 11/03/2015 Chi tiết
111 PL 03 - 5-TNDN dịch vụ chuyển nhượng BDS_Phân tích 11/03/2015 Chi tiết
112 TK 02-TNDN thue TNDN BDS 11/03/2015 Chi tiết
113 Bảng kê 05-1 BK-TNCN-DANH SÁCH CÁ NHÂN NHẬN THU NHẬP 11/03/2015 Chi tiết
114 Chuyển đổi khai thuế GTGT 11/03/2015 Chi tiết
115 Đề nghị hoàn thuế 01-DNHT 11/03/2015 Chi tiết
116 TT151-2014-huong-dan-ND91-2014 về việc sửa đổi,bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế 11/03/2015 Chi tiết
117 TT134_12092014btc hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế 11/03/2015 Chi tiết
 < 1 2 3 4 5 >