Tin mới

Thu chi hộ có nên xuất hóa đơn hay không?- Kế toán Đức Minh
Thu chi hộ có nên xuất hóa đơn hay không ? Thu chi hộ là gì ? Các khoản chi/thu hộ có cần lập bảng kê hay không? Cách...
Mô tả công việc của một kế toán thu chi - Kế toán Đức Minh
Nhiệm vụ hằng ngày của một nhân viên kế toán thu chi là làm gì? Để tìm hiểu rõ hơn về trách nhiệm và quyền hạn của một...
Bật mí bí kíp nhập và chuyển đổi định dạng ngày tháng năm trong Excel nhanh chóng, tiện lợi nhất- Kế toán Đức Minh
Mỗi lần gõ định dạng ngày tháng năm bạn cảm thấy rất cầu kỳ và dài dòng. Bạn cảm thấy phiền phức khi phải nhập định...
Tạm ứng cho khách hàng không phải xuất hóa đơn - Kế toán Đức Minh.
Tạm ứng cho khách hàng không phải xuất hóa đơn – Tiền tạm ứng theo hợp đồng thì có cần phải xuất hóa đơn chứng từ hay...
Viết sai hóa đơn nhưng chưa xé khỏi cuống, chưa giao cho khách hàng thì xử lý thế nào?
Khi kế toán không may viết sai hoá đơn cho khách hàng nhưng lại chưa xé rời khỏi cuống và chưa giao cho khách hàng thì...

Hình ảnh

Stt Tên tài liệu Ngày đưa Chi tiết
118 TT103-2014- thuế Nhà Thầu (Thay thế TT 60) 11/03/2015 Chi tiết
119 THONGTU 119 2014 TT BTC ngay 25 08 2014 về quản lý thuế 11/03/2015 Chi tiết
120 Thong tu 26_TT_ BTC Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế 11/03/2015 Chi tiết
121 Nghị định số 103 quy định về mức lương tối thiểu vùng 11/03/2015 Chi tiết
122 cv HD co quan chi tra TN QTT TNCN 2014 ban gon CCT 11/03/2015 Chi tiết
123 CV HD các phòng, CCT QTT TNCN 2014 Dự thảo CVHDQT 14/05/2016 Chi tiết
124 CV-2616_TCT_CS-ngay-10_7_2014-phương pháp tính thuế GTGT của DN, HTX mới thành lập 11/03/2015 Chi tiết
125 CV11797xử lý hóa đơn bỏ trốn 11/03/2015 Chi tiết
126 Công văn Số 3609 TCT - CS giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 1192014TT-BTC về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế. 11/03/2015 Chi tiết
127 Công văn 767_TCT_CS giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 262015TT-BTC ngày 2722015 về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn. 11/03/2015 Chi tiết
128 Thông tư 219.2013 ngày 31.12.2013 Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng 11/03/2015 Chi tiết
129 Thông tư 39-2014 thay thế 64-2013 về hoá đơn 11/03/2015 Chi tiết
130 Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế toàn bộ Quyết định 15, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015-bộ đầy đủ 11/03/2015 Chi tiết
131 Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn đã lập sai 11/03/2015 Chi tiết
132 Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn 11/03/2015 Chi tiết
133 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài Chính huớng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn 11/03/2015 Chi tiết
134 Mẫu hợp đồng kinh tế 11/03/2015 Chi tiết
135 Phần mềm HTKK mới nhất 3.2.5 11/03/2015 Chi tiết
136 Tài khoản và cách ghi sổ kép (kế toán tài chính) 11/03/2015 Chi tiết
137 Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn viết sai 12/05/2015 Chi tiết
138 Khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố định 11/03/2015 Chi tiết
139 Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP 11/03/2015 Chi tiết
140 Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 11/03/2015 Chi tiết
141 Phần mềm HTKK mới nhất 3.2.3 16/03/2015 Chi tiết
142 Mẫu CV xin việc tham khảo 16/03/2015 Chi tiết
143 Thông tư số 01_2014_TT_BLDTBXH 11/03/2015 Chi tiết
144 Các biểu mẫu kê khai thuế theo thông tư 156/2013 16/03/2015 Chi tiết
145 Nghị định số 129/2013/NĐ-CPVV- Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế 16/03/2015 Chi tiết
146 Phụ lục kèm theo thông tư 64/2013/TT-BTC 16/03/2015 Chi tiết
147 Thông tư 64/2012/TT-BTC 16/03/2015 Chi tiết
148 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Misa 16/03/2015 Chi tiết
149 Thông tư số 45/2013/TT-BTC về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định 11/03/2015 Chi tiết
150 Thông tư 111 hướng dẫn về Thuế TNCN 16/03/2015 Chi tiết
151 Thông tư 02 thuế TNCN liên quan đến bắt động sản 16/03/2015 Chi tiết
152 Thông tư số 113 sửa đổi bổ sung về thuế TNCN 13/09/2013 Chi tiết
153 Thông tư 62 hướng dẫn về thuế TNCN 13/09/2013 Chi tiết
154 Thông tư 84 hướng dẫn về thuế TNCN 13/09/2013 Chi tiết
155 TẢI PHẦN MỀM HTKK PHIÊN BẢN 3.1.7 12/09/2013 Chi tiết
156 Thông tư 111 hướng dẫn về Thuế TNCN 12/09/2013 Chi tiết
 < 1 2 3 4 5 >